SEN DE VARSIN FOTOĞRAF YARIŞMASI

“SEN DE VARSIN” FOTOĞRAF YARIŞMASI KATILIM ŞARTLARI
1-  Yarışmaya  gönderilecek  eserler;    amatör  fotoğraf  sanatçıları,  öğrenciler,  akademisyenler,
kamu çalışanları dâhil olmak üzere fotoğraf çekmeye ilgi duyan her yaş ve meslek grubuna mensup
kişilerce çekilebilir.
2-  Yarışmaya;  seçici kurul üyeleri, Program Otoritesi’ne (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Avrupa Birliği  Fonları Koordinasyon  ve Uygulama Merkezi  – ABFM) mensup  çalışanlar  ve  birinci
derece yakınları katılamaz. 
3-  Yarışmaya eser gönderen kişiler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş
sayılacaklardır. 
4-  Ödüle değer görülen eserlerin kullanım hakları Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)’ne ve
eser sahibine  ait olacaktır. 
5-  ABFM  fotoğraflarla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 
6-  Yarışma sonucunda, seçici kurulun ödüle  layık gördüğü bir  fotoğrafın, bu yarışmadan önce
veya  bu  yarışmayla  eşzamanlı,  başka  bir  yarışmada  derece  almış  olduğunun  ortaya  çıkması
durumunda,  alınan  ödül  iptal  edilir  ve  eğer  verilmişse,  ödül  sahibinin,  ödülü  derhal  iade  etmesi
istenir. Bu  iptal durumu, diğer ödül almış  ve  / veya almamış  yarışmacılar açısından herhangi bir
talep hakkı doğurmaz.
7-  ABFM,  yarışmaya  katılan  Ödül  alan  eserleri,  eser  sahibinin  ismiyle  birlikte,  kuruma  ait
yayınlarında,  kurum  web  sitesinde,  kurum  binasında  ve  ilgili  muhtelif  yerlerde  tanıtım  amaçlı
kullanma ve sergileme hakkına sahip olacaktır.   Kullanım hakkı ABFM ve eser sahibinin olacaktır.
Ödül alan eserler TFSF Almanak 2011 kitabında kurumumuza ayrılan sayfalarda da yer alacaktır.
8-     Her aday en fazla üç (3) eserle yarışmaya başvurabilir. 18 yaşın altında olan adaylar yarışmaya
katılamaz.
9-  BAŞVURU SÜRECİ
a)  Başvuru ve katılım için herhangi bir ücret talep edilmemektedir
b)  Başvuru süresi  15 Ekim 2011 – 02 Ocak 2012 tarihleri arasındadır.
c)  Yarışmaya  katılacak  adayların,  www.ikg.gov.tr  internet  sitesinden  indirilebilecek
başvuru formunu eksiksiz ve doğru biçimde doldurulması gerekmektedir. Katılımcı başvuru
formu ile birlikte şartnameyi kabul ettiğine dair belgeyi imzalayarak 02 Ocak 2012 tarihine
saat  17:00’ye  kadar  fotoğraflarıyla  birlikte  aşağıda  verilen  adrese  göndermelidir. Başvuru
formu olmayan eserler değerlendirilmeyecektir. 
10-  ESERLERDE ARANACAK KOŞULLAR
a)  Fotoğrafların konusu yukarıdaki duyuruda açıklanan temaya uygun olmalıdır. İKG OP
temalarından  her  hangi  birini  ,  her  hangi  bir  bakış  açısyla  yansıtacak  tüm  fotoğraflar
değerlendirmeye  alınacaktır.  İKG  OP  kapsamında  yürütülmüş  veya  yürütülmekte  olan
projelerde  eğitim  almış  ve/veya  alan  bireyler  fotoğraflanabilir.  Fakat  bu  bir  zorunluluk
değildir.
b)  Fotoğraflar  hem  basılı  hem  de  elektronik  kopyaları  CD’ye  yüklenmiş  olarak
gönderilmelidir.  Basılı  fotoğrafların  tümü  20×30  cm  ölçüsünde  fotoğraf  kağıdına  basılı,
herhangi bir yüzeye yapıştırılmamış ve etrafında çerçeve veya paspartu oluşturacak biçimde
çizgi  ve  boşluk  bırakılmamış  olmalıdır.  CD’ye  yüklenmiş  olarak  gönderilecek  elektronik
kopyalar  ise en az   3 megapiksel, kısa kenarı en az 2300 pixel ebatında olmalıdır. Çekilen
digital  fotoğrafların  en  yüksek  kalitede  kaydedilmiş  jpeg    haliyle  gönderilmesi
gerekmektedir. Fotoğrafların orjinal kayıtları gerektiğinde istenebilir.
c)  Fotoğrafların  basılı  hali  siyah-beyaz  ve/veya  renkli  olabilir.  Fotoğrafın  belgesel
niteliği bozulmadan yapılacak basit müdahaleler kabul edilir. Aslına uygun olmayan ekleme
yada çıkarmalar yapılmamalıdır. 
11-  ESERLERİN GÖNDERİLMESİ/TESLİMİ
a)  Eserler; başvuru formu doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulup, elektronik ve basılı
 
kopyalarıyla  birlikte  bir  zarfa  konarak  aşağıda  belirtilen  posta  adresine  elden,  posta  yada
kargo ile teslim edilmelidir.
b)  Basılı  fotoğrafların,  rulo  haline  getirilmeden  veya  katlanmadan  kırışmayacak  şekilde
gönderilmesi gerekmektedir.
c) Yarışmaya gönderilecek  fotoğraflar başvuru süresinin sona erdiği 02 Ocak 2011 tarihine
kadar  teslim edilmiş olmalıdır. Hangi nedenle olursa olsun belirtilen  tarihten  sonra  teslim
edilecek  fotoğraflar  yarışmaya  katılamazlar.  Postadan  kaynaklanan  gecikmeler  ve
kayıplardan, Program Otoritesi (ABFM) sorumlu tutulamaz.
d)  Baskıların  arka  yüzünün  sağ  alt  köşesine  5  rakamlı  bir  rumuz  yazmalıdır.  Dijital
kopyalarda aynı rumuz ile işaretlenmeli ve sıra numarası yazılmalıdır. CD üzerine sadece
rumuz yazılacaktır.
12-  YARIŞMA SEKRETERYASI VE TESLİM ADRESİ
Yarışma Sekreteryası:
Elif KÖYATASI – Proje Asistanı 
ABFM – İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Hibe ve Tanıtım Projesi
Tel: 0.312 440 24 65 E-posta: [email protected] 
Teslim Adresi:
ÇSGB Avrupa Birliği Fonları Koordinasyon ve Uygulama Merkezi (ABFM) İKG-HİT Proje Ofisi
713. Sokak No:4 Kat:3
Yıldızevler Mahallesi Çankaya 06550 Ankara
 
13 –  Yarışma sonuçları 08 Ocak 2011 tarihinde www.ikg.gov.tr web sitesinden açıklanacak, ödüle
layık görülen adaylara ise bizzat haber verilecektir.
14 –  Yarışmaya katılan tüm adaylar bu şartnamedeki hükümleri tümüyle kabul etmiş sayılır.
15 –    DEĞERLENDİRME VE ÖDÜLLER
a)  Yarışmaya  gönderilecek  eserler  ,    Türkiye  Fotoğraf  Sanatı  Federasyonu  tarafından    oluşturulacak
seçici kurul tarafından değerlendirilecektir.
b)  “ SEN DE VARSIN” Fotoğraf Yarışması ödülleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
 
ÖDÜLLER   
 
Birincilik Ödülü  1250 TL
İkincilik Ödülü  1000 TL 
Üçüncülük Ödülü    750 TL 
Sergileme/Satın alma (50 adet)  100 TL/Adet
                                
c) Ödül  töreni 15 Ocak 2012  tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir. Törenin yeri ve saati 6
Ocak 2012 günü www.ikg.gov.tr internet sitesinden ilan edilecektir.
15-    YARIŞMA TAKVİMİ 
Başvuru başlangıç tarihi  : 15 Ekim 2011 
Son Başvuru Tarihi    : 02 Ocak 2012 
Seçici Kurul Toplantısı  : 05 Ocak 2012
Sonuçların Açıklanması  : 08 Ocak 2012 
Ödül Töreni      : 15 Ocak 2012 
 
16- SEÇİCİ KURUL
 
Ali Rıza AKALIN – Fotoğraf Sanatçısı
Sami TÜRKAY – Fotoğraf Sanatçısı 
Çağatay Halat  – AB Uzmanı – ABFM   
 
  TFSF Temsilcisi : Hüseyin SARI
 
17-   GERİ GÖNDERİM
 
Fotoğraflar  gönderildikleri ambalaj biçimde kargo ile iade edilecektir. Adresinden dönen ya da
teslim alınmayan fotoğraflar TFSF Temsilcisi gözetiminde imha edilecektir. 
 sen de varsın Fotoğraf Yarışması
Sorularınız için:
İKG-HİT Proje Ofisi
Telefon/Faks    : 0 312 440 24 65 / 0 312 440 24 76
e-posta adresi  :[email protected]