“ Sen de Gönül Ver” isimli 1.Ulusal Fotoğraf Yarışması

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen “ Sen de Gönül Ver” isimli 1.Ulusal Fotoğraf Yarışması için başvurular başladı.

1 Şubat-1 Mayıs tarihleri arasında 14-29 yaş aralığındaki gençlerin katılacağı başvurular, “eğitim, çevre, spor, kültür ve turizm, sağlık ve sosyal hizmetler ile afet ve acil durum” kategorilerinde değerlendirilecek.
Gençlerin edinecekleri yeni bilgi ve deneyimler ışığında özgüvenlerini arttırmayı hedefleyen yarışmanın sonuçları, 10 Mayıs Salı günü açıklanacak. Yarışmada birincilik ödülü olarak 4 bin TL, İkincilik ödülü olarak 3 bin TL, üçüncülük ödülü olarak ise 2 bin TL verilecek.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü
1. Ulusal Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

1. Yarışmanın Adı:
“Sen de Gönül Ver”dir.

2. Konu:
“Gönüllülük” ana teması kapsamında “Eğitim, çevre, spor, kültür ve turizm, sağlık ve sosyal
hizmetler ile afet ve acil durum” alt başlıkları altında kurgulanan fotoğraflar.
Yarışma teması kapsamında katılımcılar; insanların, sahip oldukları fiziki güç, zaman, bilgi, yetenek
ve deneyim niteliklerinden biri veya birkaçını tamamen kendi özgür iradesi ile karşılığında
doğrudan veya dolaylı maddi kazanç beklentisi olmadan ailesi ve yakın çevresi dışındakiler için
göstermiş oldukları faaliyetleri her açıdan ele alacaklardır.

3. Amaç:
Bu yarışma ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin edinecekleri yeni bilgi ve deneyimler ışığında
özgüvenlerini arttırmalarını, kişisel ve sosyal beceriler kazanmalarını ve gönüllülük faaliyetlerine
katılmalarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

4. Katılım Koşulları:
4.1 Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri, TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) temsilcisi ve
Bakanlık yarışma koordinatörlüğünde görev alanlar ile birinci derece yakınları dışında Türkiye
Cumhuriyeti uyruklu, 14 – 29 yaş aralığında (01.05.1987 – 01.05.2002 arası doğumlu olmak) tüm
gençlere açıktır.
4.2 Yarışmaya katılım ücretsizdir.
4.3 Yarışma tek kategorilidir: Dijital (sayısal): Renkli > DC.
4.4 Her yarışmacı, en fazla 4 (dört ) eserle yarışmaya katılabilir.
4.5 Yarışmaya gönderilen eserlere, fotoğrafın gerçekliğini zedelemeyecek müdahaleler yapılabilir.
Bu konuda Seçici Kurul’un kanaati esastır.
4.6 Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış
fotoğraflar ile bu fotoğrafların deklanşör farklılığı içerenleri yarışmaya katılamaz. Aksine davranış
kural ihlali sayılır. Fotoğrafın sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması
katılım açısından engel değildir.
4.7 Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı
hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
4.8 Kural ihlallerinde, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF)’nin U/UA Yarışma Düzenleme
Standartları Yönergesi’nin 13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali nedeniyle iptal
edilen ödül ve/veya sergilemenin yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü geri vermesi
gerekir. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
4.9 Yarışmaya fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma
koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan katılımcılar yarışma dışı bırakılır.

5. Fotoğrafların isimlendirilmesi ve gönderilmesi
5.1 Dosyalar online (çevrimiçi) olarak www.gsb.gov.tr ve www.gencgonulluler.gov.tr adreslerinde verilen link aracılığıyla yüklenecektir.
5.2 Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli
formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Daha önce üyelik
işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.
5.3 Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.
5.4 Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde
katılımcıya ilişkin isim, logo, tarih vb işaretler bulunmamalıdır.
5.5 Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi, 7-12 sıkıştırma
kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel kaydedilmelidir.
Yüklenecek her bir fotoğraf dosyası 2 Mb’tan küçük olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
5.6 Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak
dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
5.7 Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
5.8 Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm/kategori kodu (Sayısal Renkli (Digital Color) > DC)
dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
5.9 İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ )
kullanılabilir.
İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin
“Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oerly veya erily gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital Color > DC).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 2’ye kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 2’ye kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ). Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
Örneğin “Ömer Eril YILMAZ” isimli katılımcının Edirne’de çektiği “Mülteci Olmak” adlı 1 no’lu
fotoğrafı için isimlendirme “TRerilyDC1_multeci_olmak” olabilir.
– İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluştuğunda onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi
verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca
olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya
katılındığı anlamına gelmez.
– Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Gençlik ve Spor Bakanlığı
sorumlu olmayacaktır.

6. Telif (Kullanım) Hakları:
6.1 Bakanlığın Hak ve Sorumlulukları:
Yarışma sonunda ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan
çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve
25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim
mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait olacaktır.
Gençlik ve Spor Bakanlığı bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya
dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde
eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir (Fotoğraf ile kolaj vb grafik
düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır).
6.2 Eser Sahiplerinin Hak ve Sorumlulukları:
6.2.1 Ödül, Mansiyon ve Sergileme alan eser sahipleri, işbu şartnamenin 8. Maddesi’nde belirtilen
ödül tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler
için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında
olursa olsun Gençlik ve Spor Bakanlığı ve FSK’den herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul
eder.
6.2.2 Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi
bir hakları bulunmadığını; eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini; üçüncü
şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu
olduğunu; beyan, kabul ve garanti etmektedir.
6.2.3 Ödül alan ve sergilenen fotoğrafların özgün hali (kısa kenarı en az 2400 piksel ve boyutu 5
Mbyte’ten az olmayacak şekilde) Eser Sahipleri tarafından Bakanlığa sunulmak üzere FSK’ye
teslim edilecektir. Ayrıca, fotoğraf konusunun adı ve tanımlayıcı kısa bilgileri de bildirilecektir.
6.3 Yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler www.gsb.gov.tr ile www.tfsf.org.tr ve
sitesinde yayınlanacak ve ayrıca ödül ve mansiyon alan eserler TFSF
yayını olan Almanak 2016’da bu yarışmaya ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
6.4 Şartnamede belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı
olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Yürütücü Kuruluş tarafından
gönderilecektir. Hak sahibinin hesap/IBAN numarasını ve kurumun istediği belge ve bilgileri
bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 yılın sonunda
zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi
olamaz.

7. Diğer Hususlar:
7.1 Yarışma TFSF tarafından 2016-019 numara ile onaylanmıştır.
7.2 Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.
7.3 Katılım bilgileri ve şartnameye, Bakanlığımız web sitesi www.gsb.gov.tr ve
www.gencgonulluler.gov.tr ile www.tfsf.org.tr ve adreslerinden
ulaşılabilir. TFSF’nin Yarışma Yönergesi de http://www.tfsf.org.tr/ ve
adreslerinden incelenebilir.
7.4 Ödül, mansiyon ve sergileme alan fotoğraflar Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca sergilenecek ve bu
eserler ile ilgili her türlü dijital ve basılı materyal üretilebilecektir.
7.5 Gençlik ve Spor Bakanlığı eserlerin sergilenmesi sırasında gereken tedbirleri alır. Buna
rağmen söz konusu eserlerle ilgili olarak doğabilecek aksaklıklarda “Gençlik ve Spor Bakanlığı
Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü” kararı geçerlidir.
7.6 Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, TFSF’nin TFSF U/UA
Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi’nde belirtilen düzenlemeler ile Gençlik ve Spor
Bakanlığı Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü ve TFSF YK kararları geçerli olacaktır.
7.7 Değerlendirme sonunda ödül, mansiyon ve sergileme dışında kalan eserler online (çevrimiçi)
başvurunun yapıldığı sistemden silinecektir.

8. Ödüller:
Birincilik ödülü : 4000 – TL
İkincilik ödülü : 3000 – TL
Üçüncülük ödülü : 2000 – TL
Mansiyon (3 adet) : 1000 – TL
Sergileme (En fazla 40 adet) : 200 – TL


9. Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla):

Ali Rıza AKALIN AFSAD, Fotoğraf Sanatçısı
Feride BİTİRİM GSB Bilim, Sanat ve Kültürel Faaliyetler Dairesi Başkanı
Ömer GEMİCİ BASAF – FSK, Fotoğraf Sanatçısı
Rahmi AKSOY Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanı
Tekin ERTUĞ Fotoğraf Sanatçısı, Araştırmacı Yazar
Seçici Kurul en az 3 üye ile toplanacaktır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yedek Üyesi:
Hakan DULKADİROĞLU GSB Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürü
TFSF Yedek Üyesi:
Sami TÜRKAY FSK, Fotoğraf Sanatçısı
TFSF Temsilcisi: Yunus TOPAL

10. Yarışma Takvimi:
Yarışmanın Başlama Tarihi : 01.02.2016
Son Katılım Tarihi : 01.05.2016
Seçici Kurul Değerlendirmesi : 05.05.2016
Sonuç Bildirimi : 10.05.2016
Ödül töreni ve sergi tarihleri katılımcılara daha sonra bildirilecektir.

11. Yürürlük
Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte
yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname
hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
Düzenleyici Kuruluş:
Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü