Selçuk Üniversitesi Sloganını Seç

KATILIM KOŞULLARI:

Yarışmaya katılım ücretsizdir ve gönüllülük esasına dayalıdır.

Yarışmaya yalnızca Selçuk Üniversitesi öğrencileri katılabilir.

Yarışmaya başvuru için öğrencilerin Selçuk Üniversitesi tarafından verilen, resmi email adresleri olması gerekmektedir.

Yarışmaya başvurular 11 Mayıs 2022 – 1 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacak, sonuçlar ise 15 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacaktır.

Katılım bireyseldir ve her katılımcı, yarışmaya en az bir (1) en fazla üç (3) slogan/motto ile katılabilir.

Yarışmaya başvurular online olarak, sloganinisec.selcuk.edu.tr adresindeki portal üzerinden yapılacaktır.

Aynı slogan/motto ile katılan farklı yarışmacıların dereceye girmesi durumunda, başvuru tarihi önce olan slogan/motto esas alınacaktır.

Ödül olarak yarışma birincisine bir yıllık eğitim bursu, ikincisine ise bir yıl süre ile yemek bursu verilecektir.

Yarışma kurulu kararları kesindir ve itiraz edilemez.

Katılımcılar, yarışmaya katılmakla yarışmaya gönderecekleri slogan fikirlerinin tamamında veya bir kısmında alıntı veya kopya olmadığını; eserlerini başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna göndermediklerini beyan etmiş sayılırlar.

Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderildiği tespit edilen slogan önerileri, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince yarışma kurulu tarafından iptal edilir.
Yarışmaya başvuranlar, ortaya koydukları sloganların/mottoların kullanım haklarını muvafakatname ile Selçuk Üniversitesine devredeceklerini ve herhangi bir hak iddia etmeyeceklerini bu yarışmaya katılmakla kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Dolayısıyla Üniversitemiz; ödül alan mottoları etkinliklerinde, eğitim faaliyetlerinde, afiş, katalog, broşür vb her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve gösterme, medyada yayınlama hakkı da dâhil olmak üzere, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan tüm telif haklarına bir bedel ödemeksizin sahip olacaktır.

Selçuk Üniversitesi Slogan/Motto Komisyonu, yarışmanın yürütücü birimidir.

Selçuk Üniversitesi, yarışma şartnamesi ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Yarışmaya katılanlar, yaptıkları başvuru ile yukarıda belirtilmiş olan tüm şartları kabul ettiklerini beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.
Önerilecek Slogan/Motto;

Boşluklar dahil 75 karakteri aşmamalıdır.
Türkçe olmalı ve Selçuk Üniversitesi kimliğini yansıtmalıdır.
Özgün, anlaşılır, ayırt edici ve akılda kalıcı olmalıdır.
Sloganların/mottoların hiçbir bölümünde reklam içerikli veya bir sponsora ait olabilecek logo ve herhangi bir markayı temsil edebilecek içerik kullanılmamalıdır.
Herhangi bir şekilde daha önce kullanılmamış olmalı ve daha önce kullanılan söz dizinlerinin değiştirilmesinden elde edilmemiş olmalıdır.
Türkçe yazım ve imla kurallarına uygun olmalı ve toplumsal ahlak ve kurallara aykırılık ya da aykırılık çağrışımı yapacak söz ve sözcükler içermemelidir.
Herhangi bir siyasi, ideolojik mesaj içermemelidir.
Ödül

Slogan/motto yarışması birincisine bir yıl süre ile eğitim bursu ikincisine ise bir yıl süre ile yemek bursu verilecektir.