Şekilli Kimya Sözlüğü

Elementlerin yapılarının, diğer maddeleri oluşturmak için bir araya geliş biçimlerinin, farklı koşullarda birbirleriyle nasıl tepkimeye girdiklerinin detaylı olarak ele alındığı bu kitapta, kimyanın karmaşık görünen temel terimleri ve kavramları basit bir dille ve net tanımlarla anlatılıyor.

Şekilli Kimya Sözlüğü kimyayla ilgilenen herkes için bir başvuru kitabı niteliği taşıyor.

Illustrated Dictionary of Chemistry, 1986, 2000
Jane Wertheim, Chris Oxlade, Corinne Stockley
Çeviri: Zeynep Gürsoy