Şehrimin Tarihi Yerlerini Tanıyorum Projesi

Şehrimin Tarihi Yerlerini Tanıyorum ve Tanıtıyorum projesi kapsamında çocuklarımız ile yöremiz halk oyunlarını tanıttık çocuklarımızın yöremize ait halk oyunlarını tanımasını ve tanıtması konusunda gerekli etkinlikler yaptık böylece çocuklarımız hep yöremize ait halk oyunlarını tanıdılar hem de geleceğe bu kültürü aktarabilmek için gerekli deneyim ve bilgi edindiler