Şehit Makbule Tiyatro Oyunu Yazma Yarışması

Şehit Makbule Tiyatro Oyunu Yazma Yarışması

Eser özgün olmalıdır.

Eserlerde kullanılacak dil Türkçe olmalıdır.

Eserlerin özgünlüğüne dair tüm sorumluluk yazara aittir. Üçüncü kişi veya kuruluşların telif hakkı konusunda herhangi bir talep veya iddiada bulunmalarından doğacak maddi ve manevi zarar yazara aittir.

Daha önce basılmış, herhangi bir yerde oynanmış, dereceye girmiş eserler yarışmaya katılamaz.

Bir kişi yarışmaya birden çok eserle katılabilir.

Bir eser birden çok kişinin ortak çalışması olabilir. Ödül esere verilecektir
Yarışmaya katılacak eserler öz, biçim ve üslup bakımından dramatik yazım tekniğinin gerektirdiği kurallar çerçevesinde kaleme alınmış olmalıdır.

Oyunlar normal A4 boyutunda, 12 (on iki) punto Times New Roman fontu ile bilgisayar ortamında 1,5 (bir buçuk) satır aralığı ile yazılarak, sayfa numaraları sağ alta eklenerek, 5 (Beş) nüsha ve 1 (bir) dijital kopyası (flash bellek ) aşağıda belirtilen adrese gönderilmelidir/teslim edilmelidir.

Eserin hiçbir sayfasında kimlik bilgisi, ibare, işaret olmamalıdır.

Eserin ilk sayfasında eser sahibinin “ RUMUZ ” u , eser adı , kaç bölüm olduğu yazılmalıdır.

Eserin ikinci sayfasında oyun kişilerinin adları, yaşları, oyunun geçtiği yer ve zaman belirtilmelidir.

Yarışmacı eserinin 5 (beş) kopyasını ve bir (1) dijital kopyasını üzerinde yalnızca RUMUZ’u yazılmış KAPALI BİRİNCİ ZARFA koymalıdır.

Yarışmacı üzerinde (CD)/içinde (Flash Bellek) yalnızca RUMUZ ve ESER ADI yazılmış bulunan eserin dijital bir (1) kopyasını KAPALI BİRİNCİ ZARFA eklemelidir. Bu elektronik ortamdaki kopyada eser sahibine ait hiçbir kimlik bilgisi, ibare, işaret olmamalıdır.

Yarışmacı kendisine ait kimlik bilgilerini (Ad-Soyad, Telefon,Mail) içeren üzerinde yalnızca “RUMUZ”un bulunduğu KAPALI İKİNCİ ZARF içinde vermelidir. İkinci zarfın içinde yarışmacının imzalı, iki vesikalık fotoğrafı eklenmiş başvuru dilekçesi, özgeçmişi, açık adresi, telefon numarası ve –varsa- elektronik posta adresi bulunmalıdır.

Posta Adresi:
Gördes İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Cuma Mah. Atatürk Cad. No:92
GÖRDES / MANİSA

Şehit Makbule Tiyatro Oyunu Yazma Yarışması Ödülleri
Birincilik ödülü: 10.000 Türk Lirası
İkincilik ödülü: 5.000 Türk Lirası
Üçüncülük ödülü: 3.000 Türk Lirası
1.Mansiyon: 1000 Türk Lirası
2.Mansiyon: 1000 Türk Lirası