Şehit Mahmutbey Ortaokulu Kitap Okuma Yarışması

Geleneksel Kitap Okuma Yarışması’nda bu yıl da yarışmacıları birbirinden değerli ödüller bekliyor. Yarışmada her kategoride birinci olana 500 TL, ikinci olana 300 TL, üçüncü olana ise 200 TL ödül verilecek.

1. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM/KURULUŞ
Şehit Mahmutbey Ortaokulu

2. YARIŞMANIN KONUSU
Sakarya ili Hendek ilçesi dâhilindeki tüm ortaokulların 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında okuyan
öğrenciler arasında kitap okuma yarışması.

3. YARIŞMANIN AMACI
Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak,
Öğrencilerin düşünme kabiliyetlerini geliştirmek,
Öğrencilerin anlama ve algılama düzeylerini yükseltmek,
Öğrencilerin hızlı düşünme ve kendini ifade edebilme yetisini geliştirmek.

4. YARIŞMA KATEGORİLERİ
Kategoriler ve Sorumlu Olunan Kitaplar
Yarışma, ortaokul 5 – 6. sınıf ve 7 – 8. sınıf seviyelerinde olmak üzere iki kategoride
yapılacaktır. Bu yarışma Hendek ilçe genelinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kamu
ve özel okullarda okuyan ortaokul öğrencilerini kapsamaktadır.

6. YARIŞMANIN KAPSAMI
Şehit Mahmutbey Ortaokulu kitap okuma yarışması uygulama soruları çoktan seçmeli
sorulardan oluşacaktır. Her öğrenci bulunduğu sınıf düzeyindeki kitaplardan sorumludur.

7. YARIŞMANIN ŞEKLİ VE BAŞVURU KOŞULLARI
– Şehit Mahmutbey Ortaokulu kitap okuma yarışmasında her sınıf seviyesinde toplam 50
soru bulunacaktır.
– Yarışmanın uygulama süresi 60 dakikadır.
– Sınavda her seviyede en yüksek puan alan/alanlar dereceye girecektir.
– Yarışmada 3 yanlış cevap bir doğru cevabı götürecektir.
– Derecelendirmede önce net sayısına, net sayısının eşitliğinde doğru sayısı fazla olana
bakılacaktır. Şartların eşitliği halinde doğum tarihi küçük olan avantajlı olacaktır.
– Yarışmaya isteyen okullar istediği kadar öğrencisi ile katılabilir.
– Başvurular öğrencilerin okuduğu okulun Türkçe öğretmenine yapılacaktır. İlgili Türkçe
öğretmeni ise Şehit Mahmutbey Ortaokulu ile irtibata geçerek EK-1A/EK-1B başvuru
formunu talep edecek. Formu doldurup okul müdürlüğüne onaylatarak Şehit
Mahmutbey Ortaokulu Müdürlüğüne elden/e-posta yolu ile teslim edecektir.
– Başvuru esnasında öğrencilerin okul, sınıf ve iletişim bilgileri dışında hiçbir bilgi talep
edilmeyecektir.
– Başvuru sürecinde öğrenci velisi tarafından Ek-2 Veli İzin Belgesi ile EK-3
Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Onayı doldurularak öğrencinin öğrenim gördüğü
okula teslim edilecektir. EK-2 ve EK-3 belgeleri öğrencinin öğrenim gördüğü okulda
muhafaza edilecektir.
– Uygulama kitapçık ücreti kişi başı 10 (on) TL’dir. Toplanan ücretler Şehit Mahmutbey
Ortaokulu Okul Aile Birliği banka hesabına etkinlik ve organizasyon geliri adı altında
yatırılacaktır.
– Öğrenciler, başvuru kartı ve e-okuldan alınmış öğrenci belgesini getirmek zorundadır.
Sınav anında başvuru formu ile e-okuldan alınmış öğrenci belgesi karşılaştırılacaktır.
– Öğrencilerin sınav salonuna ulaşımından kendileri sorumludur.
– Sınav başlama saatinden 15 dakika önce öğrenciler sınav salonlarına alınır, başlama
saatinden 15 dakika sonrasına kadar öğrenciler sınava alınır. Ancak geç katılan
öğrencilere ek süre verilmez. Yarışma başladıktan itibaren ilk 30 dakika içinde
öğrencinin yarışmadan ayrılmasına izin verilmeyecektir.
– Sınavda gözetmen öğretmen görevlendirmesi “Şehit Mahmutbey Ortaokulu Müdürlüğü”
tarafından yapılacaktır.
– Sınavın sonunda soru kitapçığı öğrencilere verilebilecektir.

8. YARIŞMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Uygulama sonuçları en geç 26 Nisan 2022 tarihinde http://sehitmahmutbey.meb.k12.tr
adresinde duyurulacaktır. Uygulama cevap kâğıdını yanlış kodlayan ya da hiç kodlamayan
öğrencinin kâğıdı geçersiz sayılır.