Şehir 2.0 – Yeni Habitat

Şehir 2.0 – Yeni Habitat

Şehirlerdeki nüfus artıyor ve önümüzdeki 20-30 yılda artmaya devam edecek. Şehirde yaşayan insanlar yeşil doğaya ve temiz havaya özlem duyuyor ama yine de kırsal bölgelere doğru tersine bir göç yaşanmıyor. Özlem duyulan doğayı şehirlerimizde yaşamamız mümkün değil mi? Elbette mümkün. Yeter ki insanlık bu yönde çaba göstersin.

Etkinlik programı ve kayıt için:

Şehirlerimiz yeni habitatımız. Yeni habitatımızın geleceğini tasarlamak bizim elimizde. Bu nedenle, Şehir 2.0 konferansında sürdürülebilirlik, ekolojik binalar, yaşanası şehirler, yeşil çatılar, yeşil yer altı, karbon duyarlı uygulamalar, yenilikçi malzemeler, yenilikçi mimariler, makro şehir planları ve şehrin yeşil geleceği gibi konulara değineceğiz.

Etkinlik Programı;

08:30 – 09:00 Kayıt
09:00 – 09:15 Açılış
Halil Aksu / CEO, GelecekHane
09:15 – 09:30 2050 Sıfır İstanbul Vizyonu
Prof. Dr. Pınar Mengüç / Özyeğin Üniversitesi EÇEM
09:30 – 09:45 Bir Bina = Bir Mahalle
Zeynep Ebru Erkan / ARUP
09:45 – 10:00 Yaşanabilir Kentler
Sibel Bulay / EkoIQ
10:00 – 10:15 Şehirlerde Döngüsel Ekonomi
Ergem Şenyuva / YeşilİST
10:15 – 10:30 Ekolojik Yapılar Üzerine
Selva Gürdoğan / Superpool Mimarlık
10:30 – 10:45 Ekolojik Yapılar – Doğal Malzemeler
And Akman / eds-architects
10:45 – 11:00 Eğitim Yapılarının Geleceği
Aydan Volkan / Kreatif Mimarlık
11:00 – 11:30 Etkinlik Arası
11:30 – 11:45 Şehirde Sürdürülebilir Yaşam Alanları
Hasibe Akın / Maya Mimarlık
11:45 – 12:00 Kentsel Tarım ve Permakültür Üzerine
Ayça İnce / EkBiçYeİç
12:00 – 12:15 Yedikule Bostanlarının Hikayesi
Aslıhan Demirtaş / AD Mimarlık
12:15 – 12:30 Narköy Projesi: Şehre nasıl örnek olabilir?
Nardane Kuşçu / Narköy
12:30 – 12:45 İstanbul için Yeşil Yol
Faruk Göksu / Şehir Planlamacı
12:45 – 13:00 Vizyon
Halil Aksu / CEO, Gelecekhane