SEGEM RESİM YARIŞMASI

YARIŞMANIN ADI:
SEGEM “Sigorta Yaptırıyorum Çünkü….” Konulu Resim Yarışması

YARIŞMANIN AMACI:
1. İlköğretim çağındaki çocukların sigorta kavramı ile tanışmasına,
2. Çocukların bu konuda düşünmeye ve düşüncelerini resim yoluyla ifade etmeye teşvik edilerek sigorta konusundaki bilgi ve farkındalıklarının arttırılmasına,
3. Çocukların duygusal, artistik gelişimlerine,
4. Resim yapma yeteneği ve yeterliği kazanmaları ve resim sanatını sevmelerine,
5. Bir konu başlığı altında resim yapabilerek özgüvenlerinin ve farkındalıklarının artırılmasına,
6. Arkadaşlarıyla bilgi ve deneyimlerini paylaşabilmelerine,
7. Oluşturulan ortamda bu edindikleri bilgileri ve deneyimleri aileleri ile paylaşma imkânının sağlanmasına,
katkıda bulunmaktır.

YARIŞMANIN KAPSAMI:
Bu yarışma, Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel ilköğretim okullarında eğitim gören 10-12 yaş grubu öğrencilerini (İlköğretim 4, 5 ve 6. sınıf) kapsamaktadır.

YARIŞMA TAKVİMİ:
Duyuru: Ocak 2012
Resimlerin son teslim tarihi: 30 Mart 2012
Değerlendirmeler: Nisan 2012
Değerlendirme sonuçlarının açıklanması: Mayıs 2012
Ödül Töreni ve Sergi: 1 Haziran 2012 (Sigortacılık haftasının son günü)
Sergi: Haziran 2012
KATILIM VE YARIŞMAYA GÖNDERİLECEK RESİMLERDE ARANACAK ŞARTLARKatılımcılar: Türkiye genelinde 10-12 yaş grubu öğrencileri (İlköğretim 4, 5 ve 6. sınıf)

Konu: “ Sigorta Yaptırıyorum Çünkü…”

Teknik Malzeme, Ölçüler ve Teknik Kurallar:

• Resimler, 35×50 cm boyutlarında kâğıt üzerine yapılacaktır ve paspartulu olacaktır.
• Resimler pastel boya, suluboya, yağlı boya veya keçeli kalem kullanılarak yapılacaktır; kurşunkalem, kömür vs. gibi kalıcı özelliği olmayan malzemeler kullanılmayacaktır.
• Resimler el ile (fiziksel engelli çocuklarca ayak veya ağız ile) çalışılacaktır.
• Resimler çerçevelenmeyecek ve etrafı süslenmeyecektir.
• Fotokopi ve yapıştırma mozaik yöntemiyle hazırlanan resimler, patates baskı vb. yöntemlerle yapılan baskı resimler ile bilgisayar ortamında hazırlanan resimler kabul edilmeyecektir.

Katılım, Teslim ve Yarışma Kuralları:
• Her öğrenci yarışmaya, daha önce bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve sergilenmemiş en fazla 1 (bir) eserle katılabilir.
• Resimler, okul müdürlüklerince ön elemeye tabi tutulacak ve okul müdürlüklerinin belirleyeceği en fazla 3 eser “Sigortacılık Eğitim Merkezi, Harman Sokak, TOBB Plaza No:10 Kat:3 34394 Levent İSTANBUL” adresine posta veya kargo ile gönderilecektir. Resimler, aynı adrese elden de teslim edilebilir. Son teslim tarihi 30 Mart 2012’dir.
• Ekteki bilgi formu doldurulacak ve resimlerin arkasına iliştirilecektir. Resmin ön yüzüne kesinlikle hiçbir yazı ve bilgi yazılmayacaktır.
• Yarışmaya gönderilecek eserler katlanmadan ve yıpranmayacak şekilde iki mukavva arasına konularak gönderilecek; katlanan ve yıpranan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Kimlik bilgisi veya herhangi bir yerinde katılımcının kimliğini belirten işaret veya imza bulunan eserler, seçici kurul tarafından tutanakla değerlendirme dışı bırakılacaktır.
RESİMLERİN KULLANIM HAKKI:
Yarışmaya katılan resim çalışmalarının her türlü kullanım hakkı bedelsiz ve süresiz olarak Sigortacılık Eğitim Merkezi’ne aittir. Sigortacılık Eğitim Merkezi elde ettiği resimleri televizyon, internet, afiş, broşür, kartpostal, kitap, CD, DVD vb. ortamlarda yayınlama- yayınlatma hakkına sahip olacaktır.
Yarışmacılar bilgi formunu imzalayarak, resim çalışmalarının kendilerine ait olduğunu, daha önce hiçbir yarışmaya katılmadığını, hiçbir yerde sergilenmediğini ve şartname hükümlerini aynen kabul ettiklerini belirmiş olacaklardır.

Ödül töreni, Sigortacılık Haftası’nın son günü olan 1 Haziran 2012 Cuma günü yapılacak ve resimler Haziran 2012 döneminde sergilenecektir.

ÖDÜLLER:
Birincilik Ödülü: Notebook, Altın Madalya, Sertifika, Okul Müdürlüğüne Plaket
İkincilik Ödülü: Netbook, Gümüş Madalya, Sertifika, Okul Müdürlüğüne Plaket
Üçüncülük Ödülü: Mp4 Çalar, Bronz Madalya, Sertifika, Okul Müdürlüğüne Plaket
Mansiyon Ödülleri(5 adet): Dijital Fotoğraf Makinesi, Madalya, Sertifika

Sigortacılık Eğitim Merkezi 
Harman Sokak, TOBB Plaza
No:10 Kat:3 34394 Levent/ İSTANBUL
Telefon: 0 212 325 84 89
Faks: 0 212 279 90 79
www.segemresimyarismasi.com
[email protected]
[email protected]