SEDEP DEĞERLİ GÜNLÜĞÜM YARIŞMASI

Yarışmayı Düzenleyen Kurum : SELÇUKLU BELEDİYESİ – SELÇUKLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ – NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (SEDEP YÜRÜTME KURULU)

Yarışma Adı : DEĞERLİ GÜNLÜĞÜM

Duyuru Tarihi : Kasım 2014
Son Başvuru Tarihi : 08 Mayıs 2015
Sonuçların Duyurulması : 01 Haziran 2015

Amaç:
1. Değerlere öğrencilerin dikkatlerini çekmek
2. Projede etkin rol almalarını sağlamak
3. Yakın ve uzak çevrelerindeki olaylara duyarlılıklarını arttırmak
4. Sorunları tespit etme, disiplinli ve çözüm odaklı düşünme alışkanlığı kazandırmak
5. Öğrencilerin düşüncelerini yazarak ifade etme yeteneklerini geliştirmek
6. Türkçe’nin doğru ve etkin biçimde kullanılmasını teşvik etmek

Konu:
Selçuklu Değerler Eğitimi Projesinde işlenen sekiz değerle (Adalet, Saygı,
Yardımseverlik, Dostluk, Özdenetim, Sabır, Sorumluluk, Doğruluk) ilgili çevrenizde (okul, ev
gibi) yaşadığınız olay ve anılar.

Kategoriler:
DEĞERLİ GÜNLÜĞÜM yarışmasında öğrenciler 2 kategoride yarışacaklardır.
1.Kategori: 3. Sınıflar
2.Kategori: 4. Sınıflar

Yöntem:
1. Sınıf öğretmenleri sınıfının en güzel Değerli Günlüğü’nü (1 adet) seçer,
2. “Okul Değerlendirme Komisyonu” her sınıf düzeyinin en güzel Değerli Günlüğü’nü (1 adet) seçer,
3. Seçilen defterler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne imza karşılığında ulaştırılır.ii İlçe MEM’e teslim için son tarih 8 Mayıs 2015’tir.
4. İlçe MEM’de “Değerli Günlüğüm Değerlendirme Komisyonu” 1 Haziran 2015’e kadar
en iyi defterleri seçer ve her bir kategoride seçilen en iyi defter ilan edilir.

Katılım Şartları:
1. Yarışmaya Konya ili Selçuklu ilçesindeki resmi ve özel ilk ve ortaokullardaki öğrenciler katılabilirler.
2. Yarışmaya yukarıda belirtilen okulların 3 ve 4 sınıf öğrencileri katılabilirler.
3. Defterler SEDEP kapsamında Kasım ayında tüm öğrencilerimize dağıtılmış olan ‘Değerli Günlüğüm’ isimli defterdir.
4. Kurşun kalem, mavi veya siyah renkli tükenmez ve dolmakalem dışında kalem kullanmak yasaktır.
5. Öğrenciler el yazısı ve düz yazı kullanma konusunda serbesttirler.
6. Katılım bireyseldir ve her katılımcı yarışmaya yalnızca bir defterle katılabilir.
7. Anlatım dili konusunda öğrenciler tamamen serbesttirler, düşüncelerini istediği edebi
dille ve türle (düz yazı, şiirsel anlatım vb.) anlatabilirler.
8. Günlüğün ön iç kapağındaki öğrenci bilgilerinden Adı Soyadı, Okul Adı, Sınıfı/Şubesi,
Okul Numarası kısımları mutlaka doldurulmalıdır. Ayrıca aynı sayfanın üst kısmına
Sınıf Öğretmeninin Adı ve Soyadı, Sınıf Öğretmeninin Telefon Numarası, Veli Adı ve
Soyadı, Veli Telefon Numarası da mutlaka yazılmalıdır. Bilgilerinde eksiklik olan
defterler doğrudan elenirler.
9. Yarışmada ödüle değer bulunan eserler, tüm haklarıyla SEDEP (Selçuklu Değerler
Eğitimi Projesi) sahibi olan Selçuklu Belediyesi’ne ait olacaktır. Yarışma sonunda ödül
alan eser veya eserler, bütün telif haklarıyla SEDEP (Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi)
sahibi olan Selçuklu Belediyesi tarafından satın alınmış gibi işlem görür. SEDEP
(Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi) sahibi olan Selçuklu Belediyesi, ödüle layık ya da
sergilenmeye değer bulunan eserleri ve/veya içeriklerini, etkinliklerinde ve eğitim
faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemelerinde 5846 sayılı
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme,
çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma
iletim hakkının yanı sıra sergilemek ve ödül alan eserleri başka kamu kurumlarına
devretmek hakkına herhangi bir bedel ödemeksizin sahip olacaktır.
10. Katılımcılar yarışmaya katılmakla, yarışmaya gönderecekleri eserlerin tamamında
veya bir kısmında alıntı veya kopya olmadığını, eserlerini başka bir yarışmaya veya
herhangi bir yayın grubuna göndermediklerini beyan etmiş sayılırlar. Aksi haldeki
durumlarda ortaya çıkacak yasal her türlü sorumluluk katılımcıya aittir.
11. İlçe MEM’e teslim için son tarih 8 Mayıs 2015’tir.
12. Yarışma Seçici Kurul kararları kesindir ve itiraz edilemez.
13. SEDEP Proje Ekibi yarışma şartnamesiyle ilgili her türlü değişiklik yapma hakkına
sahiptir.
14. Yarışmaya katılanlar, yukarıda yer alan şartların tamamını kabul etmiş sayılırlar.

Yarışmanın Duyurulması:

Yarışma;
– SEDEP Facebook Grubu sayfasında,
– Okulların e-Postaları aracılığı ile okul yöneticileri bilgilendirilerek,
– SEDEP Okul Formatörleri e-Postaları aracılığıyla bilgilendirilerek,
– Tüm okulların binalarında afişler yoluyla, duyurulacaktır.

Başvurular:
Öğrenciler yazdıkları defterleri sınıf öğretmenlerine teslim etmeleriyle yarışmaya
başvurmuş ve katılmış sayılırlar. Sınıf öğretmeni tarafından defterdeki kişi bilgileri kontrol
edilen öğrencinin herhangi ayrı bir evrak (kimlik kopyası vb.) vermesine gerek yoktur. Değerli
Günlüğüm defterinin ön iç kapağındaki bilgilerin doğruluğundan sınıf öğretmenleri
sorumludur.

Ön eleme :
Okullarda oluşturulan seçici kurul tarafından her kategoride başvurusu alınan günlüklerden
ayrı kategoride olmak üzere en iyi birer günlüğü (3.sınıflardan en iyi bir günlük, 4.sınıflardan
en bir günlük seçilecek) seçerek Selçuklu İlçe Milli eğitim Müdürlüğüne teslimini sağlarlar.

Yarışma Seciçi Kurulu:
1. Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bünyesinde ilkokulu olmayan
Ortaokulların Türkçe Öğretmenlerinden seçilecektir.
Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna
gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler 5/12/1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu gereğince Yarışma Seçici Kurulu tarafından iptal edilir.

Değerlendirme:
Kurul tarafından her bir kategoride en iyi “Değerli Günlüğüm” defteri seçilerek ilan
edilir. Değerlendirme ölçütleri aşağıda belirtilmiştir.

– Konuyla ilgili yakın çevresindeki sorunlara yaklaşımı
– Sorun tespit becerisi
– Çözüm önerisi sunabilme
– Özgünlük
– Üslup
– Türkçe’nin doğru kullanılması

Sonuçların Açıklanması:
Sonuçlar kazanan okullara e-Posta ile duyurulacaktır. Facebook SEDEP grup sayfasında ve
SEDEP web sitesinde de paylaşılacaktır.

Ödüller:
Her bir kategorinin en iyi Değerli Günlüğü ödülleri:
3. sınıf öğrencilerinden ilk 3’e giren Öğrenciye iPAD
4. sınıf öğrencilerinden ilk 3’e giren Öğrenciye iPAD
3. sınıf öğrencilerinden ilk 3’e giren Öğrencinin; öğretmenine, velisine,
okuluna: Kitap Seti ve Onur Plaketi
4. sınıf öğrencilerinden ilk 3’ye giren Öğrencinin; öğretmenine, velisine,
okuluna: Kitap Seti ve Onur Plaketi

İletişim Bilgileri:
Şenol ERASLAN – 05057332139 – eraslansenol@hotmail.com – Hakim Ömer Onsun İlkokulu Okul Müdürü
Hasan YAKARER – 05053597873 – hasanyakari@gmail.com – Muhammed Hamdi Yazır İ.H.O Okul Müdürü

“Okul Değerlendirme Komisyonu”nun kimlerden oluşacağı okul yönetimine bırakılmıştır.
Selçuklu İlçe Milli eğitim Müdürlüğü SEDEP bürosu