SEDAŞ Proje Fikri Yarışması

SEDAŞ Proje Fikri Yarışması

Yarışma Koşulları
​​​​​​​​​​​
SEDAŞ’IN BÖLGESİNDE YER ALAN ÜNİVERSİTELERDEKİ ÖĞRENCİLER ARASI,
ÖDÜLLÜ PROJE FİKRİ YARIŞMASININ TEMASI, TOPLUM İÇİN YENİ TEKNOLOJİLERDİR
.

Enerjinin Üretiminde, Enerjinin İletiminde, Enerjinin Dağıtımında, Enerjinin Çevre ile Uyumunda, Enerjide İş güvenliği Alanında, Yeni Proje Fikirleri ile katılacağınız yarışmaya;

• Sakarya Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesinde “Elektrik, Elektrik Elektronik ve Enerji Sistemleri” ve “Bilgisayar” “(Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Teknoloji ve Bilişim Sistemleri) bölümlerinde eğitim gören 3. Ve 4.sınıf üniversite öğrencileri katılabilirler.
. Öğrenciler grup olarak en fazla 3 kişiden oluşacak şekilde katılım sağlayabilirler.
• Başvuru rehberi, Ödüllü Proje Fikri Yarışması’na katılacak öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Proje Fikri sahibi öğrencilerin başvuruda bulunmadan önce başvuru rehberini baştan sona dikkatle okumaları kendileri için yararlı olacaktır.
• Proje Fikri yarışmasına katılacak öğrenci veya öğrencilerin başvuru formunu 23 Mart 2018 tarihine kadar www.sedas.com web sitesindeki “proje fikri yarışması”alanına girmeleri gerekmektedir.
• Projelerin ön değerlendirmesi Proje Değerlendirme Kurulunca 16 Nisan tarihinde yapılacak ve ön değerlendirmeden geçen 15 proje fikri ana değerlendirmeye alınacaktır.
• Ön değerlendirmeden geçen öğrenci veya öğrencilerin 02 Mayıs 2018 tarihinde değerlendirme kuruluna yapılacak Sunumları ile ve jüri değerlendirmesine eksiksiz katılmaları mecburidir. Aksi, durumda proje elenir.
• Sunum ve jüri değerlendirmesinde projenin gerçekleştirilme amacı, yapım aşamaları, proje fikri hakkında değerlendirmeler, mümkünse fotoğraflar ve çiz​​imler bulunmalıdır. 02 Mayıs 2018 tarihinde ilgili sunumlar değerlendirilecek ve başarılı projelerin belirlenmesi ile ödül töreni gerçekleştirilecektir.
• Proje Fikri Yarışması pozitif bilimlere dayalı proje, buluş, ürün, geliştirme ve tasarım yarışmasıdır.
• Yarışmaya sunulacak çalışma, proje, ödev, bitirme ödevi, tez çalışması ve benzeri şekillerde öğrencinin öğrenim gördüğü kurum içinde değerlendirilmiş ya da başka bir proje yarışmasına katılmış olabilir.
• Başka yarışmalarda alınan derece, mansiyon veya teşvik gibi ödüller, projenin ticarileşmesini sağlayacak büyük finansal boyutta olmadığı sürece projenin yarışmaya katılmasına engel teşkil etmez.
• Bu durumda olan projelerin sorumluları, başvuru formunun yanında değerlendirme kuruluna almış oldukları derece, mansiyon ve teşvik ödüllerini bildirmekle mükelleftir. Bu durumdaki projenin kabulüne veya reddine Değerlendirme Kurulu karar verir.
• Değerlendirme Kurulunun kararı kesindir, sonuçlara itiraz edilemez.
• Proje sahipleri, projelerin özgün ve kendilerine ait olduğunu ve başvuru rehberi hükümlerini aynen kabul ettiklerini sedas.com web sayfasından projelerini gönderirken dijital onay vererek bildirmek zorundadırlar.
• 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun, Fikri Haklar Üçüncü Bölümü, Madde 13’te Eser Sahibinin Hakları başlıklı, “Fikir ve Sanat Eserleri üzerinde sahiplerinin mali ve manevi menfaatleri bu kanun dairesinde himaye görür. Eser sahibine tanınan hak ve salahiyetler eserin bütününe ve parçalarına şamildir” maddesine istinaden proje fikri telif hakları eser sahibine aittir.
• Hukuk ve ahlak kurallarına uymayan projeler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

ÜNİVERSİTELİLERİN SABIRSIZLIKLA BEKLEDİĞİ
SEDAŞ’IN “PROJE FİKRİ YARIŞMASI’2018” BAŞLADI

23 Mart 2018 tarihine kadar 3. Ve 4. Sınıf üniversite öğrencilerinden www.sedas.com web
sitesindeki “Proje Fikri Yarışması” alanından başvurular alınacak. SEDAŞ’ın Geleneksel 3.Proje Fikri Yarışmasında “Projesi İyi Olan Kazansın” Sloganı 2018 yılında da hayat bulacak. SEDAŞ Beş Üniversite’nin temsilcileri ile yarışma takvimini birlikte açıkladı.

SEDAŞ Inovasyon İçin Beş Üniversite ile Birlikte
SEDAŞ elektrik dağıtım bölgesini kapsayan 4 ildeki beş üniversite ile işbirliği içinde sosyal sorumluluk projesi olarak gerçekleştirdiği, sürdürülebilir ve yenilikçi olmasını hedeflediği proje fikri yarışmasının üçüncüsüne akademisyenler ile birlikte start verdi. Yarışma Onur Kurulunda SEDAŞ icra Başkanı ile Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), Düzce Üniversitesi (DÜ) ve Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) rektörleri yer aldı.

Başvuru Rehberi Onaylandı
SEDAŞ yetkilileri ve Üniversitelerden proje açılış toplantısına katılan yürütme kurulunda görevli tüm akademisyenler, proje fikri yarışmasının üçüncüsünü başlatırken, öğrencilerin çok değerli ve orijinal fikirlerle yarışmaya katılımlarını beklediklerini belirttiler. Öğrenciler, enerjinin üretiminde, enerjinin iletiminde, enerjinin dağıtımında, enerjinin çevre ile uyumunda, enerjide iş güvenliği alanında yeni proje fikirleri ile yarışmaya 23 Mart 2018 tarihine kadar www.sedas.com sayfasındaki
https://www.sedas.com/tr-tr/projefikir/Pages/default.aspx linkinden çok kolay bir şekilde katılabilecekler.

Verilecek ödüller açıklandı
Yarışma yürütme Kurulunca,“Toplum için yeni teknolojiler” teması ve “Projesi İyi Olan Kazansın” sloganıyla üniversite öğrencileri için düzenlenen yarışmada 1.olan projeye 7 Bin 500 lira, 2. olan projeye 5 Bin lira ve 3. olan projeye 4 Bin lira ile 12 adet mansiyona değer görülen projeler için 1000’er TL, eğer grup olarak katılım söz konusu ise 1500’er TL ödül verileceği açıklandı.

Başvurular www.sedas.com adresinden yapılacak
Geleceğin bilim insanlarını bulmak, öğrencilere araştırma ve buluş yapma heyecanı aşılamak, insanlığa katkıda bulunacak eserler ortaya çıkarmak adına “Toplum İçin Yeni Teknolojiler” temasıyla organize edilen 3. ödüllü proje fikri yarışmasının başvurularını öğrenciler sedas.com web sayfasından yapılabilecekler.
Beş üniversitenin “Elektrik, Elektronik, Elektrik Elektronik ve Enerji Sistemleri”, “Endüstri” ve “Bilgisayar” “(Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Teknoloji ve Bilişim Sistemleri) bölümlerinde eğitim gören ‘3. ve 4.sınıf üniversite öğrencilerinin’ katılabileceği açıklandı. Aynı zamanda öğrencilerin grup olarak en fazla 3 kişiden oluşacak şekilde de katılabileceği belirtildi.

Yarışma takvimi
Toplantıya başkanlık eden SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven, ödüllü proje yarışmasındaki müracaatların, SEDAŞ’ın www.sedas.com web sayfasından 23 Mart 2018 tarihine “proje fikri yarışması” alanından yapılacağını ve projelerin ön değerlendirmesinin Proje Değerlendirme Kurulunca 16 Nisan tarihinde yapılıp, ön
değerlendirmeden geçen 15 proje fikrinin ana değerlendirmeye alınacağını daha sonra ön değerlendirmeden geçen projelerin 19 Nisan 2018 tarihinde duyurusunun yapılacağını söyledi. Güven, “Ön değerlendirmeyi geçen proje sahibi öğrenciler, 02 Mayıs 2018 tarihinde değerlendirme kuruluna sunumları ile projelerini anlatacaklar. Aynı gün proje
sunumlarını yapan öğrencilere sunum değerlendirme puanları verilecek ve 15 proje için aynı günün akşamı düzenleyeceğimiz tören ile ödüllerini kendilerine takdim edeceğiz. Üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz bu organizasyonda bizlere katkı sağlayan beş üniversitenin değerli rektörleri başta olmak üzere tüm akademisyenlerimize sonsuz teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

SEDAŞ hakkında
SEDAŞ, Doğu Marmara’da yer alan Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerini kapsayan yaklaşık 20 bin kilometrekarelik yüz ölçüm üzerinde, toplam 4 il, 45 ilçe, 49 Belediye, 766 köy ve 1344 mahalle’de 1,6 milyon tüketiciye, 3,4 milyon nüfusa 1700 çalışanıyla, 24 saat kesintisiz olarak enerji dağıtım hizmeti vermektedir. Türkiye’nin önde gelen sanayi gruplarından Akkök Holding ile Avrupa’nın en büyük on lider enerji şirketi arasında yer alan CEZ Group’a ait bir kuruluş olan SEDAŞ, elektrik dağıtım faaliyetleri kapsamında, bölgesindeki abonelere kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti vermeyi hedefleyerek, bu kapsamda oluşan arızalara hızla müdahale eder, 7/24 kesintisiz ve güvenilir hizmet vermek üzere elektrik dağıtım şebekesinde gerekli operasyonları gerçekleştirir. Bu faaliyetleri, sayısı 33’e varan dağıtım merkezi ve toplamda 21 Müşteri Hizmetleri Merkezi üzerinden yürüten SEDAŞ’ın, 2017 yılsonu itibarıyla Doğu Marmara’yı kapsayan faaliyet bölgesindeki 4 ilde, dağıtılan toplam elektrik miktarı 9,5 milyar kWh’tir.

Başvuru Sayfası için Tıklayınız