SEDAŞ Proje Fikri Yarışması Hazırlıkları Tamam

SEDAŞ PROJE FİKRİ YARIŞMASINI ÜNİVERSİTELERLE BAŞLATTI

SEDAŞ’ın Proje Fikri Yarışmasında “Projesi İyi Olan Kazansın” Sloganı Hayat
Bulacak. SEDAŞ Beş Üniversitenin Temsilcileri ile Yarışma Takvimini Birlikte
Açıkladı.

SEDAŞ elektrik dağıtım bölgesini kapsayan 4 ildeki beş üniversite ile işbirliği içinde sosyal sorumluluk
projesi olarak gerçekleştirdiği, sürdürülebilir ve yenilikçi olmasını hedeflediği proje fikri yarışmasına
start verdi. Yarışma Yürütme Kurulunda SEDAŞ icra Başkanı ile Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Kocaeli
Üniversitesi (KOÜ), Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), Düzce Üniversitesi (DÜ) ve Gebze
Teknik Üniversitesi (GTÜ) rektörleri yer aldı.

Başvuru Rehberi Onaylandı.

SEDAŞ yetkilileri ve Üniversitelerden proje açılış toplantısına katılan tüm akademisyenler, proje fikri
yarışmasına start verirken, öğrencilerin çok değerli ve orijinal fikirlerle yarışmaya katılımlarını
beklediklerini belirttiler. Öğrenciler, enerjinin üretiminde, enerjinin iletiminde, enerjinin dağıtımında,
enerjinin çevre ile uyumunda, enerjide iş güvenliği alanında yeni proje fikirleri ile yarışmaya
katılabilecekler.

Verilecek ödüller açıklandı
Yarışma yürütme Kurulunca,“Toplum için yeni teknolojiler” teması ve “Projesi İyi Olan Kazansın”
sloganıyla üniversite öğrencileri için düzenlenen yarışmada 1.olan projeye 5.000 TL, 2. olan projeye
3.000 TL ve 3.olan projeye 2000 TL ile 10 adet mansiyona değer görülen projeler için 1000’er TL, eğer
grup olarak katılım söz konusu ise 1500’er TL ödül verileceği açıklandı.

Ödüllü Yarışmanın Başvuruları Sedas.com’dan yapılacak
Geleceğin bilim insanlarını bulmak, öğrencilere araştırma ve buluş yapma heyecanı aşılamak, insanlığa
katkıda bulunacak eserler ortaya çıkarmak adına “Toplum İçin Yeni Teknolojiler” temasıyla organize
edilen ödüllü proje fikri yarışmasının başvurularını öğrenciler sedas.com web sayfasından
yapılabilecekler. Beş üniversitenin “Elektrik, Elektrik Elektronik ve Enerji Sistemleri” bölümlerinde
eğitim gören 4. ve 3.Sınıf öğrencilerinin katılabileceği açıklandı. Aynı zamanda öğrencilerin grup olarak
en fazla 3 kişiden oluşacak şekilde de katılabileceği belirtildi.

Başvuru ve değerlendirme takvimi
Toplantıya başkanlık eden SEDAŞ CEO’su Bekir Sami Güven, ödüllü proje yarışmasındaki müracaatların,
SEDAŞ’ın web sayfasından yapılabileceğini, belirtti. Güven, “Yarışma başvuru rehberini dikkatle
inceleyecek adaylar, başvuru formunu 10 Mart 2017 tarihine kadar www.sedas.com web sitesindeki
“proje fikri yarışması” alanına girmeleri gerekiyor. Projelerin ön değerlendirmesi 24 Mart tarihinde
yapılacak ve ön değerlendirmeden geçen 13 proje fikri ana değerlendirmeye alınacak. Ön
değerlendirmeden geçen projelerin 31 Mart 2017 tarihinde duyurusu yapılacaktır. Ön değerlendirmeyi
geçen proje sahibi öğrenciler, 24 Nisan 2017 tarihinde değerlendirme kuruluna sunumları ile projelerini
anlatacaklar. Aynı gün proje sunum değerlendirmelerinden başarıyla geçerek dereceye giren 13 proje
için ödülleri aynı günün akşamı düzenleyeceğimiz ödül töreninde takdim edeceğiz. Bu projede bizlere
katkı sağlayan beş üniversitenin değerli rektörleri başta olmak üzere akademisyenlerimize sonsuz
teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Yarışma Koşulları

SEDAŞ’IN BÖLGESİNDE YER ALAN ÜNİVERSİTELERDEKİ ÖĞRENCİLER ARASI,
ÖDÜLLÜ PROJE FİKRİ YARIŞMASININ TEMASI, TOPLUM İÇİN YENİ TEKNOLOJİLERDİR.

Enerjinin Üretiminde, Enerjinin İletiminde, Enerjinin Dağıtımında, Enerjinin Çevre ile Uyumunda, Enerjide İş güvenliği Alanında, Yeni Proje Fikirleri ile katılacağınız yarışmaya;

• Sakarya Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesinde “Elektrik, Elektrik Elektronik ve Enerji Sistemleri” ve “Bilgisayar” “(Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Teknoloji ve Bilişim Sistemleri) bölümlerinde eğitim gören 3. Ve 4.sınıf üniversite öğrencileri katılabilirler.
. Öğrenciler grup olarak en fazla 3 kişiden oluşacak şekilde katılım sağlayabilirler.

• Başvuru rehberi, Ödüllü Proje Fikri Yarışması’na katılacak öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Proje Fikri sahibi öğrencilerin başvuruda bulunmadan önce başvuru rehberini baştan sona dikkatle okumaları kendileri için yararlı olacaktır.

• Proje Fikri yarışmasına katılacak öğrenci veya öğrencilerin başvuru formunu 10 Mart 2017 tarihine kadar www.sedas.com web sitesindeki “proje fikri yarışması”alanına girmeleri gerekmektedir.

• Projelerin ön değerlendirmesi Proje Değerlendirme Kurulunca 24 Mart tarihinde yapılacak ve ön değerlendirmeden geçen 13 proje fikri ana değerlendirmeye alınacaktır.

• Ön değerlendirmeden geçen öğrenci veya öğrencilerin 24 Nisan 2017 tarihinde değerlendirme kuruluna yapılacak Sunumları ile ve jüri değerlendirmesine eksiksiz katılmaları mecburidir. Aksi, durumda proje elenir.

• Sunum ve jüri değerlendirmesinde projenin gerçekleştirilme amacı, yapım aşamaları, proje fikri hakkında değerlendirmeler, mümkünse fotoğraflar ve çiz​​imler bulunmalıdır. 24 Nisan 2017 tarihinde ilgili sunumlar değerlendirilecek ve başarılı projelerin belirlenmesi ile ödül töreni gerçekleştirilecektir.

• Proje Fikri Yarışması pozitif bilimlere dayalı proje, buluş, ürün, geliştirme ve tasarım yarışmasıdır.

• Yarışmaya sunulacak çalışma, proje, ödev, bitirme ödevi, tez çalışması ve benzeri şekillerde öğrencinin öğrenim gördüğü kurum içinde değerlendirilmiş ya da başka bir proje yarışmasına katılmış olabilir.

• Başka yarışmalarda alınan derece, mansiyon veya teşvik gibi ödüller, projenin ticarileşmesini sağlayacak büyük finansal boyutta olmadığı sürece projenin yarışmaya katılmasına engel teşkil etmez.

• Bu durumda olan projelerin sorumluları, başvuru formunun yanında değerlendirme kuruluna almış oldukları derece, mansiyon ve teşvik ödüllerini bildirmekle mükelleftir. Bu durumdaki projenin kabulüne veya reddine Değerlendirme Kurulu karar verir.

• Değerlendirme Kurulunun kararı kesindir, sonuçlara itiraz edilemez.

• Proje sahipleri, projelerin özgün ve kendilerine ait olduğunu ve başvuru rehberi hükümlerini aynen kabul ettiklerini sedas.com web sayfasından projelerini gönderirken dijital onay vererek bildirmek zorundadırlar.

• 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun, Fikri Haklar Üçüncü Bölümü, Madde 13’te Eser Sahibinin Hakları başlıklı, “Fikir ve Sanat Eserleri üzerinde sahiplerinin mali ve manevi menfaatleri bu kanun dairesinde himaye görür. Eser sahibine tanınan hak ve salahiyetler eserin bütününe ve parçalarına şamildir” maddesine istinaden proje fikri telif hakları eser sahibine aittir.

• Hukuk ve ahlak kurallarına uymayan projeler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Proje Yarışması Rehberi ve Başvuru Sayfası İçin Tıklayınız