SEDAŞ Proje Fikir Yarışması

SEDAŞ’IN BÖLGESİNDE YER ALAN ÜNİVERSİTELERDEKİ ÖĞRENCİLER ARASI,
ÖDÜLLÜ PROJE FİKRİ YARIŞMASININ TEMASI, TOPLUM İÇİN YENİ TEKNOLOJİLERDİR.

Enerjinin Üretiminde, Enerjinin İletiminde, Enerjinin Dağıtımında, Enerjinin Çevre ile Uyumunda, Enerjide İş güvenliği Alanında, Yeni Proje Fikirleri ile ​katılacağınız yarışmaya;

· Sakarya Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesinde “Elektrik, Elektrik Elektronik ve Enerji Sistemleri” bölümlerinde eğitim gören 4.sınıf üniversite öğrencileri katılabilirler.
· Öğrenciler grup olarak en fazla 3 kişiden oluşacak şekilde katılım sağlayabilirler.
· Başvuru rehberi, Ödüllü Proje Fikri Yarışması’na katılacak öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Proje Fikri sahibi öğrencilerin başvuruda bulunmadan önce başvuru rehberini baştan sona dikkatle okumaları kendileri için yararlı olacaktır.
· Proje Fikri yarışmasına katılacak öğrenci veya öğrencilerin başvuru formunu 8 Nisan 2016 tarihine kadar www.sedas.com web sitesindeki “proje fikri yarışması”alanına girmeleri gerekmektedir.
· Projelerin ön değerlendirmesi Proje Değerlendirme Kurulunca 20 Nisan tarihinde yapılacak ve ön değerlendirmeden geçen 13 proje fikri ana değerlendirmeye alınacaktır.
· Ön değerlendirmeden geçen öğrenci veya öğrencilerin 11 Mayıs 2016 tarihinde değerlendirme kuruluna yapılacak Sunumları ile ve jüri değerlendirmesine eksiksiz katılmaları mecburidir. Aksi, durumda proje elenir.
​· Sunum ve jüri değerlendirmesinde projenin gerçekleştirilme amacı, yapım aşamaları, proje fikri hakkında değerlendirmeler, mümkünse fotoğraflar ve çizimler bulunmalıdır. 11 Mayıs 2016 tarihinde ilgili sunumlar değerlendirilecek ve başarılı projelerin belirlenmesi ile ödül töreni gerçekleştirilecektir.
· Proje Fikri Yarışması pozitif bilimlere dayalı proje, buluş, ürün, geliştirme ve tasarım yarışmasıdır.
· Yarışmaya sunulacak çalışma, proje, ödev, bitirme ödevi, tez çalışması ve benzeri şekillerde öğrencinin öğrenim gördüğü kurum içinde değerlendirilmiş ya da başka bir proje yarışmasına katılmış olabilir.
· Başka yarışmalarda alınan derece, mansiyon veya teşvik gibi ödüller, projenin ticarileşmesini sağlayacak büyük finansal boyutta olmadığı sürece projenin yarışmaya katılmasına engel teşkil etmez.
· Bu durumda olan projelerin sorumluları, başvuru formunun yanında değerlendirme kuruluna almış oldukları derece, mansiyon ve teşvik ödüllerini bildirmekle mükelleftir. Bu durumdaki projenin kabulüne veya reddine Değerlendirme Kurulu karar verir.
· Değerlendirme Kurulunun kararı kesindir, sonuçlara itiraz edilemez.
· Proje sahipleri, projelerin özgün ve kendilerine ait olduğunu ve başvuru rehberi hükümlerini aynen kabul ettiklerini sedas.com web sayfasından projelerini gönderirken dijital onay vererek bildirmek zorundadırlar.
· 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun, Fikri Haklar Üçüncü Bölümü, Madde 13’te Eser Sahibinin Hakları başlıklı, “Fikir ve Sanat Eserleri üzerinde sahiplerinin mali ve manevi menfaatleri bu kanun dairesinde himaye görür. Eser sahibine tanınan hak ve salahiyetler eserin bütününe ve parçalarına şamildir” maddesine istinaden proje fikri telif hakları eser sahibine aittir.
· ​Hukuk ve ahlak kurallarına uymayan projeler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

SEDAŞ’IN BÖLGESİNDE
YER ALAN ÜNİVERSİTELERDEKİ
ÖĞRENCİLER ARASI ÖDÜLLÜ PROJE FİKRİ YARIŞMASI
BAŞVURU REHBERİ

YARIŞMANIN ADI
ÖDÜLLÜ PROJE FİKRİ YARIŞMASI

YARIŞMANIN KONUSU

SEDAŞ’IN BÖLGESİNDE YER ALAN ÜNİVERSİTELERDEKİ ÖĞRENCİLER ARASI ÖDÜLLÜ PROJE FİKRİ YARIŞMASI


TEMA:

TOPLUM İÇİN YENİ TEKNOLOJİLER
– Enerjinin Üretiminde,
– Enerjinin İletiminde,
– Enerjinin Dağıtımında,
– Enerjinin Çevre ile Uyumunda,
– Enerjide İş güvenliği Alanında,
Yeni Proje Fikirleri.

YARIŞMANIN AMACI
Geleceğin bilim insanlarını bulmak, öğrencilere araştırma ve buluş yapma heyecanı aşılamak, insanlığa katkıda bulunacak eserler ortaya çıkarmak.

HEDEF KİTLE
SEDAŞ Elektrik Dağıtım Faaliyet Bölgesindeki (Sakarya Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi) Üniversite Öğrencileri


YARIŞMA TAKVİMİ

İlk Duyuru Tarihi 01/02 /2016
Başvuru Formlarının Son Teslim Tarihi 08/04/2016
Ön Değerlendirme ve 1.Faz
Değerlendirme/Duyuru 20/04/2016
Proje Sunumlarının Yapılması 11/05 /2016
Sunumlar ve Jüri Değerlendirmesi 11/05 /2016
Yarışma Sonuçlarının Duyurulması 11/05 /2016
Ödül Töreni 11/05 /2016

KATILIM KOŞULLARI
Sakarya Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesinde “Elektrik, Elektrik Elektronik ve Enerji Sistemleri” bölümlerinde eğitim gören 4. Sınıf üniversite öğrencileri katılabilirler.
Öğrenciler grup olarak en fazla 3 kişiden oluşacak şekilde katılım sağlayabilirler

YARIŞMA KOŞULLARI
Bu rehber, Ödüllü Proje Fikri Yarışması’na katılacak öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Proje Fikri sahibi öğrencilerin başvuruda bulunmadan önce bu rehberi baştan sona dikkatle okumaları kendileri için yararlı olacaktır.
Proje Fikri yarışmasına katılacak öğrenci veya öğrencilerin
başvuru formunu 8 Nisan 2016 tarihine kadar www.sedas.com web sitesindeki “proje fikri yarışması” alanına girmeleri gerekmektedir.
Projelerin ön değerlendirmesi Proje Değerlendirme Kurulunca 20 Nisan tarihinde yapılacak ve ön değerlendirmeden geçen 13 proje fikri ana değerlendirmeye alınacaktır.
Ön değerlendirmeden geçen öğrenci veya öğrencilerin
11 Mayıs 2016 tarihinde değerlendirme kuruluna yapılacak Sunumları ile ve jüri değerlendirmesine eksiksiz katılmaları mecburidir. Aksi, durumda proje elenir.
Sunum ve jüri değerlendirmesinde projenin gerçekleştirilme
amacı, yapım aşamaları, proje fikri hakkında değerlendirmeler,
mümkünse fotoğraflar ve çizimler bulunmalıdır. 11 Mayıs 2016 tarihinde ilgili sunumlar değerlendirilecek ve başarılı projelerin belirlenmesi ile ödül töreni gerçekleştirilecektir.


GENEL KURALLAR

1. Proje Fikri Yarışması pozitif bilimlere dayalı proje, buluş, ürün geliştirme ve tasarım yarışmasıdır.
2. Yarışmaya sunulacak çalışma, proje, ödev, bitirme ödevi, tez çalışması ve benzeri şekillerde öğrencinin öğrenim gördüğü kurum içinde değerlendirilmiş ya da başka bir proje yarışmasına katılmış olabilir. Başka yarışmalarda alınan derece, mansiyon veya teşvik gibi ödüller, projenin ticarileşmesini sağlayacak büyük finansal boyutta olmadığı sürece projenin yarışmaya katılmasına engel teşkil etmez.
Bu durumda olan projelerin sorumluları, başvuru formunun yanında değerlendirme kuruluna almış oldukları
derece, mansiyon ve teşvik ödüllerini bildirmekle mükelleftir. Bu durumdaki projenin kabulüne veya reddine
Değerlendirme Kurulu karar verir.
3. Değerlendirme Kurulunun kararı kesindir, sonuçlara itiraz edilemez.
4. Proje sahipleri, projelerin özgün ve kendilerine ait olduğunu ve başvuru rehberi hükümlerini aynen kabul ettiklerini sedas.com web sayfasından projelerini gönderirken dijital onay vererek bildirmek zorundadırlar.
5.5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun, Fikri Haklar Üçüncü Bölümü, Madde 13’te Eser Sahibinin Hakları başlıklı, “Fikir ve Sanat Eserleri üzerinde sahiplerinin mali ve manevi menfaatleri bu kanun dairesinde himaye görür. Eser sahibine tanınan hak ve salahiyetler eserin bütününe ve parçalarına şamildir” maddesine istinaden proje fikri telif hakları eser sahibine aittir.
6. Hukuk ve ahlak kurallarına uymayan projeler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

DEĞERLENDİRME ŞEKLİ

Yapılacak sunumların ardından aşağıdaki değerlendirme Kriterlerine göre verilen puanlar toplanır.

Değerlendirme Kriterleri:

Gerekçe 10 Puan
Yöntem 10 Puan
Hedef Kitleye Uygunluk 10 Puan
Yaratıcılık 10 Puan
Uygulanabilirlik 10 Puan
Geliştirilebilirlik 10 Puan
Özgünlük ve Yenilikçilik 10 Puan
Materyal ve Metodun Yeterliliği 10 Puan
Estetik 10 Puan
Proje Sunumu 10 Puan
Toplam 100 puan

ÖDÜL
ÖDÜL Jüri tarafından yapılan değerlendirme neticesinde
1. Olan Projeye: 3000 TL
2. Olan Projeye: 2000 TL
3. Olan Projeye: 1000 TL ödül verilir.
Ayrıca 10 ayrı projeye de mansiyon ödülü olarak 500’er TL ödül verilecektir.

YÜRÜTME KURULU
Doç.Dr. Erdal Bekiroğlu- Elk.Müh. Böl.Başkanı- Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof.Dr. Nedim Tutkun – Prof. Dr. Nedim Tutkun – Elk.-Eln. Bölüm Başkanı, Düzce Üniversitesi
Prof.Dr.M.Hakan Hocaoğlu -Elektronik Müh.Böl. Başkanı -Gebze Teknik Üniversitesi
Prof.Dr. Nurettin Abut – Elk.Müh. Böl.Başkanı-Kocaeli Üniversitesi
Prof.Dr. Ertan Yanıkoğlu Elk.Elektr.Müh.Fak.Böl. Başkanı- Sakarya Üniversitesi
Selda Özacar -İnsan Kaynakları ve Yönetim Sistemleri Direktörü- Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.
Dr. Ersan Şentürk- Dağıtım Direktör Vekili- Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.


ÖN DEĞERLENDİRME KURULU

Abant İzzet Baysal Üniversitesi , Düzce Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. Temsilcileri


DEĞERLENDİRME KURULU

Abant İzzet Baysal Üniversitesi , Düzce Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. Temsilcileri

BAŞVURU VE İLETİŞİM
Adres: www.sedas.com
E-posta: proje@sedas.com

Başvuru Formu İndir

http://www.sedas.com/tr-tr/projefikir/Pages/default.aspx