Seattle Turkish Film Festival

Filmini Çek, Bize Gönder, Seattle’a Gel!

5-8 Kasım 2015 tarihleri arasında Seattle’da düzenlenen STFF (Seattle Türk Film Festivali) bünyesinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen kısa film yarışması filmlerinizi bekliyor.
Yarışmayı kazanan arkadaşımızı festival boyunca Seattle’da misafir ediyoruz.

Başvuru Koşulları
◦Yarışmada en iyi 3 film seçilecektir. Birinci yarışmacı festival süresi boyunca (5 Kasım 2015 – 8 Kasım 2015) Seattle’da misafir edilecek, İstanbul – Seattle uçuş ve Seattle’da konaklama masrafları STFF tarafından karşılanacaktır.
◦Yarışmaya aynı kişi en fazla 3 film ile katılabilir. Yarışma başvuru ücreti her film için $10’dır. Başvuru ücreti info@tacawa.org e-posta adresine PayPal üzerinden yatırılarak açıklamasına “STFF Kısa Film” girilecektir. Dekont kopyası başvuru paketine eklenecektir. (PayPal Para Gönderme)
◦Dereceye giren bütün yarışmacılara yarışmada kazandığı dereceyi belirten sertifika verilecektir.
◦Son başvuru tarihi 15 Temmuz 2015’tir. Film başvuru formuyla birlikte 15 Temmuz 2015 tarihinde tarafımıza ulaştırılmış olmalıdır.
◦Yarışmaya T.C. uyruklu yönetmenler ya da yapımcılar başvurabilir.
◦Yabancı uyruklu yapımcı ya da yönetmenler yarışmaya katılmaksızın filmin festival bünyesinde gösterilmesini talep edebilir. Talepler yarışma komitesi tarafından değerlendirilecektir.
◦Başvuru yapan filmler, yarışmaya dahil edilmese bile festival süresince gösterilebilir.
◦Yarışmaya gönderilecek kısa filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakkı, yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk eser sahibine aittir.
◦Yarışmaya katılacak filmler 10 dakikayı aşmamalıdır.
◦Yarışmaya katılacak filmler için her hangi bir konu ve tür sınırlaması yoktur.
◦Filmlerin gönderilen kopyası üzerinde İngilizce alt yazı olması zorunludur.
◦Kopyaların gösterime uygun resim ve ses niteliği taşıması zorunludur. Başvuru şartlarında belirtilen koşullara uymayan, bozuk kayıt yapılmış filmler, katılımcı yönetmenin uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır.
◦Yarışma katılım formu tek kişi tarafından doldurulmalıdır. Başvuru formunu dolduran eserin yasal sahibi olmalıdır. Eserin oluşmasında kaç kişi bulunursa bulunsun, ödül sadece eserin başvuru yapan yasal sahibine verilecektir. Söz konusu belgelerde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, başvuruyu yapanı bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk başvurana aittir.
◦Yarışma için gönderilen eserler ya da başvuru ücreti iade edilmez.
◦Başvuru paketi içinde filmin gösterime hazır kopyası, festival kataloğu için yönetmen fotoğrafı ve filmden en az bir kare fotoğraf, varsa DVD’sinin dijital kapak resmi, başvuru ücretinin yatırıldığını gösteren belge ile başvuru formu bulunmalıdır.
◦Başvuru paketi ineternet ortamındaki dosya paylaşım siteleri yoluyla (WeTransfer, Dropbox vb. gibi) gerekli erişim bilgileri shorts@stff.org adresine gönderilerek tarafımıza ulaştırılabilir.

Kısa Film yarışması ile ilgili her türlü sorunuzu shorts@stff.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.