SCREAM (ÇIĞLIK)

Projemizin ana hedefi 21.yüzyılın teknolojik okur yazarlığı, bilimsel düşünme, araştırma, inceleme, merak etme, sorgulama becerileri ile eleştirel düşünme becerileri gelişmiş bireylerini yetiştirirken aynı zamanda insani değerleri yüksek,toprak,su,hayvanlar ve bitkiler konusunda bilinçli nesiller yetiştirmek.

The main goal of our project is to raise individuals who have developed technological literacy, scientific thinking, research, examination, curiosity, questioning skills and critical thinking skills of the 21st century, while raising conscious generations with high human values ​​and conscious about soil, water, animals and plants.