Science on Stage Türkiye STEM Eğitimi

STEM Eğitimi
Türkiye STEM Eğitimi

Science on Stage Türkiye, STEM eğitimine ilişkin sıra dışı fikirlere sahip;
Okul Öncesi,
İlkokul,
Ortaokul,
Lise öğretmenleri arıyor.

Meslektaşlarınıza yenilikçi ders tasarımlarınızı ve STEM uygulamalarınızı ulusal ve uluslararası ölçekte sergileyebileceğiniz canlı paylaşım ortamları sunuyoruz.

Festivale başvuranlar arasından seçilen en iyi projeler Science on Stage Europe etkinliğine katılıp Avrupa’dan seçilen diğer projelerle yarışacak.

”Ben de varım!” diyorsanız başvurularınızı bekliyoruz

Başvurularınız için son tarih: 15 Temmuz 2021

SCIENCE ON STAGE TÜRKİYE

4. BİLİM VE ÇEVRE EĞİTİMİ FESTİVALİNE KATILACAK ÖĞRETMENLER İÇİN

PROJE ŞARTNAMESİ

Science on Stage Türkiye, Science on Stage Europe’un Türkiye delegasyonudur. Science on Stage Europe ise; 33 Avrupa ülkesi, Kanada ve Kazakistan’ın dahil olduğu Avrupa’nın en geniş katılımlı Öğretmen Paylaşım Platformudur.

Science on Stage Europe, her iki yılda bir olmak üzere Avrupa’nın değişik bir ülkesinde üye ülkelerin katılımıyla Bilim Festivali düzenler. Bu platformun üye ülke delegasyonları, kendi ülkelerinde düzenledikleri Ulusal Science on Stage Bilim Festivalleri aracılığıyla bilim etkinliklerinin toplumda yaygınlaşmasına katkıda bulunmanın yanı sıra, ülkelerinden Science on Stage Europe Festivaline katılacak olan delege öğretmenlerin seçimine ortam sağlar.

25-26 Eylül 2021 tarihinde Science on Stage Türkiye tarafından çevrimiçi olarak düzenlenecek olan ulusal festivalde açıklanacak olan 11 Science on Stage Türkiye delegesi, 24-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti-Prag’da gerçekleşecek olan Science on Stage Europe Festivaline katılacaklar, projelerini ülkemiz adına sergileyecekler ve diğer Avrupalı, Ukrayna’lı, Kanadalı ve Kazakistan’lı meslektaşlarıyla birlikte uluslararası ölçekte düzenlenecek olan proje yarışmalarına katılacaklardır.

25-26 Eylül 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleşecek olan Science on Stage Türkiye Festivalimize tüm halkımız davetlidir. Festivalde gün boyu, çeşitli bilim etkinlikleri yer alacak, online sergi standlarında projeler sergilenecek, öğretmenlerimiz proje sunumları gerçekleştirecek, festivalimize davet edilen Avrupalı konuk eğitimciler çalıştaylar düzenleyecekler, sahnede bilim gösterileri gerçekleştireceklerdir.

Science on Stage Türkiye Festivaline proje başvuru koşulları aşağıda ayrıntılı olarak belirtilmiştir:

1. Tüm proje başvuruları ve festivalde yer alacak tüm proje sunumları/etkinlikler Türkçe olarak gerçekleştirilecektir. Bununla birlikte, Türkiye delegasyonunu oluşturan 11 proje, festivalde son jüri değerlendirmesine girerek ilan edildikten sonra, bu proje belgeleri ve youtube tanıtım videoları öğretmenler tarafından İngilizceye çevrilerek Science on Stage Türkiye yürütme komitesine 1 Ekim 2021 tarihinde teslim edilecektir. Çevrimiçi düzenlenecek olan Science on Stage Türkiye Festivaline Avrupa ve Kazakistan’dan katılacak olan öğretmenlerin bilim gösterileri ve sunumları sırasında ise spontane tercüme yapılacaktır.

2. Science on Stage Türkiye, Science on Stage Europe’un Türkiye temsilciliğidir. Science on Stage Türkiye Festivaline tüm proje başvuruları doğrudan Science on Stage Türkiye’ye yapılacaktır. Türkiye’den Science on Stage Europe’a yapılacak proje başvuruları geçersizdir.

3. Science on Stage Türkiye, ulusal etkinliklerin düzenlenmesine ilişkin süreçler hakkında özerk olarak karar alma ve uygulama yetkilerine sahiptir. Süreçlere ilişkin tüm soru ve öneriler için Türkiye’de iletişim kanalı doğrudan Science on Stage Türkiye’dir.

4. Proje başvuruları; her seviyede biyoloji, kimya fizik, matematik, bilişim, teknoloji tasarım öğretmenleri ve öğretmen adaylarının yanı sıra ilkokul ve ortaokul fen bilimleri, ilkokul sınıf öğretmenleri ve okul öncesi öğretmenlerine ve yukarıda belirtilen tüm branşlardaki öğretmen adaylarına açıktır.

5. Proje başvuruları, akademisyenlere açık değildir.

6. Proje başvuruları, Science on Stage Türkiye yürütme komitesinde görevli öğretmenlere ve Science on Stage elçisi öğretmenlere açık değildir.

7. Proje Rehber Temaları

Katılacak tüm projeler, sorgulama temelli öğretim yaklaşımları ile oluşturulmalı ve aşağıda adı geçen rehber temalar ile yapılandırılmalıdır:

İlk Yıllarda Bilim

Okul Öncesi ve İlkokul Çocuklarına Yönelik Projeler

Eğitimde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren STEM projeleri )

STEM Eğitiminde Teknoloji Kullanımı (kodlama, ICT, büyük veri, Al, VR, ağ güvenliği vb. içeren projeler )

STEM Eğitiminde Çeşitlilik (farklı öğretim yöntemlerini içeren projeler, üstün yetenekli öğrencilere yönelik projeler , kapsayıcı öğrenmeye yönelik projeler, genç ve yetişkin öğrenciler arasında işbirliğini içeren projeler vb.)

STEM Eğitimini Diğer Disiplinlerle Bileştiren Projeler (STEM’i; müzik, spor, sanat gibi diğer disiplinler ile birleştiren projeler)

STEM Eğitiminde İşbirliği (yerel topluluğu içeren projeler – örneğin öğretmenler, okullar ve şirketler, farklı topluluklar arasında işbirliği)

Ortak Projeler
Bir önceki festival katılımcısı ile uluslararası işbirliği yapılarak gerçekleştirilen projeler

8. Proje Kriterleri

İdeal bir Science on Stage projesi:

a. Öğrencilerin bilime yönelik ilgilerini teşvik eder.

b. Gündelik yaşam ile ilişkilidir.

c. Sürdürülebilirdir.

d. Okulda kolaylıkla uygulanabilir ve uygun harcamalar ile bütçelendirilebilir.

e. Sorgulama temelli öğrenmeyi teşvik eder.

9. Science on Stage Türkiye – 4. Bilim ve Çevre Eğitimi Festivaline katılacak olan öğretmenlerin, söz konusu çalışmalarını uygularken bu çalışmaların; öğrencilerin ilgisini konu üzerine çekebilen, onları bilime motive edebilen çalışmalar olması beklenmektedir.

10. Öğretmenler, 17.05.2021 ve 15.07.2021 tarihleri arasında proje başvurusu yapacaklardır. Projeleri jüri tarafından yazılı olarak değerlendirildikten sonra, öğretmenler bu projelerini festivalde 25-26 Eylül 2021 tarihleri arasında çevrimiçi standlarda sunacaklardır. Proje değerlendirmelerinin yazılı bölümü 15 Temmuz 2021-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında jüri değerlendirmesine girecektir. 15 Ağustos 2021 tarihinde jüri değerlendirmesi sonucu 33 finalist proje ilan edilecektir. 15 Ağustos -24 Eylül 2021 tarihleri arasında 33 finalist proje halk oylamasına girecek ve 24 Eylül 2021’de halk oylaması sonucunda finalist olan 22 proje ilan edilecektir. 25 Eylül 2021-26 Eylül 2021 tarihleri arasında festivalde jüri tarafından 22 finalist proje değerlendirilmesiyle, Türkiye delegasyonunu oluşturacak olan 11 en iyi proje 26 Eylül 2021 festival kapanışında ilan edilecektir.

11. Seçmeler sonucu, ilk 11’e giren öğretmenler, 24 Mayıs 2022 – 27 Mayıs 2022 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti-Prag’da gerçekleştirilecek olan Science on Stage Europe Bilim Festivaline Türkiye delegeleri olarak katılma hakkını elde edeceklerdir. Delege öğretmenler, Science on Stage Europe Festivalinde projelerini standlarında İngilizce olarak sunacaklardır. Bu nedenle projelerini yazacak ve Avrupa festivalinde sunum yapacak kadar İngilizce bilmeleri gerekli koşuldur.

12. Science on Stage Europe 2022 Festivaline katılacak olan delege öğretmenler projelerini bu festivalin ana etkinliği olan “Proje Sergileri” bölümündeki standlarda sergileyeceklerdir. Ancak isterler ise projelerini sergilemenin yanı sıra, yine aynı projeye ait olmak üzere; Atölye Çalışması, Sahnede Bilim Gösterisi ve Seminer, Sunum etkinliklerinden birisi için de Science on Stage Türkiye aracılığı ile başvuruda bulunabileceklerdir. Bununla birlikte katılımcının stand gösterisi dışında gerçekleştirmek istediği etkinliğin Science on Stage Europe Festivali Programına alınması konusuna ilişkin tam yetki, uluslararası komiteye aittir. Avrupa Komitesinin kararı, Science on Stage Türkiye aracılığı ile delege öğretmenlere bildirilecektir.

13. Delege öğretmenler, 2022’de Çek Cumhuriyeti-Prag’da gerçekleşecek olan Science on Stage Europe Festivaline katıldıktan sonra, diğer katılımcı ülkelerin delegeleri ile karşılıklı olarak uluslararası öğretmen değişimi ve proje ortaklıkları gerçekleştirebileceklerdir.

14. Science on Stage Europe 2022 Festivalinde ödül programı mevcuttur. Festival sırasında katılımcı delegelerin projeleri, uluslararası jüri tarafından değerlendirilerek çeşitli ödüller verilecektir.

15. Öğretmenlerin, 25-26 Eylül 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleşecek olan Science on Stage Türkiye Festivaline projeleriyle katılmak için en geç 15 Temmuz 2021 akşamına kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Bununla birlikte, Science on Stage Türkiye Festivaline izleyici olarak da katılmak mümkündür. Ancak, izleyicilerin de “ İzleyici Katılım Başvuru Formu” ile başvuru yapmaları ve böylelikle izleyici kişi / grup bilgilerini iletmeleri gerekmektedir. Bu başvurularda yer alacak bilgiler, izleyici katılım sertifikalarının düzenlenmesi ve gönderilmesi için gereklidir.

Tüm başvuru sahiplerine; başvurularının alındığına ve kayıt edildiğine dair geri bildirim verilecektir.

Science on Stage Türkiye – Festival Yürütme Komitesi olarak, festivalimize göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ediyor, sizlere şimdiden hoş geldiniz diyoruz. Sorularınız için Festival Koordinasyon Merkezimiz:

scienceonstagetr@gmail.com

Başarılar dileriz.

Başvuru formunu doldurup mail adresimize yollayarak bize ulaşabilirsiniz.
scienceonstagetr@gmail.com