SBF, İİBF ve Hukuk Fakülteleri Öğrencilerine Burs

Öğrenci Bursu
Üniversite Öğrencilerine Burs

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okuyan öğrenciler ile mezunlar arasında yardımlaşmayı ve dayanışmayı temin etmek amacıyla oluşturulan vakıf, Ankara’daki üniversitelerin SBF, İİBF ve Hukuk Fakültelerinde öğrenim gören üniversiteli geçlere eğitim bursu vermekte.

BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Ankara’da mukim üniversitelerin SBF, İİBF ve Hukuk Fakültelerinde kayıtlı öğrenci olmak.
Eğitim için gerekli ekonomik şartlara haiz olmamak (Bu durum ilgili evraklarla belgelenecektir).
İki ve daha üstü sınıflarda olan öğrenciler için bölüm derslerinden başarılı olmak.
KYK hariç başka bir kurumdan burs almıyor olmak.

BAŞVURU NE ZAMAN VE NEREYE YAPILIR?
Başvurular, 1 EYLÜL 2020-30 EYLÜL 2020 tarihleri arasında mail ile yapılacaktır.
Başvuru, www.siyasallilarvakfi.org.tr Web adresinden temin edilecek başvuru formunun, doğru ve okunaklı bir şekilde doldurulup imzalanmasını müteakiben bilgi@siyasallilarvakfi.org.tr adresine PDF formatında gönderilmek suretiyle gerçekleştirilir. Başvuru belgesinin, burs almaya hak kazanan adaylardan, daha sonra ilgili diğer evraklarla birlikte talep edileceğinden, muhafaza edilmesi gerekmektedir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Usulüne uygun yapılan başvurular değerlendirilmeye alınacaktır.
Öğrencilerle, vakıf merkezinde yüz yüze veya dijital platformlarda online olarak görüşme gerçekleştirilecektir. Görüşmenin yer, zamanı ve yöntemi ayrıca duyurulacaktır.
Değerlendirmede adayın, akademik başarısı, bursa olan ihtiyacı ile Siyasallılar Vakfının kuruluş amaç ve ilkelerine uygunluğu gibi kriterler dikkate alınacaktır.

BURSUN KAPSAMI, BAŞLATILMASI VE DEVAMI
Burs bir akademik yıl (9 ay, Ekim-Haziran) olarak verilir ve aylık 300,00 TL’dir.
Yapılan değerlendirme neticesinde burs almaya hak kazanan öğrencilerin, kendilerinden istenilen ve aşağıda yeralan belgeleri eksiksiz ve doğru olarak zamanında ibraz etmeleriyle başlar. Burs almaya hak kazansa bile belgeleri zamanında getirmeyen veya eksik ya da hatalı belge getiren öğrencilerin bursları iptal edilir ve bu kişiler herhangi bir hak iddia edemezler.

Belgeler:
a) Başvuru Belgesi
b) Öğrenci Belgesi
c) Aile Gelir Belgesi
d) Adli Sicil Kaydı
e) Transkript (Varsa)
f) 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
g) İkametgah Belgesi
h) Kimlik Fotokopisi
Burs almaya hak kazanan öğrenci, bursluluk şartlarına havi maddeler içeren taahhütnameyi imzalamak zorundadır.

BURSUN KESİLMESİ
Aşağıdaki durumların tespiti halinde burs iptal edilir ve haksız olarak alınan burs öğrenciden talep edilir:
a. Gerçeğe aykırı beyanda bulunma
b. Akademik başarısızlık veya okulla ilişiğin kesilmesi
c. Taahhütnamede belirtilen hususlara riayet etmeme
Bursun kesilmesi durumunda öğrenci herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.

ADRES: Hacettepe Mah (HAMAMÖNÜ), Fırın Sk. No:5, 06230 Altındağ/Ankara
TEL: (0312) 431 91 71
MOBİL: (0554) 581 66 64 / 65
E-MAİL: bilgi@siyasallilarvakfi.org.tr

Başvuru Formu İndir