SAYILARIN KARESİ VE KÜPÜ NASIL ALINIR?

Bir sayının karesi, o sayının kendisi ile çarpımının kendisi ile çarpımına eşittir. Matematiksel olarak ifade etmek gerekirse, n sayısının karesi n x n şeklinde gösterilir ve n² şeklinde yazılır.

Örneğin, 5 sayısının karesi şu şekilde hesaplanır:

5² = 5 x 5 = 25

Benzer şekilde, 7 sayısının karesi şu şekilde hesaplanır:

7² = 7 x 7 = 49

Genel olarak, herhangi bir pozitif sayının karesi, bir çift sayının karelerinin toplamı olarak da ifade edilebilir. Örneğin,

9² = 8² + 17

Bu formül, büyük sayıların karelerini hesaplarken kullanışlı olabilir.

 

Bir sayının küpü, o sayının kendisi ile çarpımının kendisi ile çarpımının kendisi ile çarpımına eşittir. Matematiksel olarak ifade etmek gerekirse, n sayısının küpü n x n x n şeklinde gösterilir ve n³ şeklinde yazılır.

Örneğin, 2 sayısının küpü şu şekilde hesaplanır:

2³ = 2 x 2 x 2 = 8

Benzer şekilde, 5 sayısının küpü şu şekilde hesaplanır:

5³ = 5 x 5 x 5 = 125

Genel olarak, herhangi bir pozitif sayının küpü, bir tek sayının küpü şeklinde ifade edilebilir. Örneğin,

8³ = 2³ x 2³ = 64

Bu formül, büyük sayıların küplerini hesaplarken kullanışlı olabilir.