Ana SayfaLise Öğrenci YarışmalarıSavunması Temalı Canlı Performans Resim Yarışması

Savunması Temalı Canlı Performans Resim Yarışması

100. Yılında 25 Aralık Gaziantep Savunması Temalı Canlı Performans Resim Yarışması

Kimler Başvurabilir: Gaziantep’teki Tüm resmi ve özel lise öğrencileri

Yarışmanın Amacı:
Gaziantep merkez ve tüm ilçe liselerinde öğrenim gören öğrencilerimizi, büyük bir
kahramanlık destanı olan 25 Aralık Gaziantep Savunması, aziz şehitlerimizin namus bildiği
vatan topraklarına döktüğü kanları, geleceğimizin teminatı gençlerimize aktarmak daha da
bilinçlendirmek.

Yarışma Konusu
100. Yılında 25 Aralık Gaziantep Savunması Temalı Canlı Resim Yarışması, Milli
mücadelenin 100. Yılında Gaziantep’in verdiği kahramanca mücadele ve savunmanın
anlatılması

Yarışma Başvuru Şartları
• Yarışmaya; Jüri üyeleri ve bunların yakınları dışındaki tüm Resmi ve Özel Lise öğrencileri
katılabilir.

Genel Hususlar
• Yarışma; güzel sanatlar lisesi öğrencileri arasında ve diğer lise öğrencileri arasında olmak üzere
2 kategoride yapılacaktır. Bu sebeple form doldurulurken okul bilgilerinin tam ve eksiksiz
girilmesi önem arz etmektedir.

• Yarışmaya gönderilecek olan eserler; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın dayandığı temel
görüş ve ilkelerle, Cumhuriyetin niteliklerini benimsetici ve bu görüş ve ilkelere uygun düşünce
tarzına, dünya görüşüne, yaşam tarzına aykırı olamaz. Seçilen eseler; herhangi bir siyasi görüşü
övücü veya eleştirici olmamalı, müstehcen, manasız ve ticari bir gaye taşımamalıdır.

• Yarışmaya katılacak olan kişiler son 3 (üç) ay içerisinde Gaziantep merkez ve ilçelerinde
Belediyeler ve Milli Eğitim müdürlüklerince yapılan yarışmalardan ödül almamış olmalıdır.

• Yarışmaya katılan eserlerin, daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş
olması, herhangi bir yerde yayımlanmamış olması, başvuru yapan kişi tarafından yapılmış
olması, özgün olması, kısmen ya da tamamen başka bir resimden kopya edilmemiş olması
gerekmektedir.

• Başvuruda bulunan kişi, resmin tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün olduğunu ve başka bir
yarışmada ödül almadığını kabul ve taahhüt eder.

• Yapılacak resim, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî
Eğitimi’nin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve
amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde
hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

• Başvuru sahipleri en fazla bir resim yaparak yarışmaya katılacaktır.

• 18 yaş altında katılım sağlayan yarışmacılar, ailesinin bilgisi dâhilinde yarışmaya katıldığını
kabul ve taahhüt eder.

• Resim yarışmasına sadece ’25 Aralık Gaziantep Savunması” temalı resimler kabul edilecektir.

• Seçici kurul tarafından seçilecek olan 3 adet resim sahibine ödül verilecek, her yarışmacıya
‘Katılım Belgesi’ verilecektir.

• Yarışmaya başvuru, www.gaziantep.bel.tr adresinden verilecek linkte yer alan başvuru katılım
formu doldurularak yapılacaktır.

• Canlı performans olarak yapılan resimler aynı gün Jüri üyelerine teslim edilmesi
gerekmektedir.

Ödüller: Her Kategoride Dereceye giren ilk 3 (üç) kişiye
‘’Katlanabilir Bisiklet’’ verilecektir.

Düzenleyen:
Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Son Başvuru Tarihi: 20 Aralık 2021
Yarışma Tarihi: 21 ve 22 Aralık 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi: 25 Aralık 2021

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik
Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı
Gençlik Koordinatörü
Tel : 0 342 211 12 00 (8214)
Mail: gbbgenclikhizmetleri@gmail.com

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.