SAVRONİK PROJE YARIŞMASI 2012

Savronik Proje Yarışması 2012 (SPY-2012)

Değerli öğrenciler,
Savronik, yirmi yılı aşkın süredir araştırma-geliştirme çalışmaları ile yeni teknolojilerin uygulanmasını ve üniversite-sanayi işbirliğini öncelikleri arasında en üst seviyede tutmuştur.Bu kapsamda kuruluşumuz, 
  Üniversite ve sanayi işbirliğini arttırmak,

  Teknoloji tabanlı ürün ve üretim yöntemlerinin geliştirilmesini destekleyerek ülkemizin dünya pazarında rekabet gücünün yükseltilmesinde yardımcı olmak,
  Gençlerin ekip çalışması, araştırma ve bağımsız proje üretebilme becerilerinin geliştirilmesine destek olmak,
  Başarılı gençlerimizi ve projelerini desteklemek
amacıyla bir yarışma düzenlemiştir.  İlki 2008 yılında düzenlenen yarışmaya öncelikle belirlenen çalışma konularıyla ilgili bölümlerdeki üniversite öğrencilerinin katılımı beklenmektedir.  Bu yarışma ile başarılı ve yenilikçi fikirlerini uygulamaya geçirememiş gençlere destek vermenin yanı sıra, nitelikli, ekip çalışmasına yatkın, özgüven sahibi ve geleceğe umutla bakan mühendis adaylarının yetişmesi hedeflenmiştir.
Yapılacak değerlendirme sonucunda sıralamaya giren projelere projenin gerçeklenme sürecinde karşılıksız maddi destek sağlanacaktır.

Proje Konuları
Önerilen proje yeni bir ürünü, üretim yöntemini ya da kullanımını içermelidir. Var olan bir ürün ya da üretim yönteminin iyileştirilmesi de proje olarak sunulabilir.
Önerilen projeler aşağıdaki konularda geliştirilecek donanım, yazılım, yöntem ya da bunların değişik orandaki bileşimlerinden oluşabilir.

• Kablolu ya da kablosuz iletişim
• Veri ve ağ güvenliği
• Veri örnekleme, işleme ve değerlendirme
• Kontrol sistemleri
• Yazılım ve/veya donanım içeren sistem çözümleri

Destek
Yarışmaya kabul edilen projelere talep etmeleri durumunda, her proje için toplam tutarı 250 TL yi aşmayacak malzeme desteği sağlanabilecektir. Desteğin sağlanması için, istenen destek miktarının başvuru formunda gerekçelendirilerek belirtilmesi gerekmektedir. Savronik önerilen destek miktarını değiştirebilir ya da kabul etmeyebilir.
Savronik, fatura ile ibraz edilen malzeme tutarını proje ekibine hemen teslim eder.
Proje için destek alan ekipler, yarışmaya katılmak ve sunu yapmak zorundadır.

Katılım
– Yarışmaya tüm üniversitelerimizin Bilgisayar, Elektrik, Elektronik, Bilişim, Havacılık ve Uzay ile ilgili bölümlerinde öğrenimini sürdüren öğrencilerden oluşan ekipler katılabilir.
 
– Ekiplerde alt ve üst sayı sınırlaması yoktur, ancak tüm proje çalışanlarının ilgili bölümlerde proje takvimi süresince öğrenci olma koşulu vardır.
 
– Yüksek lisans ya da doktora öğrencileri de, ekipteki kişi sayısının %35’ini geçmemek koşuluyla, yarışmaya katılan ekipte görev alabilir
 
– Öğrenciler bölümlerindeki bitmiş ya da sürmekte olan bitirme ödevleriyle de yarışmaya katılabilir. 
– Bir yarışmacı, birden fazla ekipte yer alabilir.
 
– Yarışmaya Savronik çalışanları ve birinci derece yakın akrabaları katılamaz. 

İşleyiş
Yarışma aşağıdaki biçimde işleyecektir.
1. Başvurmak isteyen yarışmacılar projelerini belirleyecek ve başvuru formunu dolduracaktır. 
2. Doldurulan formlar [email protected] adresine gönderilerek ön değerlendirme toplantısı için randevu talep edilmelidir.
3. Ön değerlendirme görüşmeleri başvuru süresince her hafta Perşembe günleri saat 14:00 ile 16:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Ön değerlendirme toplantısına randevu gününde katılan yarışmacılar projelerini tanıtacaktır. 
4. Ön değerlendirme toplantısının ardından yarışmaya katılmaya hak kazanan projelere bir proje numarası verilecek, yarışmacılarla bir sözleşme imzalanacak ve proje süreci ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır.
5. Yapılacak ön başvuruların değerlendirilmesinden sonra, yarışmaya kabul edilen projeler ve destek miktarları yarışma web sitesinden duyurulacaktır. 
6. Projeleri kabul edilen yarışmacılar proje gerçekleme çalışmalarını proje değerlendirme tarihine kadar sürdüreceklerdir. İsteyen yarışmacılar proje çalışmalarına önceden başlayabilir ya da daha önceden başka bir amaçla başlamış bir projeyle de yarışmaya katılabilirler.
7. Proje sunuş tarihinde tüm ekipler projelerini ve proje sonuç raporunu sunacak ve değerlendirme kuruluna teslim edecektir.
8. Değerlendirme kurulu projeleri değerlendirecek ve ödül almaya hak kazanan projeleri belirleyecektir.

Değerlendirme Ölçütleri
Projeler değerlendirilirken aşağıdaki ölçütler öncelikli olarak dikkate alınacaktır. Değerlendirme kurulunun ek ölçütler kullanma haklı saklıdır. Değerlendirme sonunda hiç bir proje sıralamaya girememiş olabilir ya da birden çok proje aynı ödüle hak kazanabilir.

•Özgünlük
•Bilime katkı
•Teknolojiye katkı
•Yerli kaynakların kullanım oranı
•Başvuru formunda belirtilmiş proje amaçlarına uygunluk
Ödüller
Ödüller, projelerin değerlendirilmesinden sonraki ödül töreninde, aşağıdaki listede belirtilen miktarlarda, nakit olarak verilecektir. Projeleri kabul edilen ve projelerini tamamlayarak sunuş yapan tüm ekiplere yarışmaya katılım belgesi verilecektir. Verilen ödüller karşılıksız olacaktır.

Yarışma birincisi proje ya da projeler : Her projeye 3.000 TL
Yarışma ikincisi proje ya da projeler : Her projeye 2.000 TL
Yarışma üçüncüsü proje ya da projeler : Her projeye 1.000 TL
Mansiyon alan proje ya da projeler : Her projeye 500 TL

Yarışma Takvimi
31 Ocak 2012 : Proje Başvurusu İçin Son Tarih
09 Haziran 2012 : Proje Sunuşları ve Değerlendirme
09 Haziran 2012  : Kazananların Duyurulması ve Ödül Töreni

İletişim ve Başvuru
Savronik Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş

Web       : www.savronik.com.tr
Adres     : Organize Sanayi Bölgesi 10.Cad. No:10 26010 Eskişehir
Telefon  : (222) 236 15 90
Fax         : (222) 236 15 89
e-posta  : [email protected]