ŞARKI SÖYLEYEN ELEMENTLER

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI
Bu Benim Eserim Proje Yarışması

İLİ: Amasya

OKUL ADI: Amasya Bilim Sanat Merkezi

HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ: Türay Azlağ – Mehmet Berk Şahin

DANIŞMAN ÖĞRETMEN: Murat Aydın

PROJE AMACI:
ELEMENTLERİN ADLARININ KODLANIP VE ÖZELLİKLERİNİN MÜZİK EŞLİĞİNDE ŞARKISI OLUŞTURULARAK, EĞLENCELİ VE KALICI HALE GETİRİLMESİDİR.

PROJE HEDEFİ:
1.ELEMENTLERİN ADLARINI KODLANIP ŞARKI SÖZÜ HALİNE GETİRİLMESİ. 2.FEN DERSLERİNDE İLGİ VE BAŞARININ ARTIRILMASI. 3.FEN DERS MATERYALİ ÜRETİLMESİ.

PROJE ÖZETİ:
Yaşadığımız dünyanın tanınması, bilimin elementleri bulması ve özelliklerini keşfetmesiyle anlam kazanmıştır. Elementler hayatın alfabesi gibidir. Amacımız elementlerin adlarının kodlanıp ve özelliklerinin müzik eşliğinde söylenerek eğlenceli ve kalıcı hale getirilmesidir. Laboratuarda yapılan etkinlik sonucu, oluşturulan görüntülü ve sesli elementlerin şarkısı Cdsi, fen derslerini daha ilgi çekici ve akılda kalıcı hale getirdiği gözlemlenmiştir

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER:
ilgili literatür taraması: www.biltek.tubitak.gov.tr MEB derskitapları 6,7,8 www.fenokulu.net www.kimyaevi.org.tr Gerçekleştirilen faaliyetler ve proje takvimi: 1.Proje ekibi oluşturuldu.(Ekim1-2.Hafta) 2.Proje konusu düşünüldü. Şarkı Söyleyen Elementler adlı proje konusu belirlendi. (Ekim 3-4.Hafta) 3.Elementler ile ilgili kaynak taraması yapıldı.(Kasım 1-2) 4.Elementler hakkında bilgi ve resim toplandı.(Kasım 3-4.Hafta) 5.Gerekli bilgisayar programları ve kayıt cd leri temin edildi.(Aralık 1-2-3.Hafta) 6.Elementler kolay öğrenilebilmesi için kodlanıp, şarkı sözleri ayarlandı. Bilgisayar ortamında resimleriyle beraber seslendirildi. İlköğretimde öncelikle öğretilmesi gerekli yirmi elementinde bulunduğu A grubu elementlerinin her biri tanıtıldı. Görüntü cd sine ise animasyon özelliği kazandırıldı.(Aralık 4-Ocak 1-2) 7.Yapılan proje bilgisayar laboratuarda öğrenci

 ve öğretmenlerin beğenisine sunuldu.(Ocak3-4) kullanılan yöntemler:kaynak tarama,gözlem,deney,internet . proje bütçesi:10 ytl Ulaşılan sonuçlar: Projemizle elementler kodlanıp şarkısı oluşturularak eğlenceli bir şekilde tanıtılmış oldu. Fen derslerinde öğrencilerin bilgisayar teknolojisinden faydalanmasını sağlandı. Aynı zamanda öğrencilerin kullanabileceği fen dersi materyali Cd oluşturuldu. Laboratuar sınıfında öğrencilerin derse olan ilgilerinin arttığı gözlemlendi. Sonuçların değerlendirilmesi: Günümüzde 120 element bilinmektedir. Projemizde A grubu elementleri tanıtılmıştır. Elementlerin adlarının kodlanıp ve özelliklerinin müzik eşliğinde söylenerek eğlenceli ve kalıcı hale getirmiştir. Bilgisayar teknolojisinin kullanımı ile daha ilgi çekici hal almıştır. Laboratuardan yapılan etkinlik sonucu oluşturulan görüntülü ve sesli Cd fen dersini daha ilgi çekici ve akılda kalıcı hale getirdiği gözlemlenmiştir.