SARKACIN GEOMETRİSİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI
Bu Benim Eserim Proje Yarışması

İLİ :İSTANBUL / AVCILAR

OKUL ADI:Özel Eğitim ve Yaşam Merkezi Okyanus İlköğretim Okulu

HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ: Serhat Üküm – Feyzullah Yılmaztürk

DANIŞMAN ÖĞRETMEN: Ömer Açıkyürek

PROJE AMACI:
Sarkacın manyetik ortamdaki salınımı sonucu ortaya çıkacak geometrik yapıların incelenmesi

PROJE HEDEFİ:
1.FOUCAULT SARKACININ BİR DÜZENEĞİNİ OLUŞTURUP ORTAYA ÇIKACAK OLAN FRAKTALI İNCELEMEK. 2.BASİT SARKAÇ HAREKETİNİN OLUŞTURDUĞU GEOMETRİK YAPIYI İNCELEMEK.

PROJE ÖZETİ:
Okulda gördüğümüz basit sarkaç hareketini internette araştırırken, fraktal yapılar dikkatimizi çekti. Bizde kurduğumuz Foucault sarkaç düzeneğindeki, sarkacın hareketlerini lazer yardımıyla kâğıt üzerine aktardık. Ortaya çıkan yapının fraktal olduğunu tespit ettik. Bilgisayar yardımı ile oluşan fraktalın müziğini yaptık. İleri seviyede ki geometri konularının anlaşılmasında kullanılan fraktal geometrinin ilköğretimde de öğretilebileceğini ve anlaşılır olduğunu düşünmekteyiz.

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER:
Proje Takvimi: Proje konusunun ve hipotezlerin belirlenmesi:15.10.07/19.10.07 Kaynak taraması ve toplanan bilgilerin değerlendirmesi: 24.10.07/27.11.07 Deney düzeneğin hazırlanması: 03.12.07/10.12.07 Deney aşaması ve veri toplama:11.12.07/25.12.07 Sonuçların çıkarılması ve değerlendirilmesi: 27.12.07/11.01.08 Kaynaklar: Hacısalihoğlu,H.,2004. Fraktal ve Fraktal Geometri Nedir?,Matematik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara Sertöz, S.,1999,Matematiğin Aydınlık Dünyası, TÜBİTAK,Ankara Gerçekleştirilen Faaliyetler: Bir basit sarkacın altına onu etkileyecek mesafelerde mavi ve kırmızı renkte iki mıknatıs yerleştirildi. Sarkacın salınıma başladığı noktayı düzlemde hatasız olarak belirlemek için sarkacın topunun içine bir lazer yerleştirildi. Sarkaç max. 18 derece açı ile farklı konumlardan başlangıç noktaları düzlemde lazer yardımı ile işaretlenerek salınıma bırakıldı. Sarkacın salınımı hangi mıknatısın üzerinde sonlandı ise başlangıç noktası o renge boyandı. Bu işlem farklı başlangıç noktaları için gerçekleştirildiğinde düzlemde mavi ve kırmızı noktalar oluştu. Bu noktaların arasındaki boşluklardan geçecek şekilde eğriler çizildi ve fraktal yapı ortaya çıkarıldı. Sarkacın salınım hareketinin bir sinüs fonksiyonu olduğu tespit edildi. Bilgisayar programı yardımı ile sinüs fonksiyonunun fraktal müziği yapıldı. Kullanılan Yöntemler: 1.Beyin fırtınası, tartışma. 2.Literatür taraması 3.Buluş yoluyla öğrenme(Deney) Hipotez: Sarkacın manyetik ortamdaki salınımı bir fraktal oluşturur. Proje Bütçesi: 100YTL Sonuç ve Değerlendirme: Salınım için sarkacın bırakıldığı başlangıç noktaları arasındaki boşluklardan geçecek şekilde çizilen eğrilerin bir fraktal oluşturduğu görüldü. Basit sarkacın salınımının sinüs fonksiyonu olduğu belirlendi. Öğretmenler fraktal geometriyi sadece ileri düzeyde geometri gerektiren konuların öğretimi sırasında değil, daha ilköğretim çağlarında buluş yoluyla öğretebilirler.

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI
Bu Benim Eserim Proje Yarışması
Proje Yarışması
Bu Benim Eserim
Fen ve Teknoloji Projesi
Matematik Projesi