”Sarıyer Sokaklarında Yaşam” konulu 5. Ulusal Fotoğraf Yarışması

SARIYER BELEDİYESİ
5.ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. Yarışmanın Adı: “Sarıyer Belediyesi 5.Ulusal Fotoğraf Yarışması”.

2. Konu: “Sarıyer Sokaklarında Yaşam”.

3. Amaç:
İstanbul’un eşsiz doğası, tarihi ve renkli yaşam özellikleri ile birbirinden değerli
güzelliklerine ev sahipliği yapan güzide ilçesi Sarıyer’in bu değerlerinin fotoğraf ile
belgelenmesi, ülkemiz fotoğraf sanatına katkı sağlanması ve fotoğraf sanatçılarının
çalışmalarının geniş kitlelere ulaştırabilmelerine olanak sağlanması. Sarıyer’de fotoğraf
sanatının yaygınlık kazanması ve genç fotoğraf sanatçılarının yetişmesine katkı sağlanması.

4. Yarışma Bölümleri:
Yarışma tek kategorilidir: Sayısal (Dijital). Renkli veya Siyah-Beyaz Fotoğraf dalındadır.

5. Katılım Koşulları:

a. Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri, TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu)
temsilcisi, yarışma koordinatörlüğünde görev alanlar ile birinci derece yakınları dışında 18
yaşını doldurmuş tüm profesyonel ve amatör fotoğrafçılara açıktır.

b. TFSF onaylı yarışmalara katılımı kısıtlamalı fotoğrafçılar bu yarışmaya
katılamazlar.

c. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

d. Her yarışmacı, en fazla 5 (beş) adet Renkli veya Siyah-Beyaz eserleriyle
yarışmaya katılabilir.

e. Fotoğrafların 07.11.2020 – 05.11.2021 tarihleri arasında Sarıyer’de çekilmiş olması
gerekir. Aksine davranış kural ihlali sayılır. (http://kentrehberi.sariyer.bel.tr/)

f. Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül
(derece, mansiyon, özel ödül) almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren
ve/veya bir kısmının kırpılmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değiştirme uygulanmış
görüntüleri yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın yarışma
organizasyonu dışında yayınlanmış olması katılım açısından engel değildir. Anılan fotoğrafın,
bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül
almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

g. Gönderilen fotoğrafların daha önce bir sosyal medya ortamında yarışma
organizasyonu dışında veya fotoğraf topluluğu/kulübü/derneği etkinliklerinde eğitim amaçlı
paylaşılmış ve yayınlanmış olması katılıma engel değildir.

h. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları,
kabul edilebilir oranda fotografik müdahalelere müsaade edilir. İstenen ölçülere uymak şartı
ile yeni kadrajlama yapılabilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

i. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik
fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla
yarışmaya kabul edilir. En boy oranı en fazla 4’e 1 olacak şekilde ayarlanmalıdır.

j. Başkasına ait görüntüleri olduğu gibi veya kısmen kullanan; yapıt kendisine ait
olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü
müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

k. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının
çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın
organlarında yayınlanmasında fotoğrafçının izin aldığı kabul edilir.

l. Kural ihlallerinde,“Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası
Yarışma Düzenleme Yönergesi” madde 13’deki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali nedeniyle
iptal edilen ödül ve/veya sergilemenin yeri boş bırakılır. Katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü geri vermesi gerekir. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.

m. Yarışmaya fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen
yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan katılımcılar yarışma
dışı bırakılır.

n. TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe
dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu
takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş
sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir.
Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen
orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi
durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her
şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel
soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

o. Yüksek çözünürlükte fotoğraf çekebilen cep telefonu ile çekilen fotoğraflar; HDR
(High Dynamic Range) ve insanlı veya drone vb. insansız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar
yarışmaya kabul edilir.

p. Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb. insansız hava araçlarının kullanımına
ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.

Şartname detayları için tıklayınız

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin