Sarıyer Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması

Yarışmanın Adı: “Sarıyer Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması”.

Konu: “Dört Mevsim Yaşayan Sarıyer”.

Amaç: İstanbul’un eşsiz doğası ve tarihi geçmişi ile birbirinden değerli güzelliklerine ev sahipliği yapan güzide ilçesi Sarıyer’in bu güzelliklerinin fotoğraf ile belgelenmesi, ülkemiz fotoğraf sanatına katkı sağlanması ve hem Sarıyerli fotoğraf sanatçılarının hem de İstanbullu fotoğraf sanatçılarının çalışmalarının geniş kitlelere ulaştırabilmelerine olanak sağlanması. Sarıyer de fotoğraf sanatının yaygınlık kazanması ve genç fotoğraf sanatçılarının yetişmesine katkı sağlanması.

Yarışma Bölümleri:
Yarışma tek kategorilidir: Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz Fotoğraf dalındadır.

Katılım Koşulları:

– Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri, TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) temsilcisi, yarışma
koordinatörlüğünde görev alanlar ile birinci derece yakınları dışında 18 yaşını doldurmuş tüm
profesyonel ve amatör fotoğrafçılara açıktır.

-TFSF onaylı yarışmalara katılımı kısıtlamalı fotoğrafçılar bu yarışmaya katılamazlar.

– Yarışmaya katılım ücretsizdir.

– Her yarışmacı, en fazla 4 (dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz eserleriyle yarışmaya katılabilir.

– Fotoğrafların 2017-2018 yıllarında Sarıyer’de çekilmiş olması gerekir. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

– Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış fotoğraflar
ile bu fotoğrafların deklanşör ve kadraj farklılığı içerenleri yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

– Gönderilen fotoğrafların daha önce bir sosyal medya ortamında yarışma organizasyonu dışında
veya fotoğraf topluluğu/kulübü/derneği etkinliklerinde eğitim amaçlı paylaşılmış ve yayınlanmış
olması katılıma engel değildir.

– Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir
yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi
uygulanır. Fotoğrafın, sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise
yarışmaya katılım açısından engel oluşturmaz.

– Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, değerlendirme
açısından sorun oluşturmaz.

– Fotoğrafın yapısı, belge niteliği taşıdığı için, değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda seçici kurulun takdiri esastır.

– Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir. En boy oranı en fazla 4’e 1 olacak şekilde ayarlanmalıdır.

– Başkasına ait görüntüleri olduğu gibi veya kısmen kullanan; yapıt kendisine ait olmadığı halde
kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

– Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına
izin verdikleri kabul edilir.

– Kural ihlallerinde, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF)’nin U/UA Yarışma Düzenleme
Standartları Yönergesinin 13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali nedeniyle iptal edilen ödül ve/veya sergilemenin yeri boş bırakılır. Katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü geri vermesi gerekir. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.

– Yarışmaya fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan katılımcılar yarışma dışı bırakılır.

Ödüller:
Birincilik 5.000.- TL
İkincilik 3.000.- TL
Üçüncülük 2.000.- TL
Sarıyer Belediyesi Özel Ödülü 2.000.- TL
Mansiyon (3 adet) 1.000.- TL
Sergileme/Satın Alma (50 adet) 250.- TL

Yarışma Takvimi
Son Başvuru Tarihi : 05 Kasım 2018 saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Değerlendirmesi : 12 Kasım 2018
Sonuçların Açıklanması : 19 Kasım 2018
Ödül Töreni, Sergi ve Kokteyl : Kesin sonuçlar belirlendiğinde tarih için gerekli duyuru
yapılacaktır.