ŞANTİYE GÜNLÜĞÜ FOTOĞRAF YARIŞMASI

AFM İNŞAAT “ŞANTİYE GÜNLÜĞÜ” FOTOĞRAF YARIŞMASI

YARIŞMANIN KONUSU: “Şantiye Yaşamları”

YARIŞMANIN AMACI:  AFM iNŞAAT tarafından, Ulusal Fotoğraf Amatörleri Derneği desteği ile düzenlenen fotoğraf yarışması nda
inşaat – şantiye konularına dair kesitleri ve yaşam karelerini aktaran fotoğrafların fotoğrafseverlerle buluşması
ve bu alanda katılanlar arasındaki en iyi fotoğrafların seçilmesi amaçlanmıştır.

KATILIM KOŞULLARI:
TFSF Temsilcisi, Yarışma organizasyon ve sekreteryası ile Jüri üyeleri ve 1. derecedeki yakınlarının dışında,
tüm amatör profesyonel fotoğrafçılara     açıktır.
Katılım ücretsizdir.
Fotoğraflar, sayısal ortamda CD/DVD’ye kayıtlı olarak gönderilecektir.
Tamamen bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş veya fotoğrafik içeriğe sahip olmayan ve deneysel görüntüler
kabul edilmeyecektir.
Daha önce herhangi bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafın kadraj farklılığı ile aynı fotoğrafın
bir bölümünden oluşturulan fotoğraflar yarışmaya katılamaz.

BÖLÜM:
Yarışma, renkli veya siyah beyaz sayısal dalda düzenlenmiştir.

SAYI:
Her katılımcı, en çok 4 (dört) fotoğraf ile katılabilir.

BOYUT:
Fotoğrafların dijital olarak kısa kenarı en az 2400 piksel olmak üzere, 300 dpi ve       kenarlarda boşluk veya çer-
çeve bırakılmayacaktır. Birden fazla kareden oluşturulmuş panoramik baskılar yarışmaya katılabilir.

FOTOĞRAFLARIN İŞARETLENMESİ:
CD’ye kayıt edilen her fotoğrafın adlandırılmasında sırasıyla; 5 rakamdan oluşan rumuz (tüm fotoğrafların
başında aynı rumuz kullanılacaktır) , sıra numarası mutlaka bulunmalıdır (Örnek: 12345 – 1 ). Katılım for-
muna fotoğraf ismi yazılabilir.

CD’NİN İŞARETLENMESİ:
CD üzerine katılımcının Adı ve Soyadı ve rumuzu yazılacaktır.

GÖNDERME ŞEKLİ:
Fotoğrafların kaydedileceği CD/DVD içinde  bir word dosyası oluşturularak içine katılımcının posta adresi, e-
posta adresi, telefon numarası, varsa kisisel web adresi bilgileri yazılarak aynı CD/DVD içine kaydedilmelidir.
Ayrıca, ekteki katılım formu da doldurularak, fotoğrafların kayıtlı olduğu CD/DVD ile birlikte aynı zarf içinde
gönderilmelidir. Gönderilerin teslim alındığına dair geri bildirim yapılmayacaktır.
 Postada oluşabilecek hasar ve kaybolmalardan UFAD ve AFM İnşaat sorumlu olmayacaktır. Elektronik ortam-
dan gönderilen fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
CD/DVD   ler   postada   hasar   görmeyecek   şekilde   paketlenip,   son   katılım   tarihi   saat   17.00   ye   kadar   Yarışma
sekreteryasına ulaştırılmalıdır.

GÖNDERME ADRESİ:
AFM İnşaat Mobilya Mimarlık San. Ltd. Şti
Serçeönü Mahallesi Pervane Caddesi Gönen İş Merkezi 6/22 38010 Kocasinan /KAYSERİ

JURİ ÜYELERİ
1- Ozan SAĞDIÇ
2- Tekin ERTUĞ
3- Sami TÜRKAY
4- Hüseyin TAŞKIN
5- Ferhat ÇOŞGUN
Jüri en az üç kisi ile toplanır.
Yarışma süresince TFSF Temsilcisi bulunacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ:
Son katılım tarihi        : 12 Haziran 2012
Jüri toplantısı           : 17 Haziran 2012
Sonuç bildirimi           : 19 Haziran   (www.tfsf.org,  www.afminsaat.com ve www.ufad.org adresinde)
Ödül Töreni               :Sergi ve Ödül Töreni sonuç bildiriminden sonra yer ve tarih duyurulacaktır. Ödül ve sergileme alan katılımcılara telefon ile bildirilecektir.

KATALOG :
Ödül alan ve satın alınan fotoğraflardan bir katalog oluşturulabilir, ve tüm katılımcılara gönderilir. Ulusal
Fotoğraf Amatörleri Derneği bünyesinde ve yıl içerisinde oluşturulacak albümde yer alabilecektir. TFSF   Almanak – 2012 kitabında yer alacaktır.

KULLANIM HAKKI:
Ödül alan ve satın alınan fotoğraflarının kullanım hakkı 1 yıl süre ile AFM İnşaat’a ait olacaktır. AFM İnşaat, bu
fotoğrafları, fotoğrafçısının ismini belirtmek koşulu ile her türlü yayımında tanıtım amacı ile            kullanabilecek-
tir. Bu kullanımlar için fotoğrafların sahiplerine ayrıca bir ücret ödemeyecektir. Kullanım hakkı AFM İnşaat’a
ve eser sahibine ait olacaktır.
UFAD bu fotoğrafları eğitim programlarında da kullanabilir.
Yarışmaya katılmak; tüm koşulları kabul etmek anlamındadır. Bununla birlikte, katılım formundaki “imza”
bölümü doldurulmalıdır. İmzalanmamış olan yarışmacının fotoğrafları değerlendirilmeyecektir.
– Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul,
beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan
elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
-Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye
ve   değerlendirme     kurulunu    yanıltmaya    yönelik   her  türlü  müdahale     ve  değişiklikleri  yapan   katılımcılar
değerlendirilmeyecektir.
– Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı yarışmalarda böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana
unsur   olarak   kullanıldığı   yapıtlarla   katılımda   bulunan   kişilerin   yarışmalara   katılımı   TFSF   Yarışma   İlkeleri
gereğince bir yıl süreyle kısıtlanır. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam
eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

ÖDÜLLER :
1.lik ödülü   2000 ¨ + plaket
2.lik ödülü  1500    ¨ + plaket
3.lük ödülü 1000     ¨ + plaket
Ufad Özel Ödülü 1 adet 1000 ¨ + plaket
Satın alma* 50 ¨
* Yarışma sonucunda “satın alma” yapılacak olup, “satın alma” sayısı AFM İNŞAAT tarafından daha sonra
belirlenecektir.
ESERLERİN GERİ YOLLANMASI:
Yarışmaya   gönderilen   CD’ler   geri   gönderilmeyecektir.   Bir   tutanakla   TFSF   temsilcisi   gözetmenliğinde   imha
edilecektir.

YARIŞMA ORGANİZASYON SEKRETERYASI:
Gökhan Yücel  [email protected]

Lütfen yarışmayla ilgili sorularınızı aşağıdaki e-posta adresine iletiniz: [email protected]