Şanlıurfa BİLSEM

Şanlıurfa Bilim ve Sanat Merkezi

Bilim Etkinlikleri Birimi
Bilim etkinlikleri birimi, bir ana eğitim birimi olup bu birim de; fen bilimleri, matematik, sosyal bilimler ve benzeri bilim dallarında özel ilgi ve yeteneği olduğu belirlenen üstün yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlayacak etkinlikleri uygulama imkânı sağlanır.

Fen ve Teknoloji biriminde yapılan çalışmalar; öğrencileri eleştirel düşünme becerisi kazandırabilme, bilimsel bakış açısı oluşturabilme ve yaşamla bilimin iç içerliğini fark etmelerini sağlayabilmeye yöneliktir. Fen ve Teknolojinin alt dallarını tanımalarını, fen ve teknoloji ile ilgili gelişmelerin yaşantımızdaki yerini görmelerini, ilgilendikleri konularda araştırmalar yapabilmelerini ve laboratuarda çalışma bilinci kazanmalarını sağlamaya yönelik etkinlikler planlar ve uygular.
Matematik birimi, matematik öğrenmenin gerekliliğini ve ne olduğunu kavratabilmeyi; içinde yaşadığı dünyada karşılaştığı problemleri bilimsel yöntemle çözebilme ve bilimsel düşünmeye sahip olma becerisi kazandırmayı amaçlar. Problem çözme becerilerini; akademik ve günlük hayatında, kendini değerlendirme süreci içinde uygulayabilmelerini hedefler. Bu amaçlar doğrultusunda matematiğin diğer disiplinlere olan ilişkisini esas alan yaşantısal etkinlikler uygular. 
 
Sanat Etkinlikleri Birimi  
 
 
Sanat etkinlikleri birimi, bir ana eğitim birimi olup bu birimde;  resim, grafik, fotoğrafçılık, sinema, seramik, heykel, hat, vitray, ebru gibi görsel; müzik, tiyatro, drama, edebiyat gibi sözel ve işitsel; güzel sanat dallarında özel ilgi ve yeteneği olduğu belirlenen üstün yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlayacak etkinlikleri uygulama imkânı sağlanır.
 

Destek Etkinlikleri Birimi  
 
 
Destek etkinlikleri birimi, Türkçe, doğru ve güzel konuşma-yazma, bilgisayar, yabancı dil, satranç, çevre koruma, sağlık bilgisi, kişiler arası iletişim ve benzeri alanlarda genel kültür, iletişim ve günlük yaşamla ilgili temel bilgiler kazandırma imkanı sağlanır.
 

Adres: Ulubatlı Mah. 365. Sk.
Yenişehir Halk Eğitim Binası B.Blok Ş.Urfa
 
Telefax: 0 414 312 97 07
 
E-Posta: [email protected]
          [email protected]

 
web : Şanlıurfa Bilim ve Sanat Merkezi