ŞANLI TÜRK’ÜN ŞANLI BAYRAĞI FOTOĞRAF YARIŞMASI

FOTOĞRAF YARIŞMASI
FOTOĞRAF YARIŞMASI

ŞANLI TÜRK’ÜN ŞANLI BAYRAĞI FOTOĞRAF YARIŞMASI

1. Yarışmanın Adı: ŞANLI TÜRK’ÜN ŞANLI BAYRAĞI FOTOĞRAF YARIŞMASI

2. Konu:
Bir milleti, millet yapan, bir arada tutan çok kuvvetli bağlar ve değerler vardır. Bu değerlerden biri de hiç kuşkusuz bayraktır. Bayrak bir ulusun bağımsızlığını temsil eder. Her millet bayrağını namusu ve şerefi gibi görür.
Onu birçok şeyden üstün tutar, saygı gösterir ve başına gelebilecek her türlü zarardan korur.
Türkiye’nin ulusal ve resmi bayrağı olan Türk Bayrağı rengini şehitlerimizin kanından almaktadır. Türk Bayrağı al renkli zemin üzerinde beyaz ay ve yıldıza sahiptir. Milli birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla muhtaç olduğumuz bu günlerde Fotoğraf Yarışmasının konusu ortak değerlerimizin başında gelen “Türk Bayrağı”
olarak belirlenmiştir.
Bu yarışmanın konusu Türk Bayrağı’nın güzelliğini, estetiğini, şanını ve Türk Milleti’nin Bayrak sevdasını ön plana çıkaracak fotoğraf eserlerini kapsamaktadır.

3. Amaç
Türk Fotoğraf Arşivine Türk Bayrağını konu alan sanat eserleri kazandırmak yarışmanın en temel amacıdır.

4. Katılım Koşulları:
4.1. Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri, jüri üyelerinin birinci derece yakınları dışında Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamakla birlikte Türk Bayrağına sevdalı 18 yaşını doldurmuş
tüm profesyonel ve amatör fotoğrafçılara açıktır.
4.2.Yarışmaya katılım ücretsizdir.
4.3.Her katılımcı en fazla 5 (beş) eserle yarışmaya katılabilir.
4.4.Yarışmaya gönderilen eserlerden sigara izmariti, tel, kablo, çöp gibi objeler çıkartılabilecek fotoğrafın
gerçekliğini zedelemeyecek şekilde müdahaleler ile keskinlik, kontrast, saturasyon, ışık ve renk ayarları,
kırpma gibi basit temel düzeltmeler yapılabilecektir.
4.5.Fotoğrafın belgesel özelliğini değiştirecek şekilde orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği, tamamen bilgisayar yazılımları ile gerçekleştirilmiş, birkaç fotoğrafın birleşiminden oluşmuş photoshop vb. programlardaki fırça , grafik eklentileri (kar,yağmur,bulut,yansıma, sis vb.) yapılmış eserler kabul edilecektir.
Her türlü modern dijital uygulama bu yarışmada kabul edilir. Bu tarzda modern teknikler kullanılarak üretilmiş fotoğraflara tek bir ödül ayrılmıştır.
4.6.Fotoğrafın yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması katılım açısından engel değildir.
4.7.Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
4.8.Ödül ve sergileme alan fotoğrafların müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif yada dijital dosyaları istenildiğinde düzenleyici kuruma gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
4.9. Yarışmaya fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan katılımcılar yarışma dışı bırakılır.
4.10.Mail ile gönderilen fotoğraflarda oluşan sıkıntılarda düzenleyici kurum sorumlu değildir.
4.11.Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda yarışma komisyonu ve jüri yetkilidir. Kararları bağlayıcı niteliktedir.

5. Fotoğrafların işaretlenmesi ve gönderilmesi
5.1. Fotoğraflar wetransfer aracılığı ile mail yoluyla gönderilecektir.
5.2. Elden teslim de mümkündür. Fotoğraflar cd ya da flash bellek ile Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı adresindeki yetkililere teslim edilebilir.
5.3. Kargo ve posta yolu ile teslimat KABUL EDİLMEYECEKTİR.
5.4. Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ilişkin isim, logo, tarih vb işaretler bulunmamalıdır.
5.5. Fotoğraflar orjinal boyutları ile gönderilmelidir.
5.6. Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi, 8-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel kaydedilmelidir. Yüklenecek her bir fotoğraf dosyası 2 Mb’tan küçük olmamalıdır.
5.7. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

İsimlendirme :
İsimlendirme şu şekilde yapılacaktır ;
TR + altçizgi + isim + altçizgi + soy isim + altçizgi + numarası.jpg
Örnek: TR_Tuna_Akcay_1.jpg
TR_Tuna_Akcay_2.jpg

6. Telif Hakları:
6.1.Düzenleyici kurum Hak ve Sorumlulukları:
Yarışma sonunda ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz
olarak Gazi Üniversitesi,Gazi Eğitim Fakültesi Resim İş Eğitimi Ana Bilim Dalı’na ait olacaktır.
Gazi Üniversitesi,Gazi Eğitim Fakültesi Resim İş Eğitimi Ana Bilim Dalı bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir (Fotoğraf ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır).

6.2.Eser Sahiplerinin Hak ve Sorumlulukları:
6.2.1. Ödül, Mansiyon ve Sergileme alan eser sahipleri, işbu şartnamenin 8. Maddesi’nde
belirtilen ödül tutarlarının ayni zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Gazi Üniversitesi,Gazi Eğitim Fakültesi Resim İş Eğitimi Ana Bilim Dalı’ndan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.
6.2.2. Eser Sahibi, eser’in kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde
herhangi bir hakları bulunmadığını; eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini; üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu; beyan, kabul ve garanti etmektedir.
6.3 Yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler
http://gef-guzelsanatlar-resimis.gazi.edu.tr/ sitesinde yayınlanacaktır.

7. Ödüller:
Sabahattin Çakmakoğlu1 “Türk Bayrağı” Başarı Ödülü 2000 TL
• Başarı Ödülü : 2000 TL
• Başarı Ödülü :2000TL
• Başarı Ödülü :2000TL
• Sergileme (On Adet) :500TL

1Sabahattin Çakmakoğlu T.C. Millî Savunma Bakanı olarak görev yaptığı dönemde (1999-2002) Türk Bayrağı Kanununda değişiklik yapılmasını sağlayarak, önceleri sınırlı sayıda ve belirli kurumlarda yer alan Türk Bayrağının, ona yakışır saygınlıkta kullanım alanlarının artırılması ile birlikte görünürlüğünün de artırılmasında Türk Milletinin Bayrağına duyduğu sevdanın Türk Vatanının sınır boylarından, kamu kurum ve kuruluşlarındaki gönderlerden kalplere taşınmasında etkili olmuştur.

8. Yürütme:
Bu Fotoğraf Yarışması Ankara Ticaret Odası’ının katkıları ile Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Resim İş Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenmektedir.
Bu Yarışmanın şartname hükümlerini Gazi Üniversitesi,Gazi Eğitim Fakültesi Resim İş Eğitimi Ana Bilim Dalı yürütecektir. Şartnamenin 8. Maddesi’nde belirtilen Sabahattin Çakmakoğlu “Türk Bayrağı”Başarı Ödülü dışındaki ödüller Ankara Ticaret Odası’nın sponsorluğundadır ve bu ödüller yarışma sonuçları açıklandıktan
sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Ankara Ticaret Odası tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin hesap numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 3 ay sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

9. Seçici Kurul
• Nurten SÜLÜN, Şehit Hamza Halit SÜLÜN’ÜN Annesi
• Prof. Dr. Alev Çakmakoğlu KURU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
• Dr. Tuna AKÇAY Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,Arkeoloji Bölümü/Fotoğraf Sanatçısı
• Hamit YALÇIN, Fotoğraf Sanatçısı
• Yrd. Doç. Dr. Muammer ULUTÜRK Necmettin Erbakan Üniversitesi,
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı , Fotoğraf Sanatçısı
• Leyla EMEKTAR, Fotoğraf Sanatçısı
• Sami UÇAN, Fotoğraf Sanatçısı
* Seçici Kurul Üyelerinden herhangi birinin değerlendirmeye katılamaması durumunda Yürütme Kurulu yeni bir Jüri üyesi atama yetkisine sahiptir.

10. Yarışma Takvimi:
• Başlama Tarihi : 15.12.2017
• Son Katılım Tarihi : 05.03.2018
• Seçici Kurul Değerlendirmesi : 09. 03. 2018
• Sonuç Bildirimi : 12.03.2018
• Ödül töreni ve Sergi : 18.03.2018

11. Yürürlük
Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

12. Sergi Düzenleme Kurulu
Okt. Azimet KARAMAN
Arş. Gör. Huriye ÇELİKCAN
Arş. Gör. Hande Bolu SERT
Arş. Gör. Başak Danacı POLAT
13. Grafik Tasarım
Öğr. Gör. Veysel ŞAYLİ

14.İletişim ve Yarışma Sekreteryası
Araş.Gör. Murat ASLAN (312) 202 84 13
Araş.Gör.Ali Ertuğrul KÜPELİ (312) 202 84 18
Eposta : [email protected]
Telefon: (312) 202 84 00

Adres : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı
06500 Teknikokullar/ANKARA

Bu şartname, katılımcıların yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

one × four =