SANAYİNİN DİJİTALLEŞMESİ: ENDÜSTRİNİN 4.0 EVRİMİ

SANAYİNİN DİJİTALLEŞMESİ: ENDÜSTRİNİN 4.0 EVRİMİ

İstanbul Gedik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü
Thursday, May 11, 2017 from 9:30 AM to 5:00 PM (Eastern European Standard Time Turkey Time)
Istanbul, Turkey

İstanbul Gedik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

İstanbul Gedik Üniversitesi 2011 yılında, yarım asrı aşan süredir faaliyette bulunan Gedik Holding’in Vakfı olan Gedik Eğitim Vakfı tarafından kurulmuştur. İstanbul Gedik Üniversitesi Sanayi-Üniversite işbirliğinin somut bir örneği teşkil etmektedir. Eğitim ve gelişim planı ve programları bu esas göre hazırlanmaktadır. Evrensel bilgiyi üretme ve uluslararası standartta eğitim verme vizyonuyla çıkılan yolda, teknolojik ve bilimsel temellere dayalı eğitimi geliştirmeyi İstanbul Gedik Üniversitesi ilke olarak benimsemiştir.
İstanbul Gedik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, teori ve uygulamayı birleştiren, yenilikçi ve girişimci bir bakış açısı ile geleceğe odaklı Endüstri Mühendisleri yetiştirmeyi prensip edinmiştir. Sanayi-Üniversite işbirliğine dayanan, günümüzün ve geleceğin sorunlarına çözüm odaklı bir eğitim sistemi sunmaktadır. Bölümümüz, öğrencilerinin çok yönlü yetişmeleri için, üretim ve hizmet sektöründe yapılacak olan ulusal ve uluslararası proje bazlı çalışmalara ve staj olanaklarına imkan vermektedir. İstanbul Gedik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, mezun olacak öğrencilerinin iş dünyasında fark yaratacak niteliklere sahip, iş hayatının tercih edeceği uzmanlar olarak mesleklerine başlamalarını hedefliyor.

https://www.eventbrite.com/e/sanayinin-dijitallesmesi-endustrinin-40-evrimi-tickets-34048566178

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here