SANAYİ ODAKLI LİSANS BİTİRME PROJELERİ YARIŞMASI

2241 SANAYI ODAKLI LISANS BITIRME PROJELERI YARISMASI
2013
Üniversitelerimizin Mühendislik ve Teknoloji Fakültelerinde ögrenim görmekte olan lisans
ögrencilerinin, sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve/veya sanayide uygulama potansiyeli
olan ürün/yöntem/süreç iyilestirme ve/veya gelistirmeye yönelik arastırma konusuna sahip lisans
bitirme projeleri için yarısma düzenlenecektir.
BASVURU SÜRECI
Proje basvuruları http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden 1 Mart – 30 Nisan 2013 tarihleri arasında
ögrenci tarafından online olarak yapılacaktır. Birden fazla ögrenci tarafından hazırlanan projelerde
sisteme bir ögrenci giris yapacak ve diger ögrencilerin bilgilerini de sisteme girecektir. Online
basvuruda Ögrenci Belgeleri, Proje Özeti (özet 300 kelimeyi geçmemelidir), Proje Sonuç Raporu PDF
formatında sisteme yüklenecektir. Online basvuru yapıldıktan sonra sistemden alınacak proje basvuru
çıktısı ögrenci/ler, Akademik ve Sanayi Danısmanı tarafından imzalanacaktır. Islak imzalı basvuru
formu ile basvuruda istenen belgeleri de ekleyerek 3 Mayıs 2013 Cuma günü mesai bitimine kadar
TÜBITAK Tunus Cad. No. 80, Kavaklıdere – ANKARA adresine kargo yoluyla veya elden teslim
edilecektir.
ÖNEMLI HUSUSLAR
Belirtilen teslim tarihinden sonra teslim edilen, eksik veya yanlıs bilgi/belge ile yapılan basvurular ve
basvuru sisteminde online basvuru yapıldıktan sonra onayı kaldırılmıs projeler kabul edilmeyecektir.
KIMLER BASVURABILIR
Mühendislik ve Teknoloji Fakülteleri ile Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümlerinde ögrenim gören ve
bitirme projesi hazırlayan lisans ögrencileri
BASVURU KOSULLARI
1. Ögrenim görmekte olan lisans ögrencileri tarafından bitirme projesi hazırlıyor olmak,
2. Bitirme projesini akademik ve sanayi/sektör danısmanın rehberliginde yapıyor olmak,
3. Sanayinin bir sorununu çözme ve/veya sanayide uygulama potansiyeli olan
ürün/yöntem/süreç iyilestirme/gelistirme konularında bitirme projesi hazırlıyor olmak,
4. Bitirme projesi bireysel veya en fazla on ögrenci tarafından hazırlanmalı
BASVURUDA ISTENEN BELGELER
 Online basvuru formu (ıslak imzalı olacak)
 Ögrenci belgeleri
 Proje özet (300 kelimeyi geçmemelidir)
 Ilgili Bölüm Baskanlıgından Bitirme Projesi Yaptıgına Dair Resmi Yazı
 Belirlenmis Formatta Hazırlanmıs Proje Raporu (En Fazla 10 Sayfa)
 Etik kurul belgesi gerektiren hallerde Etik Kuruldan alınacak izin yazısı,
 ‘Projenin Sirkete/Sanayiye Katkılarını’ açıklayan Sirket Yöneticisinin imzaladıgı yazı
(Sergilenmeye hak kazanan projelerden)
BASVURU TARIHLERI
Proje basvuruları http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden 1 Mart – 30 Nisan 2013 tarihleri arasında
ögrenci tarafından online olarak yapılacaktır. Islak imzalı basvuru formu ile basvuruda istenen belgeleri
de ekleyerek 3 Mayıs 2013 Cuma Günü mesai bitimine kadar TÜBITAK Tunus Cad. No. 80,
Kavaklıdere – ANKARA adresine kargo veya elden teslim edilecektir.

DEGERLENDIRME
TÜBITAK BIDEB tarafından programın yürütülmesinde görev alacak bir “Yürütme Komitesi”
olusturulur. Degerlendirmelerde görev alacak jüri heyetleri, komite tarafından önerilir, BIDEB
tarafından onaylanır.
Basvurular, ilgili jüri heyetleri tarafından, Yürütme Komitesince belirlenen degerlendirme ölçütleri
üzerinden degerlendirilir.
1. Asama Degerlendirmesi
Elektronik ortamda alınan basvurular, jüriler tarafından belgeler üzerinden degerlendirilerek
sergilenmeye uygun bulunan projeler ve tematik alanları belirlenir.
2. Asama Degerlendirmesi
Birinci asama degerlendirmesinde sergilenmeye deger bulunan projeler, sergi sırasında jüri tarafından,
Yenilikçilik, Gelistirme Süreci, Yaygın Etki, Uygulanabilirlik/Kullanılabilirlik, yönlerinden
degerlendirilerek tematik alanlarda ödüllendirilecek projeler belirlenir.
Tematik alanlarda ödül alan projeler arasından, Yürütme Komitesi tarafından final büyük ödülü almaya
deger bulunan projeler belirlenir.

ILETISIM
TÜBITAK-BIDEB
Programı Yürütücüsü Murat BALOGLU
Tunus Caddesi No: 80, 06100
Kavaklıdere/ANKARA
Tel: (0312)- 468 53 00 / 3838
e-posta adresi: [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin