SANATTA YERELLİK VE EVRENSELLİK ULUSAL SEMPOZYUMU

Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
SANATTA YERELLİK VE EVRENSELLİK ULUSAL SEMPOZYUMU
15-16 Mart 2012

Yerel ve Evrensel Bağlamında Sanatın Tanımı, Anlamı, İşlevi ve Sanatsal Deney(im)ler

Dijital Global Postmodern Popüler Etnik Otantik Estetik Lokal Politik İdeolojik Deneysel Sanatsal Ritüel Kültürel Eleştirel Geleneksel Akademik Felsefi Çağdaş Teknolojik

Amacı: Sanatın kökeni, anlamı, işlevi ve kaynağına dair sorular yüzyıllardır cevaplanmaya çalışılmaktadır. Özellikle 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başından itibaren bazı kuramcılar ve sanat eleştirmenlerince önerilen, kuram ve modeller de günümüze kadar güzel sanatlar ve sahne sanatları alanlarının (resim, heykel, müzik, tiyatro) araştırma ve uygulama konuları olmaya ve yüzyıllarca sorulan sorulara cevap aramaya devam etmektedir.

Göçler, demografik değişimler, kültürlerin ve kimliklerin hızlı iletişimi ve etkileşimi, dünyada sanat eserlerinin ve uygulamalarının anında paylaşılabildiği internet ortamları ve teknolojinin kullanımı, sanatın insan yaşamındaki anlamını, yerini ve fonksiyonlarını daha güncel, interaktif ve değişebilir kılmaktadır. Bunun yanı sıra yerel, etnik ve geleneksel sanat çalışmalarına alternatif küresel “evrensel,” çoğulcu ve çok kültürlü uygulama ve yaklaşımlar bu tartışmaları hem zenginleştirmekte hem de karmaşıklaştırmaktadır. Bu zenginleştirici diyalogu daha da arttırmanın mümkün olduğu anlayışından yola çıkarak, bu sempozyum sanat üzerine çalışan, düşünen, yazan, araştıran, teori ve pratikte modeller üreten ve eleştiren herkesi çalışmalarını sunmak üzere davet etmektedir.

Konferans Başlıklarının Güzel Sanatlar ve Sahne Sanatları (Resim, Heykel, Müzik, Tiyatro) Alanlarını Kapsadığı Anlaşılmalıdır.

Bildiri Konuları:
•21. Yüzyılda Sanatın Tanımı, Anlamı, İşlevi ve Vizyonu
•Sanatta Yerel ve Evrensel
•Sanat, Kültür ve Küreselleşme
•Sanat ve Kimlik
•Politika, İdeoloji ve Sanat
•Güzel Sanatlarda İnterdisipliner Yaklaşımlar ve Uygulamalar
•Şehirde Sanat, Zaman ve Mekân
•Sanat ve Yeni Medya: İnteraktif Üretim, Tüketim ve Etkileşim
•Sanat, Popüler Kültür ve Toplumsal Etkileşim
Başvuru Takvimi
Sempozyum kapsamında bildiri sunmak isteyen farklı disiplinlerden akademisyen, uzman , araştırmacı ve sanatçıların ekte sunulan başvuru formunu, en fazla 300 kelimelik bildiri özetleriyle birlikte 27.01.2012 tarihine kadar e-mail veya faks yoluyla Yüzyıl Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi’ne ulaştırmaları gerekmektedir. Sempozyum oturumlarında sunulmak üzere seçilen bildiriler, 15.02.2012 tarihinde Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin web sitesinde yayınlanacak ve bildiri sahiplerine e-mail ve posta yoluyla bildirilecektir. Bildirilerin daha önce sunulmamış ve yayınlanmamış olmaları gerekmektedir.

İletişim:
Adres: Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
Yılanlı Ayazma Cad. No:26 Dr.Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi
Cevizlibağ_ Topkapı/İstanbul

Email: [email protected]
Telefon: 0212 444 50 01/1412,1417,1418
Fax: 0212 481 40 58
İletişim:

Yrd. Doç. Dr. Adnan Tönel [email protected]
Yrd. Doç. Dr. Ebru Boon [email protected]
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özel [email protected]
Arş. Gör. Selcen Nur Erikci [email protected]
Arş. Gör. Hasan Çevik [email protected]
Sempozyum Başkanı:

Prof. Dr. Ayla ERSOY

Bilim Kurulu:

Prof.Dr.Ahmet ÖZOL (Yeni Yüzyıl Üniversitesi)
Prof Dr.Erol ÖZDEN (Yeni Yüzyıl Üniversitesi)
Prof.Dr.Devrim ERBİL (MimarSinanÜni.EmekliÖğ.Üyesi,Devlet Sanatçısı
Prof.Dr.Kaya ÖZSEZGİN (Yedi Tepe Üniversitesi)
Prof.Dr.İsmal AVCI(Işık Üniversitesi)
Prof.Dr.Mesut İKTU (Kültür Üniversitesi)
Prof.Dr.Sıtkı ERİNÇ (Doğuş Üniversitesi)
Prof.Dr.Zehra ÇOBANLI (Anadolu Üniversitesi)
Prof.Dr.Rıfat ÇELEBİ (Doğuş Üniversitesi)
Pof.Dr.Fethiye ERBAY (İstanbul Üniversitesi)
Prof.Dr.Semih ÇELENK (Dokuz Eylül Üniversitesi)