Sanatta Disiplinlerarasılık Uluslararası Sempozyum II

Sanatta Disiplinlerarasılık Uluslararası Sempozyum II

SANATTA DİSİPLİNLERARASILIK ULUSLARARASI SEMPOZYUM II:
Sinema / Fotograf / Plastik Sanatlar

Sanatta Disiplinlerarasılık Uluslararası Sempozyumları serisinin ikincisi, Sinema / Fotoğraf / Plastik Sanatlar alt başlığıyla, günümüz sanatının genişleyen alanından hareketle sinema, fotoğraf ve plastik sanatlar arasındaki etkileşimli ilişkiye odaklanıyor. Medya ve iletişim teknolojilerinin değişen doğasını gözeterek düzenlenecek olan disiplinlerarası sempozyum, söz konusu alanlara katkıda bulunmayı hedeflemekte. Sempozyum, görsel kültür, anlatı araçları ve dijitalleşen ortamlara odaklanarak sinema, fotoğraf ve plastik sanatlar alanlarına karşılaştırmalı ve disiplinlerarası bir bakışla yaklaşmayı amaçlıyor.

Sempozyum kapsamına dair önerilen yardımcı konular için TEMALAR bağlantısını tıklayınız.

Sanatta Disiplinlerarasılık Uluslararası Sempozyum II: Sinema / Fotoğraf / Plastik Sanatlar, 13 – 14 Ekim 2017 tarihleri arasında Girit’te gerçekleştirilecektir. Katılımcılar, bildirilerini İngilizce veya Türkçe olarak sunabilecek olup, Türkçe sunulacak bildiriler için İngilizce hazırlanacak bir powerpoint koşulu bulunmaktadır. Kongrede sunulan İngilizce tam metinler, hakem kurulundan geçtikten sonra ISBN numaralı Sempozyum Bildiri e-Kitapçığı’nda yayınlanacaktır.

Sempozyum, sanat ve sosyal bilimler alanlarında çalışan tüm akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır. 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanacak olan bildiri özetleri 8 Eylül 2017, Cuma gününe kadar aşağıda belirtilen mail adresine, katılımcının kısa bir özgeçmişiyle beraber gönderilmelidir. Özgeçmiş (İngilizce ve Türkçe), 150 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalı ve parcsymposium@gmail.com adresine gönderilmelidir.

Katılım ücreti, konaklama imkanları ve sempozyum kapsamında gerçekleştirilecek olan şehir turu hakkında detaylı bilgi ÜCRET – KONAKLAMA bağlantılarından edinilebilir.

Katılım ücretleri, konaklama ve ulaşıma dair tüm sorularınız için lütfen
parcorganization@gmail.com adresine mail atınız.

Temalar

SİNEMA / FOTOĞRAF / PLASTİK SANATLAR: TEMEL MESELELER

· Biçimsel Meseleler, Türler ve Akımlar
· Temsil ve İmge
· Çerçeve / Çerçevenin Reddi
· Yeniden Üretim ve Telif Hakları
· Mekanik Yeniden Üretim Çağından Dijitalleşen Dünyaya
· Açık Yapıtlar: ‘Mutlak Anlam’dan Belirsizlik ve Kaosa
· Sanat Eseri / Sanat Yapıtı / Açık Yapıt
· Hakikat ve Simulakr
· Süreç / An
· Öznellik / Nesnelik
· Görüntü / Plastik Nesne / Töz
· Resim ve Fotoğraf
· Happening ve Performans Sanatı
· Gündelik Yaşamda Estetik

YENİ EĞİLİMLER:

· Anlatı Araçlarının Değişen Doğası
· Medya, Görsel Kültür ve İletişim Teknolojileri
· Sinematografiden Instamovies’e: Değişen Tasarım Konsepti
· Sosyal Medya: Snapchat / Instastory, Instagram
· Yıldız Sanatçıdan Selfie’ye: Hollywood İkonları / Sosyal Medya Ünlüleri
· Görsel Gerçeklik0 / Yeni Sinematografi
· Dijital Heykel / 3B Yazıcılar ve Yazılımlar
· Fantazya & Distopya
· Gelenekdışı Sergileme Biçimleri
· Küratör / Sponsor / Sanat Eleştirisi
· İşbirlikli Sanat Projeleri

MEKÂN / UZAM

· Kentin Plastiği
· Özne olarak Şehir
· Sehir / Doğa
· Kentsel Anlatı
· Varoşlardan Seçkin Semtlere
· Şehir Mimarisi / Kırsal Mimari
· İç Mimarlık / Dekoratif Sanat
· Distopik Kent Tasarımları
· Galeriler / Müzeler / Sanat Piyasası
· Arazi Sanatı, Çevre Sanatı
· Çağdaş Sanatta Uzam ve Mekan
· Sanatçının Atölyesi

CiSİM / MALZEME / ARAÇ

· Doku / Yüzey
· Kolaj / Montaj / Pastiş
. Kinetik Sanat
· Yerleştirme Sanatı
· Beden ve Performans
· Bulunmuş Objeler

KİMLİK / BİREY / KÜLTÜR

· Ayniyet, Kültür ve Politika
· Popüler Kültür / Yeni Alanlar & Mecralar
· Göç ve Kültürlerarasılık
· Toplumsal Cinsiyet ve Kimlik: Feminizm, Erkeklik, Heteronormatif Düzen, LGBT.
· Çok-kültürlülük
· Sınıf Çatışması, Kültür Çatışması

TARİH / TARİHSELLİK / BELLEK

· Resmi Tarih / ‘Resmi’ Sanat
· Kamusal Bellek
· Tarih, Bellek ve Anlatı
· Kayıt, Kanıt & Sanat Eseri
· Sinema, Fotoğraf ve Belgesel

Önemli Tarihler
8 Eylül 2017 Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi için Son Gün
18 Eylül 2017 Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması
24 Eylül 2017 Kayıtların Tamamlanması için Son Gün
5 Ekim 2017 Sempozyum Programı ve Bildiri Özet Kitapçığının Duyurulması
13 – 14 Ekim 2017 Sempozyum Günleri
31 Aralık 2017 Bildiri Tam Metinlerinin Gönderilmesi İçin Son Gün

İletişim

Başvurular ve bildiri özetleri parcsymposium@gmail.com adresine gönderilmelidir.

Katılım ücretleri, konaklama ve ulaşıma dair tüm sorularınız için ise lütfen
parcorganization@gmail.com adresine mail atınız.