Sanatçı Bakışıyla “TÜRKİYE YÜZYILI” Temalı Resim Yarışması

ÜMRANİYE BELEDİYESİ 19. GELENEKSEL YAĞLIBOYA RESİM YARIŞMASI
KONU: “TÜRKİYE YÜZYILI” Sanatçı Bakışıyla…

ÖDÜLLER
BİRİNCİYE : 30.000 TL
İKİNCİYE : 25.000 TL
ÜÇÜNCÜYE : 20.000 TL
MANSİYONLAR : 6.000 TL

KATILIM ŞARTLARI:
1. Yarışmaya Seçici Kurul üyeleri ve geçmiş yıllarda Ümraniye Belediyesinin yaptığı resim
yarışmalarında 1.lik ödülü alan sanatçılar katılamazlar.

2. Resimler tuval üzerine “yağlı boya ve/veya akrilik” ile yapılmış olacaktır.

3. Yalnızca özgün ve yayınlanmamış çalışmalar Seçici Kurul tarafından değerlendirilecektir.

4. Baskı ve dijital baskı resimler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Sanatçının kendisine ait olmayan bir fotoğrafı veya materyali resmetmesi durumunda
değerlendirme dışı tutulacaktır.

6. Resimlerin tuvallerinin kısa kenarı 80 cm’den küçük, uzun kenarı 120 cm’den büyük
olmayacaktır.

7. Her sanatçı yarışmaya en çok 2 (iki) çalışması ile katılabilir.

8. Resimler daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış olacaktır.

9. Resimlerin arkasına sanatçının adı ve soyadı, resmin tekniği, boyutları ve fiyatını
içeren10x10cm ebadında bir kağıt yapıştırılacaktır.

10. Resimlerin üzerinde sanatçının imzasının bulunması zorunludur.

11. Resimle birlikte bir özgeçmiş, açık adres ve telefon numarası ve e-mail adresini içeren bilgiler
bir zarf içinde teslim edilecektir.

12. Resimlerin teslimi aşağıda belirtilen adreste, makbuz karşılığında olacaktır.

13. Resimler kargodan veya elden kabul edilecektir. Kargodan gönderilen resimlerde
gönderimden kaynaklanan hasar ve olumsuzluklardan idaremiz sorumlu değildir.

14. Derece alan ve sergilenmeye uygun görülen eserler, idarece belirlenen yerlerde
sergilenecektir.

15. Derece almayan ve sergiye katılmayan resimlerin iadesi, 4 Temmuz 2023 tarihinden itibaren
“Alındı Makbuzu” karşılığında belirtilen yerde elden yapılacaktır. Kargo iadeleri kurumumuz
tarafından yapılmayacaktır.

16. Dereceye giren ve mansiyon alan eserler her türlü haklarıyla birlikte Ümraniye Belediye
Başkanlığına ait olacaktır.

17. Sergi programlarından sonra 1 ay içinde geri alınmayan eserlerden Ümraniye Belediye
Başkanlığı hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır. 1 yıl içerisinde alınmayan resimler ise
gerekli görüldüğünde idaremizce kamu yararına değerlendirilecektir.

18. Yarışmaya katılan sanatçılar yarışma şartları ve Seçici Kurul kararlarını peşinen kabul etmiş
sayılacaktır.

19. Yarışma sonuçları 3 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacaktır.

20. Ödül töreni tarihi daha sonra ilan edilecektir.

Son Teslim Tarihi : 30 Haziran 2023 Cuma (Mesai bitimine kadar)

Yarışma Konusu : “TÜRKİYE YÜZYILI” Sanatçı Bakışıyla…

Teslim Yeri : Ümraniye Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü
Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:63 PK: 34761 Ümraniye/İST Bilgi için: 0216 443 56 00 /1196-1137
E-mail: kultur@umraniye.bel.tr Web: www.umraniye.bel.tr