Sanat Konulu Karikatür Yarışması

Sanat Konulu Karikatür Yarışması

2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI
“SANAT” KONULU KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM/ KURULUŞLAR
Yaratıcı Çocuklar Derneği
Aydın Doğan Vakfı

YARIŞMANIN KONUSU
Yaratıcı Çocuklar Derneği’nin Aydın Doğan Vakfı işbirliğinde yürüttüğü yarışmanın
konusu bu yıl “SANAT” olarak belirlenmiştir.

Sanat, en geniş anlamıyla yaratıcılığın ve hayal gücünün ifadesidir. Sanat, bireyin
kendini ifadesinin yanı sıra gerek toplum içi gerekse toplumlar arası iletişimde
her zaman aktif rol oynar.

Bireylerin sanat ile kendini ifade edebilmesi, yansıtabilmesi aslında kendi
olabilme sürecinin en önemli adımıdır. Bunu başaran bireylerin çoğunlukta
olması mutlu ve sağlıklı toplumları oluşturur.

Dünya sanatla güzelleşiyor. Dünya’da barış isteniyorsa bu ancak insanların
birbirini anlaması ile sağlanabilir. Sanat bir ifade biçimi olarak bu anlatımın en
güzel şeklidir.

Sanat sadece müzelerde, galerilerde sergilenen eserlerden ibaret değildir.
Edebiyattır, şiirdir, müziktir. Doğanın, yaşamın ve insanın içindedir sanat…

YARIŞMANIN AMACI
Öğrencilerin çizim ve mizah yeteneklerini geliştirmelerini sağlayarak geleceğin
karikatür sanatçılarının yetişmesine katkıda bulunmak.

TÜRÜ
Karikatür Yarışması

HEDEF KİTLE
İlkokul (3., 4. Sınıflar) , Ortaokul (5., 6., 7., 8. Sınıflar) ve Lise ( Hz. 9., 10., 11., 12.
Sınıflar) düzeyindeki öğrenciler.

YARIŞMA TAKVİMİ
Son Katılım Tarihi: 23 Mart 2018
Seçici Kurul Değerlendirmesi: 2 Nisan – 16 Nisan 2018
Sonuçların Açıklanması: 27 Nisan 2018
Sergi Açılışı ve Ödül Töreni: Yarışma Sonuçlarının açıklandığı tarihte yer ve tarih
belirtilerek www.yaraticicocuklardernegi.org adresinden duyurulacaktır.

KATILIM ŞARTLARI
1. Yarışmaya en fazla üç adet karikatür ile katılabilinir. Yarışmaya gönderilen
karikatürler iade edilmez.

2. Karikatürler için, en küçük A4, en büyük A3 boyutlarında resim kağıdı
kullanılacaktır.

3. Karikatürler, resim kağıdı üzerine, 0,5 numara siyah pilot marka veya benzeri
türde bir kalemle çizilecektir. Karikatürler serbest teknik (kuru boya ve sulu
boya v.b.) ile renklendirilebilinir.

4. Yarışmaya gönderilecek karikatürlerin arkasına, aşağıda örneği bulunan
etiketin eksiksiz doldurularak yapıştırılması bu şartnamenin sonunda
bulunan (Sayfa 3) etiketin bilgisayar ortamında (el yazısı ile yazılmaması
gerekmektedir) eksiksiz doldurularak yapıştırılması zorunludur.
Değerlendirme kategori bazında yapılacağı için sınıf bilgisi mutlaka
belirtilmelidir.

5. Irk, dil, din, cinsiyet ayrımcılığı yapan, şiddet ve savaş yanlısı olan, cinselliği
ön plana çıkaran, özgün olmayan, kopyalanmış ve yetişkin müdahalesi içeren
karikatürler yarışma dışı kalır.

6. Ödül alsın veya almasın bütün karikatürler, gerektiğinde tek tek ya da kitap
olarak yayınlanabilir, dernek tanıtımında kullanılabilir. Yaratıcı Çocuklar
Derneği, karikatürleri yayınlama hakkına sahiptir.

7. Yarışmaya karikatür gönderen kişi ve kurumlar yarışma şartnamesini kabul
etmiş sayılır. Şartnameye uymayan karikatürler değerlendirmeye alınmaz.

8. Karikatürler 23 Mart 2018, Cuma günü en geç saat 17.00’a kadar aşağıda
adresi bulunan Yaratıcı Çocuklar Derneği’ne teslim edilecektir.

9. Sergi düzenlenmesi Yaratıcı Çocuklar Derneği’nin belirlediği sorumlular
tarafından yapılacaktır.

10. “SANAT” konulu karikatür yarışmasına katılan yarışmacılar etkinlik ve ödül
töreninde çekilen fotoğraflarının yanı sıra kişisel fotoğraf ve çizimlerinin,
yarışmayı ve düzenleyen kuruluşları tanıtmak üzere yazılı/görsel medyada ve
basılı malzemelerde kullanılacağını kabul etmiş sayılır.

11. Yarışmaya karikatür gönderen kurum, öğrenci ve velisi yarışma şartnamesini
kabul etmiş sayılır.

12. Yaratıcı Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Jüri Üyelerinin birinci
dereceden akrabaları yarışmaya katılamaz.

SEÇİCİ KURUL
Yaratıcı Çocuklar Derneği temsilcileri
Didem Çapa (Yönetim Kurulu Başkanı)
Havva Tapa (Yönetim Kurulu Üyesi)

Profesyonel karikatüristler
Raşit Yakalı
Gürcan Özkan
İbrahim Tapa
Piyale Madra
Aziz Yavuzdoğan
Tan Oral
İbrahim Tapa

DEĞERLENDİRME KATEGORİLERİ
1. İlkokul 3-4.Sınıflar
2. Ortaokul 5-6. Sınıflar
3. Ortaokul 7-8. Sınıflar
4. Lise Hazırlık ve 9-10. Sınıflar
5. Lise 11-12. Sınıflar

ÖDÜLLER
Değerlendirme yapılan her kategori için;
Yarışma Birincisine; 1.’lik kupası, madalya, katılım belgesi, Aydın Doğan Vakfı
Karikatür Kitabı, Karikatür Yarışması Kitabı.
Yarışma İkincisine; 2.’lik kupası, madalya, katılım belgesi, Aydın Doğan Vakfı
Karikatür Kitabı, Karikatür Yarışması Kitabı.
Yarışma Üçüncüsüne; 3.’lük kupası, madalya, katılım belgesi, Aydın Doğan Vakfı
Karikatür Kitabı, Karikatür Yarışması Kitabı.
Mansiyon alan karikatürler; Madalya, katılım belgesi, Aydın Doğan Vakfı
Karikatür Kitabı, Karikatür Yarışması Kitabı.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Kandilli Mah. Kandilli İskele Cad. No: 3, D: 8 – 34684 Üsküdar- İstanbul
Tel: 0216 332 78 58 Fax: 0216 332 76 56 Gsm: 0532 437 94 06
E-mail: info@yaraticicocuklardernegi.org

Açıklama: 5846 Sayılı Yasa gereği, ödül alsın veya almasın yarışmaya gönderilen tüm karikatürlerin her türlü
kullanım hakları, bedelsiz olarak yarışmayı düzenleyen Yaratıcı Çocuklar Derneği’ne ait olacaktır. Karikatürlerin
başkasına ait, alıntı veya kopya olmaması gerekir. Yarışmaya katılan her kurum, öğrenci ve velisi bu şartları
kabul etmiş sayılır.