SANAT EĞİTİMİ YARIŞMASI

KATILIM ŞARTLARI

1- Yarışma, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yöneliktir.

2- Yarışmaya katılacak tüm çalışmalar Türk Milli Eğitimi’nin genel amaç ve ilkelerinin doğrultusunda olmalıdır.

3- Çalışmaların özgün olması şart olup tamamı ya da bir kısmı daha önce herhangi bir yarışmaya gönderilmemiş, hiçbir yerde yayımlanmamış ya da uygulanmamış olmalıdır. Ulusal ya da uluslar arası yarışmalara daha önce katılmış olan çalışmalar, ödül almış olsun ya da olmasın, bu yarışmaya katılamazlar. Müzik kategorisine katılacak öğrencilerin icra edeceği eserde tür kısıtlaması yapılmamıştır.

4- Okullar, yarışmaya tüm kategorilerde katılabilecekleri gibi sadece bir veya birkaç kategoride de katılabilirler.

5- Bir öğrenci birden fazla kategoriye başvuramaz.

6- Ön elemeyi geçerek finale katılmaya hak kazanan öğrencilerin yerine başka öğrenciler final aşamasına katılamaz.

7-Finalist öğrencilerin okul müdürlüğünce onaylı fotoğraflı öğrenci belgelerini yanında bulundurmaları gerekmektedir.

8- Yarışmaya grup halinde başvurulan kategorilerde, ödül kazanılması halinde grup adına tek bir ödül verilecektir.

9- Yarışmaya katılacak çalışmaların her türlü sorumluluğu yarışmacıların kendilerine aittir.

10- Finale kalan katılımcılar ulaşım masraflarını kendi imkanları ile karşılayacaklardır. Yiyecek ve şehiriçi ulaşım gibi ihtiyaçlar organizasyon kurumlarımız tarafından karşılanacaktır.

11-Adresimize gönderilen projelerin, kargo gönderim ücretleri katılımcı okullar tarafından karşılanacaktır.

12- Katılımcıların yarışma takvimine uyması zorunludur. Organizatör kurum yarışma kuralları ve takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu değişikliği, yarışma öncesinde katılımcılara organizasyonun web sayfasından ilan eder.

13-Yarışmacılar organizasyon süresince organizasyon sekreteryasından ve kategori sorumlularından yarışma süreci, detayı, sergisi ve sunumu hakkında bilgi alabilecektir.

14- Yarışmaya katılanlar bu şartnamede belirtilen koşulları ve jürinin kararlarını kabul etmiş olurlar.

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Seçici Kurul tarafından finale kalan yarışmacılar www.septo.org adresinden ilan edilecektir. Tüm katılımcılara yarışmanın akışı ve sonuçları hakkında bilgiler kurumsal web sayfası aracılığı ile duyurulacaktır. Finalistler 17.Mayıs.2014’ de ‘SANAT EĞİTİMİ PROJE TASARIM ORGANİZASYONU FİNALİ’ nde eserlerini bizzat sergileyerek yarışmaya katılma fırsatı bulacaktır. Ödül Töreni İzmir Fuarı, İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde yapılacaktır. Derece alan projeler ödül törenini takip eden ilk gün web sayfasından duyurulacaktır. Sonuçlar, ödül törenini takip eden ilk hafta basın yoluyla da ilan edilecektir.

SEPTO VIII. ULUSAL SANAT EĞİTİMİ PROJE TASARIM ORGANİZASYONU

Organizasyon Adı: Sanat Eğitimi Proje Tasarım Organizasyonu –SEPTO-
Organizasyonu Düzenleyen Kuruluş: Özel Yamanlar Eğitim Kurumları
Organizasyonun Amacı:
Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş vatandaşlar olarak yetiştirmek.
Öğrencilerimizin Güzel Sanatlara karşı ilgilerini arttırmak, Dünya çocukları ile kaynaşarak köprüler kurulması noktasında sanata farklı bir bakış açısı kazandırmak, Öğrencilerimizin kendini ifade etmelerine ve çevresiyle olumlu diyalog kurmalarına yardımcı olmak, Öğrencilerimizin hayal güçlerini, araştırma, yorumlama ve sunma becerilerini geliştirmek, Gelişim ve değişim düşüncesini öne çıkartma, reaktif değil proaktif tavrı geliştirme, yaşadığı toplumda her zaman tüketici değil, üretici ve katılımcı olmalarını sağlamak, Disiplin, düzen, sabır, temizlik alışkanlıklarını kazandırmak, Bağımsız olarak düşünme ve karar verme yeteneklerini geliştirmek, zaman kavramını sezmelerini, estetik sezgilerinin artmasını sağlamak, Sahneyi ve sanatı hayatın içinde daha aktif kullanabilmelerini sağlamak.

Organizasyonun Kapsamı: Ulusal çapta İlkokul ve Ortaokullara yönelik.
Organizasyon Kategorileri : 1) Rekreasyon, 2) Oyuncak Tasarımı, 3) Dramatizasyon,
4) Pandomim, 5) Kaligrafi, 6) Resim 7) Müzik

I.KATEGORi :
REKREASYON
Atık malzemelerle yapılan tasarım çalışmalarının eğitsel ve sanatsal değeri yüksektir. İleri dönüşüm, atılacak eşyaya bir şans daha tanımak ve tekrar kullanılabilir hale getirmektir. Bu tür çalışmalarda, kullanılan malzemelerin bolluğu, çeşitliliği ile zengin etkinlik ortamı hazırlanması, ekonomik olmaları oldukça önemli faktörlerdir. Temiz ve sağlık koşullarına uygun olan her çeşit atık malzeme(kağıt, ahşap, plastik, metal, cam, doğal ürünler, elektrik, elektronik, bilgisayar parçaları vb.) bu tip tasarım çalışmalarında kullanılabilir. *Tüketici tarafından kullanılan malzemenin, farklı şekilde tasarımının yapılması, *Atık malzemeleri kullanarak, orijinal üç boyutlu görsel tasarımlar oluşturulması *Kullanılan atık malzemenin çevre kirliliğine sebep olan malzemelerden seçilmesi ve kullanılması, *İnsan yaşamına farklı zenginlikler sunarak, değişen ve gelişen yaşam sürecine yeni estetiksel ürünlerin ortaya çıkmasını sağlar.
*Günümüzün modern dünyasında kullanılan elektrik, elektronik ve bilgisayar parçaları da rekreasyon kategorisinde kullanılabilir.

Teknik Şartname:
1- Her okul, bu kategoriye en fazla 5(beş) proje ile katılabilir.
2- Projeyi, bir öğrenci çalışabilir.
3- Yarışma iki aşamalı olacaktır. Birinci aşama ön eleme(Fotoğraflar ve Proje Raporu), ikinci aşama sergi ve değerlendirme(3 Boyutlu Sunum).
4- Birinci aşamada tasarımın gelişim aşamalarını anlatan ve projenin dört farklı açıdan (ön, arka, yan profil ve genel görüntüsü) fotoğrafı.
5- Çalışmanızı anlatan proje raporu.
6- Proje raporu ve fotoğraflar en geç 02.Mayıs.2014 tarihine kadar www.septo.org adresine gönderilmelidir.

Proje Raporu ana hatları ile aşağıdaki gibi olmalıdır:
a.Proje Başlığı: Başlığın projeyi tam olarak yansıtması.
b.Konsept: Düşüncenizin tam olarak açıklanması ve fotoğraf ile örneklendirilmesi.
c.İşlevsellik: Tasarımınızın, hangi alanlarda kullanılabileceğinin açıklanması
Değerlendirme Kriterleri:
a.Orjinallik b.Projeyle birlikte gelen değişim c.Sonuca ulaşma ve uygulanması
d.Kullanılan materyaller e.Sunum

II.KATEGORİ :
OYUNCAK TASARIMI
Oyun ve oyuncaklar, çocuklarımızın gelişmesi, kişilik kazanması, sağlıklı ruhsal altyapısının oluşması için önemli bir unsurdur. 19. yüzyılda Osmanlı döneminde var olan oyuncak tasarımlarının ana maddesini ahşap, metal parçalar, hayvansal maddeler ve kil oluşturuyordu. Basit maddelerden, el emeği ile yapılan bu oyuncaklar, plastik veya porselenden yapılan oyuncakların ortaya çıkmasıyla önemini yitirerek 1950’li yıllarda yok olmaya başlamıştır.
Çocuklarımız, her geçen gün düşünsel aktivitelerden çok, daha basit, daha yalın ve “oyalayıcı” etkinlikleri tercih etmek zorunda kalmaktadırlar. Bu da beraberinde üretkenliğin, aralarındaki birlik beraberlik bağlarının, zayıflamasına ve duygularının gelişmesine engel olmaktadır. TV izleme oranlarındaki artış, bilgisayar oyunları ve playstation gibi kurgu oyunlarının günümüzdeki etkisi ve yaygınlığı bunun en büyük göstergesidir. İşte bu düşünceden yola çıkarak çocuklarımıza diyoruz ki: “Kendi oyuncağımızı kendimiz yapalım”

Teknik Şartname:
1-Her okul, bu kategoriye en fazla 5(beş) proje ile katılabilir.
2- Projeyi, bir öğrenci çalışabilir.
3-Yarışma iki aşamalı olacaktır. Birinci aşama ön eleme(Fotoğraflar ve Proje raporu), ikinci aşama sergi ve değerlendirme(3 Boyutlu Sunum).
4-Birinci aşamadaki ön eleme, tasarımın gelişim aşamalarını anlatan ve yaptığınız projenin dört farklı açıdan (ön, arka, yan profil ve genel görüntüsü) fotoğrafı, proje raporunuzu en geç 02.Mayıs.2014 tarihine kadar www.septo.org adresine gönderilmelidir.

Proje Raporu ana hatları ile aşağıdaki gibi olmalıdır:
a.Proje Adı: Projeyi tam olarak yansıtması.
b.Konsept: Düşüncenizin tam olarak açıklanması ve fotoğraf ile örneklendirilmesi.
c.İşlevsellik: Tasarımınızın, hangi alanlarda kullanılabileceğinin açıklanması.
d.Yararlılık: Tasarımınızın hedef aldığı tüketici ihtiyaçlarının açıklanması.

Değerlendirme Kriterleri:
a.Yenilik boyutu, b.Farklı yaş gruplarına hitap etmesi, c.Kolay algılanması, d.Oynanabilmesindeki pratiklik e.Kullanılan materyaller

III.KATEGORİ :
DRAMATİZASYON
Önceden belirlenmiş, açık ve net eğitim amaçları olan, tüm öğrencilerin kendilerini ifade etmeye, rol yapmaya, canlandırmaya ve tartışmaya dayalı eğitsel grup etkinlikleridir.
Drama, dramatizasyon kategorisine katılanların kendilerini özgürce ifade edebileceği ortamlar oluşturma, keşfetme, gözlem ve yargılama gücü, iletişim kurma becerisi özelliklerini geliştirme amacı güden, insanlar arası her türlü iletişim ve etkileşimdir.
Drama, öğretmenlerin öğrencilere sözcüklerle anlattıklarıyla değil, öğrencilerin fiziksel ve sosyal çevrede geçirdikleri yaşantılarından alıntılarla gerçekleşir.
Drama, öğrencilerin, öykülere olan ilgilerinden hareketle, önceden bildikleri öyküleri ya da bilmedikleri yeni öyküleri, düşünce veya mesajı hareketlerle ya da sözlü ifadelerle canlandırmalarına dayanan bir tekniktir.

Teknik Şartname:
1-Bu kategori iki aşamalı olacaktır:
BİRİNCİ AŞAMA: Bu kategoriye başvuran öğrenciler ön eleme için, sahneleyecekleri dramanın senaryosunu, kostümlü çalışma aşamalarını(görüntülü cd ve fotoğrafları), organizasyon merkezimize en geç 02.Mayıs.2014 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.

İKİNCİ AŞAMA: Finalistlerin canlı performansı ve değerlendirme,
2- Öykü-Olay Canlandırma (Doğaçlama ve müzikli dramadan faydalanılabilir.)
3- Her okul bir gösteri ile (çevre, barış, kötü alışkanlıklar, sevgi, hoşgörü vb. evrensel değer içeren) yarışmaya katılabilir.
4- Oyuncu sayısı en az 3 en çok 7 öğrenci ile sınırlıdır.
5- Sergilenen oyun 10 dakikayı geçmeyecektir.
6- Sabit dekor haricindeki dekor gereksinimleri katılımcılar tarafından getirilecektir.
7- Oyun arası ve Dekor değişim süresi 5 dakikadır.
8- Sahne genişlik, derinlik, yükseklik ve arka fon ölçülerimizi web sitemizden öğrenebilirsiniz.

Değerlendirme Kriterleri:
a.Metin Konusunun Uygunluğu(Senaryo) b.Dekor ve Kostüm Uygunluğu c.Grup Uyumu d.Oyun veya Gösterinin Uygunluğu (Rol Yeteneği) e.Orjinalliği f.Süre Kullanımı

IV.KATEGORİ :
PANDOMİM “Sessiz Konuşma Sanatı”
Bakışlarımızla, yüz çizgilerimiz, mimiklerimiz, el ve vücut hareketlerimizle istenen her şeyi anlatmak imkanına sahibiz. Pandomim olarak tanıdığımız sessiz tiyatro antik çağlardan beri sahnelerde sergilenen bir sanat türüdür.
Pandomim sanatı hayal gücünü ve yaşama sevincini geliştirir. Pandomim sırasında müzik çoğu kez gereklidir. Müziğin ritmine göre yürüme, koşma, sıçrama hareketlerinin yanı sıra çeşitli hayvan taklitleri, çiçeklerin açması, rüzgarın esmesi gibi durumlarda müzik ve ritim pandomime canlılık kazandırır.
Vücudun her çeşit duygusunu(kızgınlık, sevinç, keder, mutluluk vs.) ortaya çıkarmak için en uygun sözsüz ve vücut diliyle anlatım biçimidir.
Sözsüz öykü-olay canlandırma (müzikli – müziksiz olabilir.)

Teknik Şartname:
1-Bu kategori iki aşamalı olacaktır:
BİRİNCİ AŞAMA: Bu kategoriye başvuran öğrenciler ön eleme için, sahneleyecekleri pandomimin senaryosunu, kostümlü çalışma aşamalarını(görüntülü cd ve fotoğrafları), organizasyon merkezimize en geç 02.Mayıs.2014 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.
İKİNCİ AŞAMA: Finalistlerin canlı performansı ve değerlendirme,
2- Her okul bir gösteri ile yarışmaya katılabilir.
3–Sergilenen oyun 10 dakikayı geçmeyecektir.
4- Oyun arası ve Dekor değişim süresi 5 dakikadır.
5-Sabit dekor haricindeki dekor gereksinimleri katılımcılar tarafından getirilecektir.
6- Çevre, barış, uyuşturucu, sevgi, hoşgörü vb. evrensel konulardan birisi işlenebilir.
7- Sahne genişlik, derinlik, yükseklik ve arka fon ölçülerimizi web sitemizden öğrenebilirsiniz
8- Oyuncu sayısı en çok 3 öğrenci ile sınırlıdır.
Değerlendirme Kriterleri:
a.Metin Konusunun Uygunluğu(Senaryo) b.Vücut Dilinin Kullanımı c.Oyun veya Gösterinin Uygunluğu (Rol Yeteneği) d.Orjinalliği e.Süre Kullanımı

V.KATEGORİ :
KALİGRAFİ “Güzel Yazı”
Güzel yazı, duygu ve düşünceyi en kısa yoldan, en açık biçimde başkalarına ileten ve telkin eden bir sanat türüdür. Hem sanatın sembolik ve büyüleyici, hem de dilin açıklık anlatıcılık özelliklerini taşır. Güzel yazının bu çok yönle etkisi ve değeri her zaman geçerli olmuştur. Kişiyi görmeden yazısına bakarak onun hakkında görüş belirtilir. Temizlik, düzen, sabır, irade kavramları da yazı ile beraber gündeme gelir. Yazı insanın temel özelliklerinden biridir ve unutulmamalıdır ki, güzel bir yazı iyi bir tavsiye mektubudur.
Bir sözü aynı yazı alfabesiyle türlü biçimlerde yazıp incelediğimizde, bazılarının bize daha ilginç geldiğini, daha çok etkilediğini görürüz. Hatta yazıyı henüz okuyup anlamına varmadan sadece yazılış biçimine göre vardığımız bu yargı, yazıda blok türlerinin önemini ortaya koyar. Aynı boyda harflerden kurulmuş olan satırlar birbirinin aynı ise güzellik dış düzende geometrik ölçülerde, bazı harfler yerine ve yerleştirme biçimine göre yazının genel görünüşü ile ilgili olarak gövde ve duruş değişiklikleri gösteriyorsa güzellik geometrik ölçüler dışında ondan çok daha üstün olan bir iç düzende aranıyor demektir. Dış düzenleme gözü, iç düzenleme ise ruhu ve kalbi etkiler.
*Çocuklarımıza güzel yazının önemini kavratmak,
*Sanat yazılarına ilgi uyandırma ve programda yer alan yazı çeşitlerini yazabilme bilgi, beceri ve alışkanlıklarını kazandırmak.

Teknik Şartname:
1-Yarışma iki aşamalı olacaktır:
a)Birinci Aşama:
Ölçü : 50×70 cm boyutlarında ve her tür kalitede kağıt kullanılabilir
Her okul, bu kategoriye en fazla 5(beş) çalışma ile katılabilir. Bir blok çalışmasını, sadece bir kişi yapabilir. Ön eleme için, blok yazı çalışmalarını üst ve yanlardan 6 cm., alttan 10 cm’lik uygun renkte paspartu ve asetat ile kaplanıp(cam kullanılmaması), zarar görmeyecek şekilde okul adresimize en geç 02.Mayıs.2014 tarihine kadar gönderilecektir.
(Yapılan çalışmanın arkasına, web sitemizden çıkaracağınız “KİŞİSEL BİLGİ FORMU” yapıştırılacaktır.) Posta veya kargo gönderimlerinde zarar gören eserlerden kurumumuz sorumlu değildir.
Seçici Kurul ön elemeyi yapacak, finale kalan okul ve eser sahipleri www.septo.org web adresimizden duyurulacaktır.

b)İkinci Aşama:
İsmi ilan edilen öğrenciler danışman öğretmenleriyle beraber final günü organizasyonun yapılacağı fuar alanına geleceklerdir. Canlı performans gösterecekleri çalışma saat 09:30 ile 16:30 arasında uygulanacaktır.
Ölçü: 50×70 cm boyutlarında ve her tür kalitede kağıt kullanılabilir(Kullanılacak kağıt, kalem vb malzemeler öğrenci tarafından getirilecektir.)
Teknik: Serbest
2-Çalışmaların blok türünde yazılmış olması şarttır.
3-Konu ile ilgili motifler veya konunun anlamı ile ilgili fon ve biçimler kullanılabilir; özlü bir sözcüğün tekrarından veya yazının kendi özelliğinden yararlanılabilir; türlü uçlarla değişik renklerde yazı lekelerinden yararlanılabilir; anlamla ilgili formlar oluşturulabilir; resimli yazılar veya yazı ile resim düzenlenilebilir,
4-Yazılacak yazı, canlı performans öncesi SEPTO sorumlu öğretmenlerimiz tarafından, finalist öğrencilerin danışman öğretmenlerine verilecektir. Verilecek yazı, özlü söz, paragraf, slogan veya meşhur söz vb. olabilir..
Değerlendirme Kriterleri:
a)Yazı lekesinin kağıt yüzeyine iyi dağıtılması ve dengelenmesi, b)Dış veya iç düzenleme uygunluğu c)Harflerin yerleşme özellikleri, genel görünümü, yazıda elde edilmek istenen etki, d)Ritm-uyum-öz ve biçim ilişkisi

VI.KATEGORİ :
RESİM
İnsanlar resim yapmaya küçük yaşlarda başlıyor. Ellerine geçen gereçlerle kendini anlatmaya çabalayarak, çevresiyle bir uyum kurmaya ve denge sağlamaya çalışıyor.
Tüm insanlığın gereksinimi olan bu uğraş yaşamın tüm kesitlerinde yer alıyor. Amacımız çocuklarımızın, yaşamı ve doğayı gözlemleme duyarlılığı kazanmasını, görsel biçimlendirme yoluyla kendini ifade etmesini, grupla işbirliği yapmasını, paylaşmasını, sorumluluk almasını, kendi işine olduğu kadar başkalarının işine de saygı duyma bilinci ve duyarlılığı kazanmasına katkı sağlamaktır.

Teknik Şartname:
1.Yarışma iki aşamalı olacaktır.
2.Bu kategoriye her okul istediği sayıda öğrenci ile katılabilir.
Birinci aşama:
İki seçenekli yapılacaktır.
İsteğe bağlı olarak öğrenci iki seçenekte de yarışmaya katılabilir.
Resim çalışması tek öğrenci tarafından yapılacaktır.
a)Birinci seçenek:
Konu: Çocuk ve Hayvan Sevgisi
Ölçü: 35×50 cm. boyutunda resim kağıdı (Renkli fon kartonu da kullanılabilir.)
Teknik: Pastel, Mum Boya
Malzeme: Primo Üçgen Mum Boya ve pastel boya.
(İsteğe bağlı, Primo Mum Boya, terebentin ile yumuşatılarak suluboya olarak da çalışılabilir. Ayrıca resim yapılırken her türlü obje, şablon, kumaş, cam vb. “doku malzemesi” kullanılabilir.)

(Yapılan çalışmanın arkasına, web sitemizden çıkaracağınız “Kişisel Bilgi Formu” yapıştırılacaktır.)
Yarışmaya resim gönderen öğrencilerin Primo Üçgen Mum Boya kutusunun içinden çıkan “Primo Resim Yarışması Katılımcı Etiketi”ni mutlaka gönderecekleri resmin arkasına yapıştırmaları gerekmektedir. Her bir etiketin ayrı referans numarası bulunup, her bir etiket ile en fazla bir resim yarışmaya katılabilir. Katılımcı etiketi olmayan resimler yarışmaya kabul edilemeyecektir.

*Bu seçenekte yarışmaya en çok resim çalışması gönderen okulun bir resim öğretmeni yurt dışı gezisiyle ödüllendirilecektir. Okuluna ise ayrıca plaket verilecektir.

b)İkinci seçenek:
Konu: Çocuk ve arkadaşlık
Ölçü: 35×50 cm. boyutunda resim kağıdı
Teknik: Akrilik boya.
Malzeme: Akrilik boya

(Yapılan çalışmanın arkasına, web sitemizden çıkaracağınız “Kişisel Bilgi Formu” yapıştırılacaktır.)
Yaptığınız resim çalışmalarınız, iki mukavva arasına konulup, ulaşımda zarar görmeyecek şekilde okul adresimize en geç 02.Mayıs..2014 tarihine kadar gönderilecektir. Posta veya kargo gönderimlerinde zarar gören eserlerden kurumumuz sorumlu değildir. Elemeyi geçip finale kalan eser sahipleri web sitemiz üzerinden duyurulacaktır. İsmi ilan edilen öğrenciler danışman öğretmenleriyle beraber final günü organizasyonun yapılacağı fuar alanına geleceklerdir.

2.İkinci Aşama:
Ön elemeyi geçip finale kalan okul ve eser sahipleri web sitemiz üzerinden duyurulacaktır. İsmi ilan edilen öğrenci danışman öğretmeni ile beraber final günü organizasyonun yapılacağı fuar alanına geleceklerdir. Canlı performans gösterecekleri çalışma saat 09:30 ile 16:30 arasında uygulanacaktır.
Konu: Hayalimdeki Çevre
(Finalist öğrenciler, konu ile ilgili renkli veya renksiz A4 boyutunda eskizlerini yanlarında bulundurabilirler.)
Ölçü: 50×70 cm. ebadında tuval
Teknik: Akrilik Boya
Malzeme: Finale kalan öğrencilerin bu aşamada kullanacakları tuval, akrilik boya, önlük vb malzemeler sponsor firmalarımız tarafından karşılanacaktır.
Değerlendirme Kriterleri:
a.Boyanın teknik kullanımı, b.Kompozisyon tasarımı c.Konunun yorumlanması, d.Orjinalliği, e.Renklerin uyumu f.Süre Kullanımı

VII.KATEGORİ :

MÜZİK
Kulaktan kulağa ve kuşaktan kuşağa aktarılan müzik kültürü aslında toplumu ayakta tutan en önemli unsurlardan biridir. Geçmişten getirdiği kültür öğelerini ve geleneklerini çağın gerekleriyle geleceğe aktarabilen milletler, hiç kuşku yok ki harçlarını sağlam karmış olacaklardır. Son yıllarda yapılan ciddi araştırmalar müziğin insan ruhu üzerindeki etkileri ve insanların sosyalleşmesine yaptığı katkılar üzerinde yoğunlaşmaktadır. İnsanın içindeki yaşama enerjisine desteği, doğaçlama zenginlikleri, üreticiliği arttıran öğeleri barışa ve toplumlar arası dialoğa olan manevi katkısı ile müzik giderek insan eğitimindeki vazgeçilmez unsurlardan biri olmaya başlamıştır. Günlük iş hayatında performansı arttırıcı ve düzenleyici bir unsur olarak keşfedilmeye başlanan müzik, uzmanlara göre aile kavramı içerisinde barışık yaşamanın anahtarlarını sunar. Okul öncesi ve okul eğitiminde de müzik temel eğitim unsurudur. Çocukların daha hızlı okumaları; yazma, anlama ve düşünmede öğrenme güçlüğü çeken çocukların eğitimleri, stresin ve sıkıntının azaltılması yine müzik ile başarılabilir. Ses dinleme ve ayırt etme, ritm, nefes açma ve şarkı söyleme, özgün hareket ve dans, gelişim ile ilgili müzik aletleri, eğitimcilerin vazgeçilmez araçları olmuştur. Çağdaş eğitim kurumları, müziğin çocukları motive eden yanını görmüş ve okullardaki müzik faaliyetlerini belli bir sistematiğe oturtmaya başlamışlardır.
Müzik Alt Kategorileri :
1.PİANO, 2.GİTAR, 3.BAĞLAMA, 4.NEY, 5.KANUN, 6.UD, 7.KEMAN, 8.RİTM, 9.ENSTRUMAN GRUP, 10.SES

Teknik Şartname :
1.Bir okul, müzik alt kategorilerine sadece bir eserle katılabilir. Yarışmacı öğrenci, “Müzik Alt Kategorileri”nden sadece birini tercih etmek zorundadır.
2.Müzik alt kategorilerinden herhangi birinden en az on(10) okul finale kaldığı taktirde, o kategori yarışmaya açılabilir.
3.Yarışma iki aşamalı olacaktır. Birinci aşama ön eleme(ses, görüntü cd ve nota ), ikinci aşama sahnede canlı icra ve değerlendirme,
4.Enstruman Grup, en fazla altı(6) öğrenci ile kurulabilir.
5. Enstrumanların temini yarışmacıya aittir. (Piano ve Bateri Hariç)
6. Enstumanın akordu sahneye çıkmadan yapılmak zorundadır.
7. Yarışmacı icra edeceği eseri herhangi bir türden seçebilir.(TSM, THM, Klasik, Popüler v.b)
8. Sergilenen icra 5 dakikayı geçmeyecektir.

Değerlendirme Kriterleri:
ENSTRUMAN KATEGORİSİ: a.Enstrumana teknik hakimiyet, b.Eserin zorluğu ve enstrumana uygun eser seçimi, c.Eserin doğru yorumlanması, d.Süre Kullanımı e.Grup katılımı için grup uyumu.

SES KATEGORİSİ: a.Ses kulanım tekniği, b.Diksiyon, c.Eserin zorluğu, d.Tonlama vurgu, e.Duygu f.Jest, mimik, sahne hakimiyeti.
(Not: Şarkıyı söyleyen öğrenci kendisi enstruman çalarak söyleyebilir ya da öğretmeni enstruman çalarak eşlik edebilir).

KATILIM ŞARTLARI
1- Yarışma, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yöneliktir.
2- Yarışmaya katılacak tüm çalışmalar Türk Milli Eğitimi’nin genel amaç ve ilkelerinin doğrultusunda olmalıdır.
3- Çalışmaların özgün olması şart olup tamamı ya da bir kısmı daha önce herhangi bir yarışmaya gönderilmemiş, hiçbir yerde yayımlanmamış ya da uygulanmamış olmalıdır. Ulusal ya da uluslar arası yarışmalara daha önce katılmış olan çalışmalar, ödül almış olsun ya da olmasın, bu yarışmaya katılamazlar. Müzik kategorisine katılacak öğrencilerin icra edeceği eserde tür kısıtlaması yapılmamıştır.
4- Okullar, yarışmaya tüm kategorilerde katılabilecekleri gibi sadece bir veya birkaç kategoride de katılabilirler.
5- Bir öğrenci birden fazla kategoriye başvuramaz.
6- Ön elemeyi geçerek finale katılmaya hak kazanan öğrencilerin yerine başka öğrenciler final aşamasına katılamaz.
7-Finalist öğrencilerin okul müdürlüğünce onaylı fotoğraflı öğrenci belgelerini yanında bulundurmaları gerekmektedir.
8- Yarışmaya grup halinde başvurulan kategorilerde, ödül kazanılması halinde grup adına tek bir ödül verilecektir.
9- Yarışmaya katılacak çalışmaların her türlü sorumluluğu yarışmacıların kendilerine aittir.
10- Finale kalan katılımcılar ulaşım masraflarını kendi imkanları ile karşılayacaklardır. Organizasyon alanına ulaşım ve yemek gibi ihtiyaçlar kurumlarımız tarafından karşılanacaktır.
11-Adresimize gönderilen projelerin, kargo gönderim ücretleri katılımcı okullar tarafından karşılanacaktır.
12- Katılımcıların yarışma takvimine uyması zorunludur. Organizatör kurum yarışma kuralları ve takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu değişikliği, yarışma öncesinde katılımcılara organizasyonun web sayfasından ilan eder.
13-Yarışmacılar organizasyon süresince organizasyon sekreteryasından ve kategori sorumlularından yarışma süreci, detayı, sergisi ve sunumu hakkında bilgi alabilecektir.
14- Yarışmaya katılanlar bu şartnamede belirtilen koşulları ve jürinin kararlarını kabul etmiş olurlar.

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
Seçici Kurul tarafından finale kalan yarışmacılar www.septo.org adresinden ilan edilecektir. Tüm katılımcılara yarışmanın akışı ve sonuçları hakkında bilgiler kurumsal web sayfası aracılığı ile duyurulacaktır. Finalistler 17.Mayıs.2014’ de ‘SANAT EĞİTİMİ PROJE TASARIM ORGANİZASYONU FİNALİ’ nde eserlerini bizzat sergileyerek yarışmaya katılma fırsatı bulacaktır. Ödül Töreni İzmir Fuarı, İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde yapılacaktır. Derece alan projeler ödül törenini takip eden ilk gün web sayfasından duyurulacaktır. Sonuçlar, ödül törenini takip eden ilk hafta basın yoluyla da ilan edilecektir.

Uluslararası İzmir Fuarı, İsmet İnönü Sanat Merkezi

www.septo.org