Samsun Matematik Uygulamaları Yaz Kampı

Bu projede 4+4+4 Eğitim Sistemi çerçevesinde ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için getirilen seçmeli Matematik Uygulamaları dersinin amacına uygun olarak öğrencilerin akıl yürütme, problem çözme, matematiği diğer disiplinler ve günlük hayatla ilişkilendirirken çoklu gösterimlerden faydalanma becerilerinin gelişimine katkı sağlayacak olan Model Oluşturma Etkinliklerini öğretmenlerimize bizzat kendilerinin üzerinde çalışıp yapmaları sağlanarak tanıtmak, sınıf ortamında nasıl uygulanacağını göstermek, olası çözüm yollarını paylaşmak ve buna benzer yeni etkinlikleri kendilerinin nasıl geliştirebileceklerini konusunda öneriler sunarak bu konuda bilgi ve deneyimlerini artırmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ilk aşamada hem Samsun ili sınırları içerisinde görev yapan ortaokul matematik öğretmenlerinden hem de Samsun ili dışından gönüllü katılmak isteyen ortaokul matematik öğretmenlerinden toplam 60 kişi belirlenerek bir hafta süreyle model oluşturma etkinlikleri yapmaları sağlandıktan sonra çalışmanın sonuçları nicel ve nitel araştırma teknikleri kullanılarak değerlendirilecektir.

Proje içeriği
Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avustralya, Hollanda, Almanya, İsveç gibi birçok ülke Model Oluşturma Etkinliklerinin kendi matematik programlarında yer alması için projeler yürütmektedirler. Benzer şekilde ülkemizde uygulamaya konan yeni ilköğretim matematik programı matematiksel modellemenin altını çizerek vizyonunu yaşamında matematiği gerektiği şekilde kullanabilen, gerçek yaşam durumlarıyla matematik arasındaki ilişkiyi kurabilen, karşılaştığı problemlere farklı çözüm yolları üretebilen, analitik düşünceye sahip, akıl yürütme ve ilişkilendirme gibi becerilere sahip bireyler yetiştirmek olarak yeniden ifade etmiştir (MEB, 2005). Ayrıca bu yıl 4+4+4 Egitim Sistemi çerçevesinde ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için getirilen seçmeli “Matematik Uygulamaları” dersi bu amacı özellikle vurgulayarak “ öğrencilerin problem çözme ve kurma, akıl yürütme, iletişim, matematiksel kavramlar arasında, matematik ve diğer disiplinler arasında ve matematik ve günlük hayat arasında ilişkilendirme ve matematiksel düşüncelerini çoklu gösterimlerle ifade etme becerilerini geliştirmek (s.2)” olarak doğrudan belirtmiştir. Bu tür yeteneklerin gelişimi ise öğrencilerin kendi matematiksel fikir ve süreçlerini oluşturup geliştirmesine olanak tanıyan, genellenebilir ve yeniden kullanılabilir ilişkiler sistemini açıklayıp ortaya koymasını gerektiren modelleme becerilerinin gelişimine bağlıdır (English, 2006). Bu noktada öğrencilerimizi yetiştiren öğretmenlerin günlük derslerinde matematiksel modellemeleri başarılı bir biçimde kullanabilmeleri için sahip olmaları gereken bilgi ve becerilerin neler olduğu ve bu konuda ne kadar yeterli oldukları sorusu ortaya çıkmaktadır. Araştırmacılar, National Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 2000)’nin de tavsiyesi doğrultusunda amaçlı etkinlikler ve doğru sorgulamayla matematiksel kavramlar arasındaki ilişkilerin anlama noktasında geliştirilip arttırılmasında Model Oluşturma Etkinliklerinin bir yol olarak kullanılabileceğini ortaya koymuşlardır. Bu yüzden önerilen bu projede Model Oluşturma Etkinlikleri kullanılarak ortaokul matematik öğretmenlerine modelleme yapma fırsatı vermek suretiyle onların bu konudaki bilgi ve becerilerini geliştirmek, deneyimlerini arttırmak ve modelleme problemlerine karşı olumlu bir tutum geliştirmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

PROJEMİZE BAŞVURULAR BAŞLAMIŞTIR!…
Samsun ili dışından başvuracak ortaokul matematik öğretmenleri 15 AĞUSTOS 2013 tarihine kadar başvuru formunu doldurmak suretiyle bu projede yer alabilirler.

Proje Yürütücüsü
• Doç. Dr. Ali ERASLAN

Proje Uzmanları
• Yrd. Doç. Dr. Esen ERSOY
• Arş. Gör. Cumhur TÜRK

Eğitmenler
• Prof. Dr. Hüseyin KALKAN
• Doç. Dr. Esra BUKOVA GÜZEL
• Doç. Dr. Aytekin ÇÖKELEZ
• Yrd. Doç. Dr. Işıkhan UĞUREL

Rehberler
• Alpaslan ÜLKEN
• Çağlar Naci HIDIROĞLU
• Çağla Toprak
• Elif GÜNEY
• Merve CEBECİ
• Nilgün TASKAYA ALIM
• Neslihan ŞAHİN
• Semiha KULA

http://www.samuyak.com/

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin