SAMİ GÜNER KUPASI FOTOĞRAF GÖSTERİSİ YARIŞMASI

Sami Güner Kupası Yarışması
Yarışma Konusu : TÜRKİYEMİZ

Katılımcılardan; tek ağaç/çiçekten bir köy veya kente, sınırlı bir alandan geniş taramaya, doğadan sosyal konulara ya da sorunlara, tek insandan kalabalık topluluklara Türkiye’mize ilişkin, Sami Güner’in yaklaşımı ile “sevgi, heyecan, bilinç, gözlem ve yorum” nitelikleri taşıyan bir fotoğraf gösterisi istenmektedir. 

Teknik:

Gösterinin toplam süresi en fazla 6 dakika olacaktır (en fazla altı dakika). Fotoğraf sayısı, gösterinin akış biçimi – hızı, ses – konuşma – müzik ya da sessiz oluşu gösteriyi hazırlayan veya hazırlayanların kararına bağlıdır. Gösteri, PC formatında, en az 1024×768 piksel çözünürlükte fotoğraflardan oluşacak ve 3 adet CD veya DVD’ye kaydedilerek teslim edilecektir. Ayrıca duyurularda kullanılmak üzere, gösteriye ait, kısa kenarı en az 1200 piksel çözünürlükte olan JPEG formatında bir fotoğraf da CD’lere kaydedilecektir.  

Katılım:

Katılım, juri üyeleri ve birinci derece yakınları hariç ilgi duyan herkese açıktır. Tek veya grup çalışması yapılabilir. Grup çalışması yapılması halinde, oluşturulan her grup ayrı bir yarışmacı olarak kabul edileceğinden, grup bileşimi yarışma boyunca aynı kişilerle devam etmelidir. Yollanan CD-DVD’ler geri yollanmayacaktır. 

Değerlendirme:

Sami Güner Kupası’nı kazanmak için birbirini izleyen yarışmalarda üç yıl başarılı olmak gerekmektedir ancak katılımcıların yarışmaya toplam 1 yıl ara verme hakkı vardır. Başarılı olmak için birinci ve ikinci turlarda seçici kurulun salt çoğunluğu yeterliyken, üçüncü turda oybirliği gerekmektedir. Seçici Kurul, Cengiz Karlıova, İbrahim Göksungur ve Yusuf Darıyerli’den oluşmaktadır. 

Sonuçların Açıklanması:

Başarılı bulunan gösterilerin listesi, 17 Şubat 2012 tarihinde www.fotogen.org.tr adresinde yayınlanacak, sertifika ve ödül töreni de 21 Şubat 2012 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Haklar:

Gösterilerin telif hakkı hazırlayanlarındır. Ancak FOTOGEN, “fotoğraf sanatının desteklenmesi, eğitim ve Türkiye’miz konusunun işlenmesi amacıyla” hazırlayanların adlarını belirterek gösterileri arşivinde koruyabilir; değişik yerlerde gösteriler düzenleyebilir; belirli birikimler oluştuktan sonra seçilmiş fotoğraflarla albüm veya elektronik ortamda yayınlar hazırlayabilir. FOTOGEN açısından, gösterileri hazırlayanların adları belirtilerek albüm ve benzeri basılı ya da elektronik ortamda yayın hazırlanması halinde, gösteri sahiplerine karşı, yayından üç adet verilmesi dışında bir sorumluluk oluşmayacaktır. Gösterileri hazırlayanların böylesi yayınlara katılmama hakları vardır. Herhangi bir çalışma yapılacağında, gösteri sahiplerine önceden bilgi verilecektir. 

Açıklama, Kimlik ve Adres:

Katılımcılar, gösterilerine ilişkin kısa açıklamayı ve ad – adres – telefon – Email bilgilerini Word sayfası ile CD’lerine ekleyecekler, ayrıca ibrahim@goksungur.com  adresine e-mail ekinde yollayacaklardır.

 

CD veya DVD’ler aşağıdaki adrese kargo ile yollanacaktır :

 

İbrahim Göksungur

            (0532) 392 20 42     

            Yurtiçi Kargo Beyoğlu Şubesi             İSTANBUL
 

 

Son Katılma Tarihi

20 Ocak 2012

Değerlendirme

23 Ocak–14 Şubat 2012

Sertifika ve Ödül Töreni

21 Şubat 2012