SAKARYA DOĞALGAZ İLE NEFES ALIYOR RESİM YARIŞMASI

“SAKARYA DOĞALGAZ İLE NEFES ALIYOR

KONULU İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİMÖZEL EĞİTİM OKULLARI ARASI RESİM YARIŞMASI

ŞARTNAME

            Sakarya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve AGDAŞ Adapazarı Gaz Dağıtım A.Ş işbirliği ile “İLKÖĞRETİM – ORTAÖĞRETİM – ÖZEL EĞİTİM Kurumları arası “Sakarya Doğalgaz İle Nefes Alıyor” konulu RESİM yarışması yapılacaktır           

KONU:

Sakarya Doğalgaz İle Nefes Alıyor

Hava kirliliği, 19.yy.dan itibaren hızlı bir gelişme gösteren sanayileşme ile birlikte gündeme gelmeye başlamış, günümüzde kitlesel ölümlere neden olabilecek boyutlara yükselmiştir. Bir yandan bir çok sanayi tesisinin bacalarında atmosfere bırakılan ve yağışlarla yeryüzüne inerek ormanları kelleştiren asit yağmurları ile boğucu, zehirleyici etkileri yanında, asit tesiriyle solunum yollarında büyük tahribatlara yol açan gazlar, diğer yandan akarsulara ve denizlere atılan zehir unsurlu atık suların yaşam üzerindeki tehlikeli etkileri, sanayileşme öncesi toplumlarda göremediğimiz bazı tedbirlerin gündeme gelmesine yol açmıştır.

Bu açıdan, özellikle büyük şehirlerde kükürt içerikli kömür ve fuel-oil yerine gerçekten çevreyi kirletmeyen doğal gaz bir alternatif enerji kaynağı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Doğalgaz çevre dostudur. Çevreye saygılı, havayı kirletmeyen, doğaya zarar vermeyen çevreci bir enerji kaynağıdır.

Yandığı zaman çevreye zararlı olan kül, yanmamış hidrokarbonlar, kükürt oksitleri gibi atık maddeler meydana getirmemektedir. Zararlı karbon monoksit ve azot oksit emisyonları diğer yakıt türlerine göre daha düşüktür. Kısacası; doğanın, çevrenin ve dolayısıyla insan geleceğinin ciddi bir sigortasıdır.

Bu yapısal gerçeklikten yola çıkarak; ilköğretim ve ortaöğretim   çağındaki çocukların, gençlerin ve özel eğitim kurumlarındaki  çocuklarımızın  yaşamda var olduklarını göstermek, yaşama yönelik umut taşımalarını sağlamak, toplumla bütünleşmelerini gerçekleştirmek ve en önemlisi temiz bir çevreye katkı  duygusunu yaşatmak için AGDAŞ ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile  “SAKARYA DOĞALGAZ İLE NEFES ALIYOR” konulu resim yarışması  düzenlenecektir.

Amaç:

1-) Yaşadığı çevreyi koruma bilincini aşılamak. En uygun yakıtı kullanarak tasarruf bilincini oluşturmak.

2-) Eğitiminin amaçlarından biri de çocukların yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmektir. Farklı düşünme, hayal kurma, orijinallik ve sezgi, yaratıcı düşünmenin en önemli noktalarıdır. AGDAŞ ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, çocukların uçsuz bucaksız hayal dünyalarına bir kapı aralamak istedik. Görsel sanatların çocuklarımız üzerindeki umut veren etkisi onların kendilerinde yaşama ve geleceğe dair umut bulmalarını ve birleşmelerini sağlayacaktır. Bu amaçla; Çevre bilincinin küçük yaşlarda oluşmasına, topluma ve yaşadığı çevreye saygıyla yaklaşmasına, çevreye karşı bireysel sorumluluk duygusu edinmesine yardımcı olacaktır.

Sanat yoluyla kendilerini özgürce ifade edebilen bilinçli bireyler yetiştirmek ve fark edilmelerini sağlamak

 BAŞVURU VE YARIŞMAYA GÖNDERİLECEK RESİMLERDE ARANACAK ŞARTLAR

1-      KATILIMCILAR : İl geneli İLKÖĞRETİM – ORTAÖĞRETİM ve ÖZEL EĞİTİM  kurumlarındaki tüm öğrenciler 

2-      KATEGORİLER

a)      1.2.3. sınıflar

b)     4.5. sınıflar

c)      6.7.8.. sınıflar

d)     9.10.11.12. sınıflar

e)      Özel eğitim kurumları 9-15 yaş arası öğrenciler

 3-      ÖLÇÜLER : 35x 50 cm

4-     TEKNİK ve MALZEME : SERBEST

5-      Yarışmaya gönderilecek eserler PASPARTULU olarak, katlanmadan ve yıpranmayacak şekilde iki mukavva arasına konularak elden teslim edilecek; katlanan ve yıpranan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır

6-      Yarışmaya katılacak eserlerde öğrencinin kimliğini belirten ad, imza vb. işaretler bulunmayacaktır. Yarışmaya katılımda en az dört ( 4) harf ve iki (2) rakamdan oluşan bir rumuz kullanılacaktır

7-      Her öğrenci yarışmaya , daha önce ödül almamış ve sergilenmemiş en fazla  3 ( Üç )

eserle katılabilir.

• Ekteki Form -1 doldurulacak ve eserlerin arkasına iliştirilecektir.

FORM 1         ( Eserin arka yüzüne ve  zarfın üzerine yapıştırılacak ya da yazılacaktır.

Önemli not: Özel eğitim okullarından yarışmaya katılan öğrenciler form 1 de Rumuz-Sınıfı ve “ÖZEL EĞİTİM” ifadesini kullanacaklardır.

Form- 2 ise eksiksiz olarak doldurulup üzerinde Sakarya Doğalgaz İle Nefes Alıyor”   konulu resim yarışması ifadesi ile öğrencinin eseri için kullandığı rumuzun yazılı olduğu bir zarfa konulacak zarf kapalı olarak eserin arkasına yapıştırılacaktır.

• Kimlik zarfı bulunmayan veya herhangi bir yerinde katılımcının kimliğini belirten işaret veya imza bulunan eserler, seçici kurul tarafından tutanakla değerlendirme dışı bırakılacaktır

YARIŞMA TAKVİMİ:

29 Nisan 2011:    Resim  yarışmasının İl Milli Eğitim Müdürlüğünce İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine duyurulması.

25 Mayıs 2011 Çarşamba : Öğrencilerin eserlerini okul müdürlüklerine teslimi

26 Mayıs 2011 Perşembe  : Okul müdürlüklerinin öğrencilerin eserlerini bir dosya içinde  İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri  Kültür Bürosuna Teslimi

30 Mayıs 2011 Pazartesi :  İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından  ELEME YAPILMADAN eserlerin dosya içinde Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü  Kültür Bürosuna Teslimi

1 Haziran 2011 Çarşamba: Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından  oluşturulacak komisyon marifetiyle eserlerin değerlendirilmesi

1 Haziran 2011 Çarşamba: Sonuçların açıklanması

Resim Yarışması Ödül Töreni : Daha sonra bildirilecektir.

DEĞERLENDİRME KURULU

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve AGDAŞ Adapazarı Gaz Dağıtım A.Ş.tarafından oluşturulacak komisyon marifetiyle eserlerin değerlendirilmesi yapılacaktır.

Değerlendirme Kurulu,  her kategorideki ilk beş dereceye  giren eserleri belirleyerek, derece alan  öğrenciler ödüllendirecektir.

Eserlerin Kullanımı

Yarışmaya gönderilen eserler AGDAŞ arşivine alınacak ve iade edilmeyecektir. Eserler AGDAŞ’ın gerek gördüğü her yerde eser sahibinin adının geçmesi şartıyla kullanılabilecektir. Katılımcı yarışmaya gönderdiği eserleri için peşinen hakkını kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikri ve Sınaî Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin/eserlerinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzda gerekli bilumum haklar için AGDAŞ’a izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü: Kültür Bürosu.

Tel: 0 264 251 36 11 –(1298)

Sergi

 Jüri değerlendirmesi sonucunda belirlenen ilk 50 çalışma  sergilenecektir.

Yarışma sonuçları , sergi tarihi ve salonu  İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve AGDAŞ resmi web adresinden duyurulacaktır. Sergilenmeye değer görülen eserlerin sahiplerine birer başarı belgesi ve Yarışmaya katılan diğer eserlerin sahiplerine ise birer katılım belgesi verilecektir

RESİM YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

 SINIFLARBİRİNCİİKİNCİÜÇÜNCÜDÖRDÜNCÜBEŞİNCİ
11.2.3. sınıflarFOTOĞRAF MAK.Mp4 PLAYERMP3 PLAYERMP3 PLAYERMP3 PLAYER
24.5. sınıflarFOTOĞRAF MAK.Mp4 PLAYERMP3 PLAYERMP3 PLAYERMP3 PLAYER
36.7.8.. sınıflarNETBOOKFOTOĞRAF MAK.Mp4 PLAYERMP3 PLAYERMP3 PLAYER
49.10.11.12. sınıflarLAP TOPCEP TELEFONUFOTOĞRAF MAK.MP3 PLAYERMP3 PLAYER
5Özel eğitim kurumları   9-15 yaş arası öğrencilerNETBOOKFOTOĞRAF MAK.Mp4 PLAYERMP3 PLAYERMP3 PLAYER

   FORM 1     ( Eserin arka yüzüne ve  zarfın üzerine yapıştırılacak ya da yazılacaktır.

Önemli not: Özel eğitim okullarından yarışmaya katılan öğrenciler form 1 de Rumuz-Sınıfı ve “ÖZEL EĞİTİM” ifadesini kullanacaklardır.

       Sakarya Doğalgaz İle Nefes Alıyor” konulu resim yarışması                                                     

       RUMUZ:

       SINIFI   : 

 

FORM 2                                                             ( Doldurulacak ve zarfa konulacak form )

 

Sakarya Doğalgaz İle Nefes Alıyor” konulu resim yarışması

 YARIŞMACI BİLGİ FORMU

 

ÖĞRENCİ  BİLGİLERİ

 

RUMUZ:

Adı-Soyadı

  

   ORİJİNALLİK BELGESİ

  Bu eserin, tamamen öğrencinin     kendisi tarafından yardımsız, orijinal olarak yapılmış olduğunu doğrularız.

Okul Müdürü

Adı-Soyadı / İmza

Doğ.Tar.(Gün AyYıl)  
Ev Adresi 
  
Ev Telefonu 
Okulu,Sınıfı,Numarası  
E Posta Adresi  
Okul Telefonu  
Öğrencinin İmzası  
 

Öğretmenin

Adı-Soyadı / İmza