Saint Joseph Fransız Lisesi Öğrenci Kabulü

Özel Ders Öğretmenleri
Özel Ders

Saint Joseph Fransız Lisesi, İstanbul’un Moda semtinde bulunan bir özel okuldur. Fransız eğitim sistemi ve müfredatını takip eder ve ana dili Fransızca olan öğrencilerin yanı sıra Türk öğrencilere de eğitim verir.

Saint Joseph Fransız Lisesi, öğrencilere özellikle bilim ve matematik konularında güçlü bir eğitim sağlar. Ayrıca, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif yönlerini geliştirmek için de birçok seçenek sunar.

Okul, öğrencilere Fransızca, İngilizce ve Türkçe gibi farklı dillerde eğitim verir. Öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek için yoğun bir dil eğitimi programı uygulanır ve öğrencilerin uluslararası alanda rekabet edebilecek seviyede dil becerileri kazanmaları hedeflenir.

Saint Joseph Fransız Lisesi, öğrencilere uluslararası bir eğitim sağlar ve öğrencilerin uluslararası üniversitelerde başarılı bir kariyer yapmalarına yardımcı olur. Okul, öğrencilere uluslararası üniversitelerin kabul süreçlerine hazırlık programları sunar ve öğrencilerin uluslararası sınavlara hazırlanmalarına yardımcı olur.

Saint Joseph Fransız Lisesi’ne kabul için öğrencilerin belirli bir puan alması gerekmez. Okul, öğrencilerin akademik başarıları, ilgi alanları, liderlik potansiyelleri ve kişisel nitelikleri gibi kriterleri dikkate alarak kapsamlı bir seçim süreci uygular.

Saint Joseph Fransız Lisesi Öğrenci Kabulü

Saint Joseph Fransız Lisesi, öğrencilerin LGS puanlarına bakarak kabul edildiği bir okul değildir. Okul, öğrencilerin akademik başarıları, ilgi alanları, liderlik potansiyelleri ve kişisel nitelikleri gibi birçok kriteri dikkate alarak seçim yapmaktadır.

Okulun seçim sürecinde öğrencilerin LGS puanları da göz önünde bulundurulmaktadır ancak bu tek başına kabul veya reddetme kriteri değildir. Okul, öğrencilerin başvuru dosyalarını inceleyerek, mülakatlar yaparak ve farklı değerlendirme kriterleri kullanarak öğrencileri seçmektedir.

Bu nedenle, Saint Joseph Fransız Lisesi’ne kabul için belirli bir LGS puanı veya baraj puanı bulunmamaktadır. Kabul süreci, öğrencilerin LGS puanları, not ortalamaları, İngilizce ve Fransızca yeterlilikleri, kişisel başvuru formları, öneri mektupları, mülakatları ve diğer değerlendirme kriterleri gibi faktörlere göre belirlenmektedir.