SAHNE STEM ÖĞRETMENLERİMİZİN!

SAHNE STEM ÖĞRETMENLERİMİZİN!

Uluslararası STEM Öğretmenler Konferansı bu yıl “International STEM Education Conference” ile beraber 13-14 Haziran 2019 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Uluslararası STEM Öğretmenler Konferansı, örnek STEM eğitim materyallerinin paylaşımına imkan yaratan bir platformdur. Formal, informal ve non-formal ortamlarda kullanılabilecek tüm etkinlikler konferansta paylaşılabilir. 500 kelimeyi geçmeyecek şekilde özetinizi (Türkçe veya İngilizce) online olarak gönderebilirsiniz:

https://stempd.net/türkçe

Konferansa dilerseniz kayıt yaparak dinleyici olarak ta katılabilirsiniz.

Konferans bildiri formatları

Sözlü Sunum: 20 dakikalık sözlü sunum ve 10 dakika soru, cevap, tartışma, öneri olmak üzere 30 dakikadan oluşmaktadır. Sözlü sunum için başlık ve referanslar dahil 500 kelimelik genişletilmiş bir özet gönderilmesi gerekmektedir.

Sempozyum: Her sempozyum bir oturum başkanı tarafından yönetilir. Ortak bir konu ile ilgili olmak üzere dört farklı çalışma bir sempozyum dahilinde planlanabilir. Sempozyum süresi 90 dakikadır.

Çalıştay/Atölye: Bu format, atölye liderinin yenilikçi bir yaklaşım, bir öğretme veya araştırma aracı, bir öğretme-öğrenme dizisi veya iyi uygulamaların katılımcılara gösterilmesine, açıklamasına ve deneyimlemesine fırsat sağlar. Atölye çalışmaları 90 dakikadan oluşmaktadır.

STEM Show Time / Uygulamalı STEM Etkinlikleri / İnteraktif Poster: Bu oturum, araştırmacıların / öğretmenlerin / uygulayıcıların örnek etkinliklerini, uygulamalarını ve sınıf içi materyalleri de dahil materyallerini görsel veya uygulamalı bir biçimde sunmalarına ve katılımcılarla etkileşimde bulunmalarına olanak sağlar. Bu bölüm 120 dakikadan oluşmaktadır.

STEM Expo, eğitim firmalarının STEM eğitimine yönelik etkinliklerine ve etkileşimli sergiler dahil ürünlerini, hizmetlerini ve bilgilerini sergileyebilmelerine fırsat sağlamaktadır. Bu bölüm 120 dakikadan oluşmaktadır.

Tam Metin (isteğe bağlı)
Konferans sonrasında tam metin göndermek isteyenlerin çalışmaları “STEM Eğitiminde Etkinlik Örnekleri” başlıklı bir e- kitap halinde Nobel Yayınlarında yayımlanacaktır. Kitap editörü Dr. Hasan Özcan hasanozcan@yahoo.com ilerleyen günlerde sizlerle detaylı bilgi paylaşacak. Konferansta sunulan bildiriler hakem sürecinden geçtikten sonra öncelik tanınarak konferansı destekleyen dergisinde yayımlanacaktır. Detaylı bilgi için bu derginin editörü Dr. Hasan Özcan ile iletişime geçebilirsiniz.

Düzenleme/Danışma Kurulu
Hande Tölüv, Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Koleji
Ian Galloway, T3 Europe
Joyce Peters-Dasdemir, University of Duisburg-Essen
Seraceddin Gürbüz, Şehit Hüseyin Gültekin Bilim ve Sanat Merkezi
Havva Geylan, Hacı Sabancı Ortaokulu
Suat Şahin, Kayseri Bilim Merkezi
Atiye Melike Solmaz, Feza Gürsey Bilim Merkezi
Gökçe Top, Rotary Yeşiltepe Ortaokulu
Hasan Özcan, Aksaray Üniversitesi
Mehmet Yalçın Güngör, Kültür Koleji