Sağlıkta Kalite Fikirleri Yarışması

Sağlıkta Kalite Fikirleri
Sağlıkta kalitenin daha ileriye taşınmasını, tüm sağlık personellerinin kalite
çalışmalarına aktif katılımını sağlamak amacıyla oluşturduğumuz Sağlıkta Kalite Fikirleri
yarışması başlamıştır.

Yarışmaya Hasta Güvenliği, Çalışan Güvenliği ve Memnuniyet olmak üzere üç
kategoride bir fikirle başvuru yapılabilecektir.

Tüm fikirler seçici kurul tarafından uygulanabilirlik, mali yük benzeri birçok faktör
gözetilerek değerlendirilecek, en iyi olarak seçilen fikirler “En iyiler” kısmında ve duyurularda
ilan edilecektir. En iyi fikir sahiplerinden ilk üç kişi dairemiz tarafından yayınlanacak üç ciltlik
“SKS Işığında Sağlıkta Kalite” kitabı ile ödüllendirilecektir. Ayrıca birinci olan katılımcı
kongreye ücretsiz katılım hakkına sahip olacaktır.

Amaçlarımız
• Sağlıkta kalite çalışmalarına farklı fikir oluşumlarıyla destek olmak
• Tüm illerde çalışan sağlık personellerinin kalite çalışmalarına aktif katılımını sağlamak
• Farklı koşullarda çalışan sağlık personellerinin deneyimlerini paylaşmaları için saha ile
uzmanlarımız arasında bir platform oluşturarak bilgi aktarımını kolaylaştırmak
• Uygulamaya geçirilen farklı fikirler sayesinde kısa ve uzun vadede sağlıkta kalitenin
artırılması

Hedef Kitlemiz
Sağlık profesyonelleri öncelikli olmak üzere tüm Türkiye dahilinde sağlıkta kalitenin
gelişimine katkısı olabilecek herkes hedef kitlemiz kapsamında bulunmaktadır.

Önemli Tarihler
• Yarışma Süresi 15 Kasım – 31 Ocak 2013
• Seçici kurul değerlendirmesi ve oylanacak on fikrin seçimi 1 – 28 Şubat 2013
• Kalite Yönetim Direktörleri tarafından fikirlerin oylanması 1 – 15 Mart 2013
• Sonuçların ilanı 20 Mart 2013Sağlıkta Kalite ve Akredit

Kaliteyi birlikte arttırıyoruz!

Sağlıkta kalitenin daha ileriye taşınması amacı ile “Sağlıkta Kalite Fikirleri Yarışması” başladı.

Siz de yenilikçi fikirlerinizle yarışmaya katılın, sağlığımızı birlikte daha ileriye taşıyalım.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı