SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN “BİZİM BULGURUMUZ” KONULU RESİM, SLOGAN, KARİKATÜR VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI

MERAM BELEDİYESİ

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN “BİZİM BULGURUMUZ” KONULU
RESİM, SLOGAN, KARİKATÜR VE KOMPOZİSYON
YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN:
Meram Belediyesi Sağlıklı Yaşam Platformu
(Meram Belediyesi, Diyabet Vakfı Konya Şubesi, Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü, Konya İl
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Konya Tabip Odası, Konya Ticaret Borsası ve Ziraat
Mühendisleri Odası)

YARIŞMANIN KONUSU:
Sağlıklı Yaşam İçin “Bizim Bulgurumuz”

YARIŞMANIN AMACI:
Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızda ve gençlerimizde sağlıklı beslenmek için bulgur
tüketiminin yaygınlaştırılması ve sevdirilmesi, bulgur tüketiminin toplumun tüm kesimlerine
benimsetilmesi.

YARIŞMA KATEGORİLERİ:
Resim : İlkokul (1, 2, 3, 4’üncü sınıf) Öğrencileri,
Slogan : Ortaokul (5, 6, 7, 8’inci sınıf) Öğrencileri,
Karikatür : Ortaöğretim (9, 10, 11, 12’nci sınıf) Öğrencileri,
Kompozisyon : Ortaöğretim (9, 10, 11, 12’nci sınıf) Öğrencileri.

HEDEF KİTLE:
Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel tüm İlkokul, Ortaokul ve
Ortaöğretim Kurumu Öğrencileri.

YARIŞMA TAKVİMİ:
1- Yarışma Şartnamesinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Gönderilmesi 02 Ocak 2015
2- Yarışma Şartnamesinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince okullara gönderilmesi 08 Ocak 2015
3- Yarışmanın Okul Müdürlükleri tarafından öğrencilere duyurulması 15 Ocak 2015
4- Yarışma Süresi. 15 Ocak 2015 – 16 Şubat 2015
5- Dereceye giren eserlerin Okul Müdürlükleri tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi 20 Şubat 2015
6- İlçe çapında dereceye giren eserlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Meram Belediye Başkanlığına gönderilmesi 27 Şubat 2015
7- Meram Belediye Başkanlığınca sonuçların açıklanması ve ödül töreni 2015 Yılı Mart ayı içerisinde.

KATILIM ŞARTLARI:
Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel tüm İlkokul, Ortaokul ve
Ortaöğretim Kurumlarında öğrenim görüyor olmak.

YARIŞMA ŞARTLARI:
Resim Yarışması: İlkokul (1, 2, 3, 4’üncu sınıf) Öğrencileri.
1- Ana teması Sağlıklı Yaşam İçin “Bizim Bulgurumuz” olmak üzere yapılacak
resimlerin içeriği sınırsızdır.
2- Her öğrenci, yarışmaya en fazla 3 eserle katılabilecektir.
3- Resimler, mutlak suretle el ile yapılacaktır (fiziksel engelli öğrenciler ayak veya
ağızları ile yapabilecektir).
4- Her türlü resim ve boya malzemesini kullanmak serbesttir. (Sulu boya, pastel boya,
kuru boya, yağlı boya vb.) Fotokopi, yapıştırma mozaik, bilgisayar ortamı vb.
tekniklerle hazırlanan resimler kabul edilmeyecektir.
5- Resimler, 35-50 cm ölçülerinde resim kağıdına yapılmış olmalıdır.
6- Resimlere paspartu yapılması zorunludur. Paspartular 5 cm eninde resimlere uygun
renkte fon kartonundan olacaktır.
7- Resimlerin arka yüzünün sağ alt köşesine, yarışmacı öğrencinin; imzası, adı-soyadı,
doğum tarihi, okulu, sınıfı, ev adresi, resmin adı ve tekniği, telefon numarası,
elektronik posta adresi ve resim öğretmeninin adı-soyadı açık olarak yazılmalıdır.
Bilgileri eksik olan öğrencilerin resimleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Slogan Yarışması: Ortaokul (5, 6, 7, 8’inci sınıf) Öğrencileri.
1- Ana teması Sağlıklı Yaşam İçin “Bizim Bulgurumuz” olmak üzere bulunacak
sloganların içeriği sınırsızdır.
2- Sloganlar, Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda, genel
ahlak kurallarına uygun olmalıdır.
3- Her öğrenci, yarışmaya en fazla 3 sloganla katılabilecek, her slogan ayrı bir sayfaya
yazılacaktır.
4- Sloganlar; bilgisayar ortamında, A4 sayfa boyutunda, yazı tipi Times New Roman,
yazı tipi boyutu 28 punto, hazırlanacaktır.
5- Sloganın yazıldığı sayfanın arka yüzünün sağ alt köşesine , yarışmacı öğrencinin ;
imzası, adı- soyadı, doğum tarihi, okulu, sınıfı, ev adresi, telefon numarası, elektronik
posta adresi, sınıf öğretmeninin adı -soyadı açık olarak yazılmalıdır . Bilgileri eksik
olan öğrencilerin sloganları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Karikatür Yarışması: Ortaöğretim (9, 10, 11, 12’nci sınıf) Öğrencileri.
1- Ana teması Sağlıklı Yaşam İçin “Bizim Bulgurumuz” olmak üzere çizilecek
karikatürün içeriği sınırsızdır.
2- Karikatürler, Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda,
genel ahlak kurallarına uygun olmalıdır.
3- Her öğrenci, yarışmaya en fazla 3 karikatür ile katılabilecek, her karikatür ayrı bir
sayfaya çizilecektir.
4- Karikatürler; yarışmacının kendi anlatım biçimlerine uygun teknikte (siyah-beyaz
veya renkli) olabilecektir. Fotokopi, yapıştırma, kopya, bilgisayar ortamı vb.
tekniklerle çizilen karikatürler kabul edilmeyecektir.
5- Karikatürler; A4 sayfa boyutundan fazla olmayacaktır.
6- Karikatürün yapıldığı sayfanın arka yüzünün sağ alt köşesine , yarışmacı
öğrencinin; imzası, adı- soyadı, doğum tarihi, okulu, sınıfı, ev adresi, telefon
numarası, elektronik posta adresi , sınıf öğretmeninin adı -soyadı açık olarak
yazılmalıdır. Bilgileri eksik olan öğrencilerin sloganları değerlendirmeye
alınmayacaktır.

Kompozisyon: Ortaöğretim (9, 10, 11, 12’nci sınıf) Öğrencileri.
1- Ana teması Sağlıklı Yaşam İçin “Bizim Bulgurumuz” olmak üzere yazılacak
kompozisyon içeriği sınırsızdır.
2- Kompozisyonlar, Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri
doğrultusunda, genel ahlak kurallarına uygun olmalıdır.
3- Her öğrenci, yarışmaya en fazla 3 kompozisyon ile katılabilecek, her kompozisyon
ayrı yazılacaktır.
4- Kompozisyonlar; bilgisayar ortamında, A4 sayfa boyutunda, yazı tipi Times New
Roman, yazı tipi boyutu 12 punto hazırlanacak ve 2 (iki) sayfayı geçmeyecektir.
5- Yarışmaya gönderilen kompozisyonlar herhangi bir yarışmaya katılmamış ve
hiçbir yerde yayımlanmamış olacaktır.
6- Kompozisyonun son sayfasının arka yüzünün sağ alt köşesine , yarışmacı
öğrencinin; imzası, adı- soyadı, doğum tarihi, okulu, sınıfı, ev adresi, telefon
numarası, elektronik posta adresi, sınıf öğretmeninin adı -soyadı açık olarak
yazılmalıdır. Bilgileri eksik olan öğrencilerin sloganları değerlendirmeye
alınmayacaktır.

GENEL ESASLAR:
1- Yarışma ile ilgili olarak hazırlanan afiş, broşür ve şartname Meram Belediye
Başkanlığı tarafından hazırlanacak ve www.meram.bel.tr adresinde
yayınlanacaktır.
2- Okullara yapılacak duyurular ise Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
yapılacaktır.
3- Her okulda, eserlerin değerlendirilmesi ile ilgili olarak bir yöneticinin
başkanlığında, yarışma kategorisine uygun branşta en az 3 öğretmenden oluşan bir
değerlendirme komisyonu oluşturulacak ve eserler bu komisyon tarafından
değerlendirilecektir.
4- Süresi içerisinde değerlendirilen eserlerden ilk üçe giren eserler İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğüne yarışma takviminde belirtilen süre içerisinde teslim edilecektir.
5- Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okullardan gelen eserleri değerlendirmek ve
yarışma kategorilerine göre dereceye giren eserleri belirlemek üzere, bir Şube
Müdürünün başkanlığında yarışma kategorisine uygun branşta en az 3
öğretmenden oluşturacağı değerlendirme komisyonu oluşturulacaktır.
6- Süresi içerisinde değerlendirilen eserlerden, kategorisine göre ilk üçe giren eserler
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yarışma takviminde belirtilen süre içerisinde
Meram Belediye Başkanlığına teslim edilecektir.
7- Değerlendirme komisyonu üyeleri, yarışmaya katılan öğrencilerin birinci derece
yakınlarından oluşturulmayacaktır.
8- Yarışma konusu ile örtüşmeyen, yarışma amacı ve konusu dışındaki konuları
kapsayan eserler ile başvuru tarihinden sonra teslim edilen eserler
değerlendirmeye alınmayacaktır.
9- Yarışma sonunda şartnameye uymayan eserlerin tespit edilmesi halinde verilen
ödül geri alınacak ve yerine başka bir eser konulmayacaktır.
10- Yarışmacılar tarafından eserlerin orijinali 1 nüsha olarak teslim edilecektir.
11- Yarışmaya gönderilen eserler daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve
hiçbir yerde yayımlanmamış olacaktır.
12- Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduklarını beyan ve taahhüt
etmiş sayılırlar. Meram Belediyesi, katılımcıların eserleriyle ilgili izinler ve telif
haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
13- Yarışmaya katılan eserler geri verilmeyecek olup, Meram Belediyesi yarışmaya
katılan, ödül alan ve yayımlanmaya değer bulunan eserleri kullanma hakkına
sahip olacaktır.
14- Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, ilçe genelinde yarışma kategorisine göre
kaç öğrencinin katıldığına ilişkin bir raporu Meram Belediye Başkanlığına
gönderecektir.
15- Yarışmada dereceye giren öğrencilere verilecek ödüller Meram Belediye
Başkanlığı tarafından temin edilecektir.

VERİLECEK ÖDÜLLER:
Dereceye giren yarışmacılara ödüller, Meram Belediye Başkanlığınca 2015 Yılı Mart
Ayın içerisinde Konevi Kültür Merkezinde yapılacak “Ödül Töreni” ile verilecektir.
Verilecek ödüller her kategori için ayrı ayrı olmak üzere:
1. Olan esere : 1.500TL.
2. Olan esere : 1.000TL.
3. Olan esere : 750TL.

YARIŞMA SEKRETARYASI:
Sağlıklı Yaşam İçin “Bizim Bulgurumuz” konulu resim, slogan, karikatür ve
kompozisyon yarışmaları, Meram Belediyesi “Sağlıklı Yaşam Platformu” tarafından organize
edilmektedir.

Sekretarya iletişim bilgileri şöyledir:
Şeyh Sadreddin Mh. Feritpaşa Cad.No:18 Meram Belediye Sarayı Kat :5 Meram / KONYA
Tel: (0 332) 320 10 00 – 1502 Faks : ( 0332) 320 04 23 BİLGİ İÇİN: S.KABAK
E-posta: ozelkalem@meram.bel.tr Ağ: www.meram.bel.tr