Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması Başladı

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması Başladı

YARIŞMANIN AMACI
Bu yarışma ile çocuk ve gençlerin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli bir şekilde yetişmelerini;
sigara, alkol, uyuşturucu, kumar ve teknoloji bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkilerini
kavramalarını sağlayarak daha güvenli ve sağlıklı bir hayat sürmelerine katkıda bulunmak ve yeni neslin bağımlılıkla ilgili bilinç düzeylerini arttırmak amaçlanmaktadır.

YARIŞMANIN KONUSU VE ŞEKLİ
* Yarışmanın konusu “bağımlılık” olup yarışma, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim gören öğrenciler tarafından görsel ve edebi kategorilerde hazırlanan eserler arasında
yapılacaktır.
* Yarışmaya, görsel kategoride afiş, resim, karikatür veya kısa video alanlarından; edebi
kategoride ise kompozisyon, şiir, hikâye, deneme veya anı alanlarından sadece birinden katılım yapılabilecektir.
* Yarışmanın duyurusu ile ilgili hazırlanan afişler il milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla ilçe
milli eğitim müdürlüklerine ve okullara iletilecektir. Ayrıca afişler okulların e-posta adreslerine dijital ortamda gönderilecektir. Bu afişler okullarda görünür yerlere asılarak öğrencilere yarışmanın duyurusu yapılacaktır.
* Öğrenciler eserlerini kayıtlı oldukları okul müdürlüklerine, 3. maddede belirtilen takvim
dâhilinde teslim edeceklerdir.
* Okulların e-okul sisteminde kayıtlı olan e-posta adreslerine her okul için ayrı ayrı açılmış
kullanıcı adı ve şifreleri gönderilecek ve öğrencilerden gelen eserler, komisyon tarafından
sisteme giriş yapılacaktır.
* E-okul sisteminde e-posta adresi olmayan (ya da güncel olmayan) okullar aşağıda belirtilen iletişim adresine bilgilendirmede bulunduktan sonra kullanıcı adı ve şifresi alabileceklerdir.
* Yarışma ile ilgili ilk değerlendirme okullarda kurulacak komisyon aracılığıyla yapılarak görsel ve edebi kategorilerinde okul birincileri seçilecektir. Okula yapılan tüm başvurulara ait bilgiler (öğrenci bilgileri, eser bilgiler vb.) komisyon tarafından snsg.yesilay.org.tr adresinden sisteme girilecek ve eserler sisteme yüklenecektir. Görsel eserler sisteme yüklenirken tarayıcı ya da fotoğraf makinesi ile dijital hale getirilerek sisteme yüklenecektir. snsg.yesilay.org.tr adresinden sisteme aktarılan eserler arasından edebi ve görsel kategorilerinde okul birincileri seçilerek ilçe milli eğitim müdürlüğünün değerlendirme ekranlarına gönderilecektir. Okul birincisi seçilen görsel eser, sisteme yüklenecek ayrıca orijinali de ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim edilecektir. Okul birincisi seçilen edebi eser sadece sisteme yüklenecek orijinal hali okulda kalacaktır.
* İkinci değerlendirme; ilçe milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak komisyon tarafından
yapılarak her kademe için (ilkokul, ortaokul ve lise) görsel ve edebi kategorilerinde ilçe
birincileri seçilecektir. İlçe birincisi seçilen eserler, komisyonca snsg.yesilay.org.tr adresinden sistem üzerinden il milli eğitim müdürlüğünün değerlendirme ekranına gönderilecektir. İlçe birincisi seçilen görsel eser, sisteme yüklenecek ayrıca orijinali de il milli eğitim müdürlüklerine gönderilecektir. İlçe birincisi seçilen edebi eser, sadece sisteme yüklenecek ve eserin orijinal hali il milli eğitim müdürlüklerine gönderilmeyecektir.
* Üçüncü değerlendirme; il milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak komisyon tarafından
yapılarak her kademe için (ilkokul, ortaokul ve lise) görsel ve edebi kategorilerde il birincileri seçilecektir. İl birincisi seçilen eserler, ilgili personelce snsg.yesilay.org.tr adresinden sistem üzerinden Yeşilay Genel Müdürlüğünün değerlendirme ekranlarına gönderilecektir. İl birincisi seçilen görsel eser, sisteme yüklenecek olup ayrıca orijinalleri de il milli eğitim müdürlükleri tarafından Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi Sepetçiler Kasrı Kennedy Cad. No:3 Sarayburnu Fatih/İSTANBUL adresine gönderilecektir. Edebi eserler sadece sisteme yüklenecek ve eserlerin orijinal hali Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilmeyecektir.
* Dördüncü değerlendirme; Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezinde, Yeşilay ve Milli
Eğitim Bakanlığı temsilcilerinden oluşturulacak bir komisyon tarafından yapılarak kademe ve kategorilere göre ülke çapında birinci, ikinci ve üçüncü olan eserler belirlenecektir.

takvim
Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması Başladı 1

Yarışma Klavuzu için Tıklayınız