Sağlıklı Fikirler Senaryo Yarışması Başvurusu

Sağlıklı Fikirler Senaryo Yarışması

KISA FİLM SENARYO YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1.Amaç ve Konu:
Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından İSTKA desteği ve
Yeşilay iştirakı ile yürütülen “Sağlıklı Fikirler” projesi ile bir kısa film senaryo yarışması
düzenlenmiştir. Projenin genel amacı; günümüzde en önemli halk sağlığı sorunlarının başında
gelen tütün, alkol, madde ve teknoloji bağımlılığına yönelik sinema sektörü çalışanları ve
iletişim fakülteleri öğrencileri başta olmak üzere halkımızda farkındalık yaratmak ve bilinç
oluşturmaktır. Tütün, alkol, madde ve teknoloji bağımlılıklarına yönelik olarak 4 kategoride
Sağlıklı Fikirler sloganıyla geleneksel hale getirilmesi planlanan senaryo yarışması
düzenlenmiştir..

2.Katılma Şartları
a) Proje İstanbul ilini kapsamaktadır.
b) Yarışmaya, Sinema TV ve İletişim Fakülteleri öncelikli olmak üzere İstanbul’da
eğitim gören öğrenciler ile sinema sektör çalışanları katılabilecektir.
c) Yarışmaya başvuran katılımcılar, SETEM tarafından düzenlenecek olan eğitim ve
bilgilendirme toplantısına katılarak başvurularını tamamlamış olurlar.
d) Senaryolar başka bir yerde yayınlanmamış ve tüm hakları yazarda olmalıdır.
e) Senaryolar en fazla 3 sayfadan oluşmalıdır. Her halükarda kısa filmin uzunluğu 1
dakika olacaktır.
f) Dereceye giren senaryoların filme çekilmesi ve gösterimine ilişkin izin başvuru ile
gerçekleşmiş sayılır.
g) Senaryoların filme çekimi esnasında yönetmence özünü bozmayacak şekilde sahne
veya plan eksiltme veya arttırma suretiyle oluşturulacak çekim senaryosu başvuru ile
kabul edilmiş sayılır.
h) Senaryolar, Courier New yazı karakteri ile 12 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.
i) Senaryoların uygulanabilir içeriğe sahip olması, mekan, kostüm, oyuncu sayısı, efekt
ihtiyacı, tahmini çekim süresi gibi prodüksiyon maliyetleri de değerlendirmede
dikkate alınacaktır.
j) Dereceye girip filmleri çekilen senaryoların telifi, proje bitimini takiben 2 ay
içerisinde ödenecektir.
( Her kategoride ; Birinci : 3.000-TL , İkinci : 2.000-TL , Üçüncü : 1.000-TL)
k) Başvuru sahibi yukarıdaki maddelerini tümünü kabul etmiş sayılır.

3.Senaryo ile ilgili Hususlar
a) Senaryoların hedef kitlesi yetişkin ve gençlerdir.
b) Senaryonun hangi kategori için yazıldığı belirtilmelidir. (Tütün, Alkol, Madde,
Teknoloji)
c) Senaryolar ekli listede verilen kazanımlardan en az üçüne hizmet eder nitelikte olmalı
ve bu kazanımlar mutlaka belirtilmelidir.
d) Filmlerde uyuşturucu madde görseli gösterilmeyecektir. Senaryoların bu bilgi
doğrultusunda oluşturulması gerekmektedir.
e) Senaryolarda Bonzai, Jamaika gibi markalaştırılmaya çalışılan ifadeler kesinlikle
kullanılmayacaktır.

4.Başvuru Şekli
a) Başvurular SETEM’e kapalı zarf içinde posta ile, elden veya info@setem.org.tr
adresine e-posta yolu ile yapılabilecektir.
b) Başvurularda yazarın adı soyadı, adres ve iletişim ve özgeçmiş bilgileri yer almalıdır.
c) Başvuru dosyasında senaryoya ilişkin yazar görüşü yer almalıdır.
d) Katılımcılar yarışmaya en fazla 1 senaryo ile başvurabilir.

5.Başvuru Adresi
SETEM
Ergenekon Cad. Ahmet Bey Plaza NO:10 K:7 Pangaltı-Şişli/İSTANBUL

6.Son Başvuru Tarihi
31 Mart 2016 saat 19:00’dır.
Hangi nedenle olursa olsun belirtilen tarihlerden sonra gelecek senaryolar, usulünce
yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler ve kaybolma gibi mazeretler dikkate
alınmayacak ve değerlendirme dışı bırakılacaktır..

7. Ödüller
Jüri, yarışma konusuna uygun olarak en etkili ve özgün hikaye ye sahip, prodüksiyon
açısından uygulanabilir özellikte 3 senaryo (her kategoriden 3 senaryo ) seçecektir.
Bu kapsamda dereceye giren eser sahiplerine telif bedeli olarak;
1. 3.000-TL
2. 2.000-TL
3. 1.000-TL ile ödüllendirilecektir.

8. Sonuçlar
Değerlendirme sonuçları 2 Mayıs 2016 günü www.setem.org.tr ve www.setemakademi.com
sitesinde ilan edilecektir. Derece alanlara ayrıca telefon ve e-posta yolu ile bilgi verilecektir.

Kazanım Listesi için Tıklayınız