Sağlık ve Eğitim Vakfı Bursu

Sağlık ve Eğitim Vakfı, Amerikan Liseleri ve SEV İlköğretim Okulları’nda öğrenim gören öğrencilerine “Başarı Bursu” ve “Mali Destek Bursu” kapsamında aşağıdaki koşullar çerçevesinde burs olanağı sağlamaktadır.

Liseler Burs Olanakları

Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir Amerikan Koleji, Tarsus Amerikan Koleji

Ailenin maddi koşullarına bağlı olarak öğrencilerine “Mali Destek” bursu imkanı sağlamaktadır. Mali destek bursu süreklilik arz eden bir imkan ve kazanılmış bir hak değildir. Sadece bir yıl için geçerlidir. Bir eğitim-öğretim yılı için mali destek bursu almaya hak kazanan öğrencinin devam eden yıllarda da mali destek bursu alma hakkına sahip olabilmesi için her yıl burs başvurusunda bulunması gerekmektedir. Öğrencinin sınıfını geçmiş olması ve disiplin cezası almamış olması bursun devamı için gerekli kriterdir.

Lise hazırlık sınıfına en yüksek puanla başlayacak başarılı öğrencileri ve ara sınıflarda ders yılı sonunda kendi sınıf seviyelerinde en yüksek ağırlıklı puan ortalamasını alan ara sınıf öğrencilerini kapsar.

Ara Sınıf Başarı Bursu

Ara sınıflarda bir önceki ders yılı sonunda kendi sınıf seviyelerinde en yüksek ağırlıklı puan (GPA) ortalamasını sağlamış öğrencilerden, her okul için belirlenmiş sayıda öğrenciye verilen başarı bursudur. Süresi bir yıldır. Öğrencinin ders yılı sonu itibarıyla, yıl sonu ağırlıklı puan ortalamasının belirlenen ortalamanın üzerinde olması ve disiplin cezası almamış olması gerekir. Aynı öğrenci Burs Yönetmeliği’nde belirtilen kriterlere uymak kaydı ile takip eden yıllarda tekrar başarı bursu alabilir. Öğrenci, başarı bursuna hak kazanmış olduğu yıl içinde disiplin cezası alırsa “burs” hakkını kaybeder ve verilen burs tutarının disiplin cezasını aldığı tarihten okul kapanana kadar geçen eğitim süresine tekabül eden kısmı da veliden talep edilir. Başarı bursu alan öğrencinin mali destek bursu için başvuru hakkı saklıdır.

Giriş Başarı Bursu

İzmir Amerikan Koleji ve Tarsus Amerikan Koleji öğrencileri için Özel Okullar Başvuru Kılavuzu’nda belirlenen takvimde yer alan, 1. kayıt döneminde kayıt yaptıran en yüksek puanlı;
• İlk 3 öğrenciye %100,
• 4. ve 5. öğrenciye %80,
• 6. öğrenciye %50 oranında başarı bursu verilir. Süresi beş yıldır ve öğrencinin lise ara sınıflarına devamı sırasında elde edeceği puan ortalamasının belirlenen sınırın altında olmaması ve disiplin cezası almaması bursun devamı için yeterli kriterlerdir.

SEV İlköğretim Okulları Burs Olanakları

Özel İzmir SEV İlköğretim Okulu, Özel Tarsus SEV İlköğretim Okulu, Özel Üsküdar SEV İlköğretim Okulu

SEV İlk-Orta Okullarında, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği oranlarda ve şartlarda ücretsiz veya burslu