Sağlık ve Çevre İlişkisi konulu proje yarışması

Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi 

ÇEVMER Proje Yarışması 2012
Lisans ve Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine yönelik olarak EXPO 2020 Sürecinde İzmir’de “Sağlık ve Çevre İlişkisi” konulu PROJE YARIŞMASI

Dereceye giren öğrenciler Laptop ile ödüllendirileceklerdir.

Ödül Töreni: 9 Mayıs 2012, saat 14:00

Son Başvuru Tarihi: 30 Nisan 2012

Alt Başlıklar:
Katı Atıklar ve Sağlık
İçme ve Kullanma Suyu Temini, Arıtımı ve Sağlık
Tehlikeli Atıklar ve Sağlık
Atıksu Arıtma Teknolojileri (Nanoteknoloji, Biyoteknoloji) ve Sağlık
Su Kirliliği, Kontrolü ve Sağlık
Geri Kazanım, Geri Dönüşüm, Atık Azaltım Teknolojileri ve Sağlık
Çevresel Gürültü Kirliliği ve Sağlık
Termal Sular, Yüzme Havuzların Kirlilik ve Kontrolü, Sağlık İlişkisi
Hava Kirliliği, Kontrolü ve Sağlık
Yeşil Alanların ve Organik Tarımın Arttırılması ve Sağlık
Toprak Kirliliği, Kontrolü ve Sağlık Sürdürülebilir Gelişme ve Sağlık
Deniz Kirliliği, Kontrolü ve Sağlık

Tel: 0 ( 232 ) 301 7096
E-posta: cevmer@deu.edu.tr
Başvuru formu: http://web.deu.edu.tr/cevmer/