“Sağlık, Toplum ve Kültür” Sempozyumu

Dünya Sağlık Örgütü(WHO)’ne göre sağlık; sadece hastalıklardan ve mikroplardan korunma değil, bir bütün olarak bedenen, ruhen ve sosyal açıdan tam bir iyilik durumu olarak tanımlanmıştır. İnsanın yaşamı ve toplumların sürdürülebilirliğinin esas konularından biri olan sağlık, hemen hemen her bilim dalının çalışma konusudur. Sağlık, insanlık tarihinin her döneminde çeşitli açılardan irdelenen, irdelenmeye de devam edilecek yaşamsal bir alandır. Sağlık; fizyolojik, biyolojik bir süreç olmakla birlikte aynı zamanda sosyal ve kültürel bir olgudur. Bu nedenle sağlık konusu insandan, toplumdan ve kültürden ayrı düşünülmemesi gerekmektedir.

Göçler, savaşlar ya da sağlık turizmi gibi nedenlerle farklı kültürlerden, inançlardan insanların doğdukları coğrafyalardan farklı bir yerlerde sağlık hizmetlerinden yararlandığı gerçeğinden yola çıkarak, farklı ırk, inanç, ve kültürlerden olan hastalarla kurulan iletişim alanlarına katkı sağlanması gerektiğini düşünüyoruz.

Uluslararası Sağlık, Toplum ve Kültür Sempozyumu, sağlık olgusunu kültürel boyutlarıyla ele almayı amaçlamaktadır. Sempozyumda dünyadaki tüm insanları ilgilendiren “sağlık gerçeği” konuşulacaktır. Böylelikle tarihin her döneminde her insanı ilgilendiren sağlık hadisesine bütünlüklü yaklaşabilme, kültürel inanışları ve çalışmaları sağlık hizmetini sunarken kullanabilme, sağlık alanında iletişimi geliştirmeye katkılarda bulunacağımızı düşünmekteyiz.

Sağlık olgusu istatistik, tıp, tarih, doğa bilimleri, felsefe, din, sosyoloji, hukuk, edebiyat, psikoloji, sağlık eğitimi ve antropoloji disiplinlerinin inceleme zemininde ele alınacaktır.

Macaristan Debrecen Üniversitesi Sağlık Fakültesi ile ortaklaşa düzenlenen “Uluslararası Sağlık, Toplum ve Kültür” Sempozyumu 07-10 Mart 2019 tarihleri arasında Amasya’da gerçekleştirilecektir. Sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir.

Sempozyumumuz, YÖK’ün Akademik Teşvik için belirlediği Uluslararası Sempozyum Kriterleri’ni taşımaktadır.

Sempozyum Konuları

Sağlık ve Kültür
Sağlık ve Tarih
Türk Kültüründe Sağlık
Sağlık ve Edebiyat
Sağlık ve Antropoloji
Sağlık ve Sosyoloji
Sağlık ve Psikoloji
Sağlık ve Eğitim
Sağlık ve Sinema
Sağlık ve Teknoloji
Alternatif Tıp
Sağlık ve Kadın
Sağlık ve Çocuk
Sağlık Politikaları
Sağlık ve İnanç
Sağlık ve Medya
Sağlık ve Kültürel Değişim/Dönüşüm
Sağlık ve Politika
Tarihte ve Günümüzde Ünlü Hekimler
Sağlık Turizmi
Halk Hekimliği
Uluslararası Siyaset ve Sağlık
Sağlık ve Liderlik
Sağlık ve Ekonomi
Sağlık ve Hukuk
Sağlık Bilimleri Eğitimi
Diğerleri

http://saglikkultur.amasya.edu.tr