Sağlık Teknolojileriyle ilgili bir fikrin mi var?

Hacettepe Hamle Sağlık Teknolojileri Yarışması ve Proje Pazarı

Hacettepe Üniversitesi ve Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM) tarafından; Sağlık Teknolojileri alanında iş fikirlerinin hayata geçirilmesine destek olmak için yarışma programı ve proje pazarı düzenlenmektedir.

Bu yarışma programı ile Kapsam’da belirtilen kriterlere uyan yenilikçi iş fikirlerinin hayata geçirilmesinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

KAPSAM
Yarışmaya İlaç, Tıbbi Cihaz, Kozmetik ve Sağlık Bilişimi alanlarındaki projeler başvurabilir. Projelerin taşıması gereken nitelikler aşağıdadır:

Yeni ürün/sistem geliştirilmesi
Ürün kalitesi veya standart yükseltilmesi (mevcut teknolojiler)
Üretimle ilgili olarak yeni bir teknolojinin geliştirilmesi
Dünyada mevcut yeni teknolojinin Türkiye koşullarına uyarlanması

BAŞVURU KOŞULLARI VE ŞEKLİ
Kimler başvurabilir?
18 yaşını doldurmuş, üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrencileri
Üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora mezunları
Akademisyenler başvuru yapabilirler
Başvuru yapılan iş fikrinde yenilikçi yaklaşımlar olması gereklidir.
Yarışmaya katılabilmek için; iş fikrinin veya ürünün piyasaya sürülmemiş veya herhangi bir lisans anlaşması yapılmamış olması koşulları aranır.
Yarışmaya bireysel veya ekip olarak başvuru yapılabilir. Ekip başvuruları bire Yarışmaya ekip olarak başvurulduğunda, proje ekibinden birinin proje yürütücüsü olarak belirlenmesi gerekir ve ödül proje ekibi adına proje yürütücüsüne verilir.
Yarışmaya katılabilmek için; iş fikrinin veya ürünün piyasaya sürülmemiş veya herhangi bir lisans anlaşması yapılmamış olması koşulları aranır.

YARIŞMA ÖDÜLLERİ
1.lik Ödülü – 20.000 TL ve Hacettepe Teknokent Kuluçka Merkezinde 1 yıllık ücretsiz yer
2.lik Ödülü – 10.000 TL ve Hacettepe Teknokent Kuluçka Merkezinde 1 yıllık ücretsiz yer
3.lük Ödülü – 5.000 TL ve Hacettepe Teknokent Kuluçka Merkezinde 1 yıllık ücretsiz yer
Mansiyon Ödülleri – Teknolojik Cihazlar
Ayrıca 1 Girişimciye Teknopark Ankara Kuluçka Merkezinde 1 yıllık ücretsiz yer

Proje Başvuruları
SON BAŞVURU TARİHİ 31 MART

Başvurular adresinden gerçekleştirilebilir.