Sağlık Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği Sempozyumu

Sağlık Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği Sempozyumu 28-29 Nisan 2016

İlkini gerçekleştireceğimiz “Sağlık Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Süleyman Soylu, Sağlık Bakanlığı Üst Düzey Yetkilileri, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı İş Müfettişleri, OHSAD Başkanı, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Sn. Hasan Tahsin Usta ve Alanındaki Uzman Akademik Kadro’nun değerli katılımları ile 28-29 Nisan 2016 tarihlerinde Yeni Yuzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Erhan Akgüç Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir. Katılımınız bizleri onurlandıracaktır.

SEMPOZYUM PROGRAMI

• İSG’nin Sağlık Hizmetlerinde Uygulanması
• İSG Uygulamaları ve Hukuki Boyutları
• Radyasyon Güvenliği ve Meslek Hastalıkları
• İSG Eğitimi, Ergonomi ve Risk Yönetimi
• Acil Durum Yönetimi ve İnfeksiyonlar
• Çalışma Ortamı Risklerinin Değerlendirilmesi
• Müfettiş Gözüyle Hastane Denetimi
• Güvenlik Kültürü

KATILIM ÜCRETSİZİDİR

TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARI DAVETLİDİR. KATILIM BELGESİ VERİLECEKTİR.

Tarih: 28.04.2016 – 29.04.2016 SAAT: 09:30-17:30

Yer: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Erhan Akgüç Konferans Salonu

Bilgi ve kayıt için: (0212) 615 38 38 – 2075