Sağlık, Doğa ve Fen Bilimleri Alanı Lisans Öğrencilerine Yönelik Proje Önerisi Hazırlama ve Akademik Kazanımlar Eğitimi

tübitak 2237
Sağlık, Doğa ve Fen Bilimleri Alanı Lisans Öğrencilerine Yönelik Proje Önerisi Hazırlama ve Akademik Kazanımlar Eğitimi

Sayın Araştırmacı
Tübitak 2237-A-Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında düzenlenecek olan Sağlık, Doğa ve Fen Bilimleri Alanı Lisans Öğrencilerine Yönelik Proje Önerisi Hazırlama ve Akademik Kazanımlar Eğitimi’ne başvurularınızı bekliyoruz.

Prof. Dr. Hakan PARLAKPINAR
Etkinlik Koordinatörü

BAŞVURU KOŞULLARI
1. Sağlık, doğa ve fen bilimleri alanında yurt içinde öğrenim gören lisans öğrencisi olmak. (Lisans öğreniminin bitimine bir dönem kalanların başvuruları dikkate alınmayacaktır)

2. TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmak.

3. Daha önce bu program kapsamında (TÜBİTAK 2237-A) desteklenen bir eğitime 5 kereden fazla katılmamış olmak.

4. OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olmak.

DEĞERLENDİRME KRİTERİ
Etkinlikte farklı disiplinlerden (sağlık, doğa ve fen) yaklaşık eşit sayıda ve farklı üniversitelerden (kendi üniversitemizden toplam kontenjanın maksimum yarısı kadar yani en fazla 25 öğrenci) katılımcı olması tercih edildiğinden, etkinliğe kabulde öncelikle bu kritere dikkat edilecek olup kabulde sadece başvuru sırası dikkate alınmayacaktır. Sağlık, doğa ve fen alanlarının her birinden yeterli başvurunun olmaması durumunda eksiklikler diğer alanlardan karşılanacaktır.
Farklı disiplinlerden yeterli sayıda katılımcı başvurusunun olduğu ancak kontenjandan fazla başvurunun yapıldığı durumda ise başvuru sırası dikkate alınacaktır.

Başvuru için formu son gönderme tarihi: 1 Ağustos 2022

https://www.bilimseletkinlik.com/basvuruformu/basvuru-formu/