SAĞLIK BAKANLIĞI KISA FİLM, ÖYKÜ VE FOTOĞRAF YARIŞMASI

SAĞLIK BAKANLIĞI
“SEVGİ EN İYİ İLAÇTIR” TEMALI
KISA FİLM, ÖYKÜ VE FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarının mesleki birikim ve becerilerini sanat yoluyla ifade etmeleri, böylece kişisel gelişimlerini teşvik ederek, çalışma motivasyonlarını artırmaya dönük uygulamalar kapsamında bir kısa film, öykü ve fotoğraf yarışması düzenlemiştir.

Yarışmanın ana konusunu, “Sevgi En İyi İlaçtır” şiarıyla özdeş biçimde, sağlık çalışanlarının, hastalarının sağlıklarına kavuşması için gösterdikleri çaba ve görev başındaki deneyim ve izlenimleri oluşturmaktadır.

GENEL KURALLAR
 Yarışma kısa film, fotoğraf ve öykü olmak üzere üç ana kategoride düzenlenmiştir.

 Yarışma Seçici Kurul Üyeleri ile birinci derece yakınları dışında, tüm sağlık çalışanlarına açıktır.

 Bir katılımcı yarışmaya her kategoride en fazla üç eser gönderilebilir.

 Katılımcılar daha önceden herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş eserleriyle katılabilir.

ÖZEL KURALLAR

KISA FİLM DALI İÇİN;
 Kısa filmler en fazla 15 dakika uzunlukta olmalıdır. Belirtilen süreyi aşan filmler değerlendirmeye alınmaz.
 Filmler, belgesel, kurmaca ya da animasyon olabilir.
 Filmler 7 kopya halinde MPEG2 formatında, DVD’de teslim edilmelidir.
 DVD’lerin üzerinde katılımcının adı ve filmin (filmlerin) adı mutlaka yer almalıdır. Eğer aday 2-3 eserle yarışmaya katılıyorsa filmler aynı DVD içine yüklenmiş olmalıdır.

FOTOĞRAF DALI İÇİN;
 Fotoğraf(lar) bir DVD’de, uzun kenarı en fazla 100 cm, kısa kenarı 70 cm geçmeyecek şekilde 300 dpi çözünürlükte ve JPEG formatında kaydedilmelidir.
 DVD’lerin üzerinde katılımcının adı ve mutlaka yer almalıdır.
 Fotoğraf(lar) 7 kopya halinde DVD’de teslim edilmelidir.
ÖYKÜ DALI İÇİN;
 Öyküler boşluklu 10 bin karakteri geçmeyecek uzunlukta olmalıdır.
 Yazarın ismini de içerecek biçimde, kağıt üstüne 7 kopya çıkış alınmış biçimde, ayrıca bir DVD içinde elektronik kopya olarak teslim edilmelidir.

TESLİM BİÇİMİ
Yukarıda önerilen ortamlarda hazırlanmış ve istenilen sayılarda çoğaltılmış eserler, bir zarfa konmalı, zarf kapatılarak üzerine başvuranın adı, soyadı, çalıştığı kurum, iletişim adresi, GSM numarası ve e-mail adresi yazılmalıdır.

Eserleri içeren bu zarf, eksiksiz biçimde doldurulmuş katılım formu ile birlikte başka bir zarfa konmalı, zarf kapatılmalı ve

Sağlık Bakanlığı
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
Nusret Fişek Caddesi No: 41 K Blok Sıhhiye – Ankara

adresine kargo ile gönderilmelidir. Posta veya kargo ücretleri yarışmacılar tarafından ödenecektir. Posta ve kargoda meydana gelebilecek gecikmelerden Sağlık Bakanlığı sorumlu değildir.

SON TESLİM TARİHİ
Eserler 1 Şubat 2013 Cuma akşamı mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen adrese teslim edilmiş olmalıdır. Bu tarihten sonra gelen eserler yarışmaya kabul edilmeyecektir.

DEĞERLENDİRME

Seçici Kurul, 2013 yılı Şubat ayı içerisinde Ankara’da toplanarak, her kategoriden ayrı ayrı 1.,2. ve 3.’lük ödülü verilecek eserleri belirler.

ÖDÜLLER

Her bir kategorideki 1. eser için 20.000 TL, 2. eser için 15.000 TL ve 3. eser için de 10.000 TL ödül verilecektir. Seçici Kurul, ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir.

TELİFHAKKI

●Yarışmada ödüle değer bulunan eserlerin baskı ve sayısal kopyaları, tüm haklarıyla Sağlık Bakanlığı’na ait olacaktır.

●Yarışma sonunda ödül alan eserler, bütün telif haklarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından satın alınmış gibi işlem görür. Bakanlık ödüle değer bulunan eserleri, etkinliklerinde eğitim faaliyetlerinde sergileme, afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve gösterme,medyada yayınlama hakkı da dahil olmak üzere eser sahibinin ismi ile birlikte 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.

ÖZEL HÜKÜMLER
 Yarışmaya katılan tüm sanatçılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
 Yarışma sonuçları Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama etkinliğinde açıklanır ve
ödüller bu etkinlikte hak sahiplerine sunulur.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin